We zijn tevredener dan je misschien denkt

We zijn tevredener dan je misschien denkt

Ontspannende yoga

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking vrijwel gelijk gebleven in de coronaperiode. Mensen boven de 35 jaar lijken minder tevreden met hun welzijn dan mensen onder de 35 jaar. Deze conclusie lijkt tegenstrijdig met eerdere onderzoeken naar de geestelijke gezondheid van jongeren in dezelfde periode.  Dat het met die groep niet goed gaat is al bekend. 

Een groot deel van de jongeren kampt namelijk met psychische klachten zoals depressieve gedachten en eenzaamheid. Dit is al grootschalig onderzocht, door onder andere het Amsterdam UMC. Hieruit blijkt dat 1 op de 7 jongeren kampt met depressieve klachten. Het eigen eigen onderzoek van 1 Vandaag beaamt dit resultaat. Hierin is onder meer onderzocht dat twee derde van de jongeren zich nóg slechter voelt dan tijdens de eerste lockdown.  

Er gaat veel aandacht naar de jongeren, maar hoe zit het met deze groep? Psycholoog, Kirsten Hauber stelt dat de verschillende levensfases niet te vergelijken zijn. “In de jongere jaren van iemands leven wordt de basis gelegd voor die toekomst. De adolescentie is een hele belangrijke ontwikkelingsfase waarin iemand zijn identiteit vormt en op eigen benen gaat staan: de separatie-individuatiefaseDeze fase valt niet te vergelijken met de levensfase van 35 jaar of ouder. Een jongere volgt een opleiding en gaat relaties aan. Bovendien weten we dat het brein van jongeren nog doorrijpt tot ongeveer 25 jaar. In deze jaren kunnen jongeren hierdoor extra veel leren en zich ontwikkelen maar zijn zij ook kwetsbaarder voor stress die levenslange gevolgen kunnen hebben.” 

Ook geeft zij aan dat er vaak verschillende factoren een rol spelen bij een bepaald resultaat en dus ook als het gaat om het welzijnscijfer. Toch geeft zij een mogelijke verklaring voor het lagere welzijnscijfer van 35-plussers.  “De meeste mensen boven de 35 hebben een gezin met kinderen en de verantwoordelijkheid en de zorgen die dit met zich meebrengt maakt de mensen van 35-plus minder gelukkig.” Zeker in coronatijd kan het hebben van een gezin zorgen voor een lager welzijnscijfer. Kinderen en ouders zaten hele perioden thuis terwijl de werkdruk wel aanwezig blijft. Ook Barbara voelt deze druk “Ik heb een kind en kan maar geen oppas regelen. Bijna niemand wil haar verzorgen wanneer zij een kuchje heeft, hierdoor blijf ik zelf veel thuis.” 

Je zou kunnen stellen dat corona de mensen daadwerkelijk ongelukkiger maakt. Een kritische blik kan er gegeven worden aan de opsplitsing. Iemand van 40 zal de drukte van een kind wel ervaren, terwijl een 65-plusser de druk van een gezin niet meer zal ervaren. De kinderen zijn tegen die tijd al de deur uit. Daarnaast staat het gemiddelde welzijnscijfer van beide groepen niet vermeld in de resultaten. Om wat voor cijfers gaat het dan?

Het welzijnscijfer is gebaseerd op onder meer de psychische gezondheid, het scoiale leven en het woongenot. Afgelopen jaar is de gemiddelde tevredenheid over de psychische gezondheid gedaald en verminderde het sociale contact. Ook het sociale leven van 35-plusser Sylvia veranderde afgelopen jaar ook. “Voorheen kon ik altijd naar mijn vaste eetcafé. Mijn vrienden kwamen daar ook, maar wanneer ik daar nu heen ga voor een drankje to-go voel ik mij voortdurend opgejaagd door boa’s. Hierdoor minderen mijn sociale contacten en dat is jammer.” 

De lichamelijke gezondheid is wel gelijk gebleven. 7 van de 10 respondenten geeft aan tevreden te zijn met de lichamelijke gezondheid. Een veteranen hockeyer van 35-plus geeft aan het jammer te vinden dat de teamsporten slechts toegankelijk zijn voor mensen tot 27 jaar.Ik zag mijn lichamelijke beweging als een uitje terwijl ik mezelf nu echt moet motiveren een stuk te gaan hardlopen.”  

2 op de 5 respondenten is tevreden met zijn of haar carrièremogelijkheden. Daar staat tegenover dat een kwart van de respondenten zich zorgen maakt om de financiële toestand. “Door de quarantaine en het herhaaldelijk moeten sluiten van mijn zaak, kan ik haast van geluk spreken dat ik mijn financiën goed heb geregeld. Anders had ik mij zeker zorgen gemaakt.”, aldus een 40-jarige horecaondernemer 

Ondanks het woningtekort en het vele thuiswerken, geven de resultaten van het CBS aan dat 85 procent content is met de woonplek. Slechts 1 op de 10 respondenten voelt zich wel eens onveilig. Sylvia lijkt ook erg tevreden met haar woonsituatie. “Ik ben blij met mijn woning, ik heb gelukkig geen huurwoning en de locatie is perfect. Ik voel mij er veilig.” 

Ook al zou men verwachten dat het minder goed gaat met zowel de geestelijke als de fysieke gesteldheid van de bevolkinggeven de resultaten van het onderzoek van het CBS dit niet weer. Zoals de kop zegt; “Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven.”  

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *