Tegels eruit en groen erin

Tegels eruit en groen erin

Tijdens het NK Tegelwippen vervangen mensen een halfjaar lang in heel Nederland de tegels in hun tuin door groen. Dit om verstening tegen te gaan en ons land groener en duurzamer te maken. Tenminste veertig gemeenten doen van 30 maart to 30 september mee met het NK Tegelwippen. De gemeente met de meest ingeruilde tegels wint de Gouden Tegel, de prijs van de wedstrijd.  

Tegenwoordig zijn er steeds meer acties om verstening tegen te gaan en om voor meer groen in de leefomgeving te zorgen. Op 30 maart was het de eerste dag van De Week van de Groene Tuin. Dit staat helemaal in het teken van ontstenen. Door klimaatverandering hebben we overal ter wereld vaker te maken met extreme weersomstandigheden. In Nederland dus ook. Extreem weer zorgt bijvoorbeeld al voor lange periodes van droogte of enorme plensbuienHierdoor ontstaan hittegolven, wateroverlast, overstromingen, ondergelopen wegen, overgelopen riolen en een stijgende zeespiegel.  

Stichting Steenbreek probeert gemeenten, provincies, particulieren en andere partijen te stimuleren klimaatadaptieve maatregelen te nemen in en om tuinen, in de openbare ruimte, in stedelijk gebied en op bedrijfsterreinen. Met deze maatregelen kunnen we onze leefomgeving bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.” lezen we op hun website. De verstening van Nederland betekent dat water niet door de grond opgenomen wordt en steden hitte vasthouden. Bij het vervangen van tegels door groen kan de bodem makkelijker regenwater opnemen en het grondwaterpeil aanvullen. Ook raken riolen minder overbelast en voorkomt het dat stenen warmte lang vasthouden. Zo kan de samenleving en de leefomgeving zich aanpassen aan het veranderende klimaat en worden al deze gevolgen voorkomen.  

Een aantal maatregelen die verstening tegengaan zijn het aanleggen van retentiegebieden of wadiom wateroverlast te voorkomen en het creëren van natuurvriendelijke oevers die extra ruimte bieden voor waterberging. Groene daken of gevels zorgen dat het rioolstelsel minder wordt belast en dit heeft een positief effect op de biodiversiteit en de leefomgeving.  

In de Delftse wijk de Bomenwijk is de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ een onderdeel van het NK Tegelwippen. Bewoners kunnen in ruil voor een tegel een gratis plantje krijgen. Dit is een initiatief van een bewoner uit de Bomenwijk en opgezet in samenwerking met Duurzaamheidscentrum De Papaver en De Klimaatmaat. Wethouder van duurzaamheid Stephan Brandligt gaf afgelopen zaterdag het startsignaal.  

De Klimaatmaat wil het verstenen van steden ook tegengaan met meer groen in de stad. Wij stimuleren bewoners in Delft om mee te doen aan vergroening door het organiseren van wijkacties waarbij De Klimaatmaat een tegel ophaalservice regelt en bewoners in ruil voor een tegel een gratis plantje krijgen. Daarnaast stimuleren we bewoners om individueel mee te doen door een geveltuin aan te leggen en hen te informeren wat ze nog meer kunnen doen. Volgens De Klimaatmaat werkt het competitie-element van het NK Tegelwippen erg goed en was vorig jaar de actie in Rotterdam en Amsterdam een groot succes. Reden genoeg om deze actie landelijk te gaan organiseren waarbij ook andere gemeenten mee kunnen doen, waaronder Delft.

Volgens wethouder Brandligt (GroenLinks) van duurzaamheid, werk & inkomen en financiën zijn activiteiten zoals het NK Tegelwippen belangrijk in Delft omdat de gemeente de stad wil vergroenenDat bereiken wij alleen samen met onze inwoners” zegt de wethouder. “Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze buitenruimte klimaatbestendiger wordt, en dat begint al in onze eigen achtertuin.  

De Gemeente Delft heeft volgens wethouder Brandligt de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Een klimaatadaptief Delft is een stad die niet alleen heftige plensbuien het hoofd kan bieden, maar ook bij extreme hitte nog voldoende aangenaam aanvoelt om te leven en te werken. Het is de bedoeling dat het groen in de stad kan omgaan met het verbeteren van langdurige droogte en zorgt voor een prettige leefomgeving. 

Omdat meer dan de helft van Delft particulier terrein is, zijn er om de stad klimaatbestendig in te richten maatregelen nodig op zowel publiek als privaat terrein. De gemeente kan het niet alleen en daarom is het belangrijk dat ook haar inwoners en bedrijven de handen uit de mouwen steken, aldus BrandligtDe gemeente vindt burgerparticipatie rond dit thema erg belangrijk. De Klimaatmaat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft en stimuleert en ondersteunt bewoners bij het klimaatbestendig maken van de private tuin.Ook kunnen bewoners ideeën om de openbare ruimte in de buurt zelf te vergroenen bij de gemeente aangeven.  

Over de auteur

Douchka Kipping

Studente Journalistiek uit Delft. Contact: douchka.kipping@student.hu.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *