Solidariteitsfonds moet gemis ouderbijdrage Ooievaarspas opvangen

Solidariteitsfonds moet gemis ouderbijdrage Ooievaarspas opvangen

Vanaf 1 januari 2021 is het kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage met behulp van de Ooievaarspas niet meer mogelijk. Vanuit de gemeenteraad van Den Haag ontstond hierdoor de angst dat basisscholen moeilijker op schoolreisje kunnen of op een andere extracurriculaire activiteit. Een solidariteitsfonds tussen scholen moet hierin een oplossing bieden.  

Volgens een ambtenaar, die liever anoniem wilde blijven, bij de gemeente is een Ooievaarspas “een stadspas voor mensen met een laag inkomen. Niet alleen mensen die in de bijstand zitten hebben recht op een pas, maar ook mensen die 130 procent van de bijstandsnorm verdienen hebben hier recht op.” 

Volgens dezelfde ambtenaar kan deze ooievaarspas vervolgens gebruikt worden voor sport, recreatie en cultuur. Als voorbeelden noemde hij korting op sportcontributie, bezoek aan Madurodam, de bioscoop of Sea Life. Eveneens is er voor kinderen een speciaal programma met de naam ‘Kinderen doen mee’. Door middel van dit speciale programma wordt de complete contributie betaald van een kind bij een sportvereniging. 

Tot aan 1 januari 2021 kon ook de vrijwillige ouderbijdrage aan scholen betaald worden door middel van een ooievaarspas. Doordat de gemeente heeft bepaald dat scholen de vrijwillige ouderbijdrage niet meer kunnen verplichten, verviel hiermee het doel van het betalen van de ouderbijdrage via de Ooievaarspas volgens de gemeente. 

 Problemen 

Volgens Nino Davitulani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Mikal Tseggai (PvdA) kan dit op lange termijn problemen veroorzaken. Zij vroegen voor donderdag 8 april een tweeminutendebat aan over dit onderwerp. Het duo is bang dat scholen geen schoolreisjes of andere activiteiten meer kunnen organiseren omdat zij geen ouderbijdrage meer ontvangen. “Het zou vervelend zijn als alleen rijke ouders deze bijdrage kunnen betalen en arme ouders niet. Hele klassen kunnen hiervan de dupe zijn omdat er geen geld is voor een schoolreisje of andere activiteit”,aldus Tseggai tijdens dit debat. Isabel Bos (GroenLinks) en Judith Klokkenburg (Christenunie/SGP) sloten zich aan bij Davitulani en Tseggai. 

 Oplossing 

Nadat DavitulaniTseggai, Bos en Klokkenburg aan het woord waren geweest, kreeg wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) de beurt. Ten eerste stelde Van Alphen dat kinderen zeker niet in de steek worden gelaten door dit vernieuwde plan. Er is volgens hem voldoende overlegd en besproken met scholen over dit plan. Vanaf juli 2020 was er voor scholen bekend dat dit eraan zat te komen. Uit deze gesprekken met scholen is er volgens de wethouder het plan ontstaan om een solidariteitsfonds te maken waar alle scholen aan kunnen deelnemen. Door dit solidariteitsfonds hoopt de gemeente dat er een potje met geld ontstaat zodat alle leerlingen van alle basisscholen gewoon op schoolreisje kunnen gaan. Een probleem aan dit solidariteitsfonds volgens Van Alphen is de gelijkheidstoets. “Er mag volgens de wet geen onderscheid gemaakt worden tussen scholen waar veel leerlingen op zitten en scholen waar weinig leerlingen op zitten. Hierdoor zouden alle scholen door dit fonds dus evenveel geld ontvangen. en ontstaan er scheve verhoudingen” aldus Van Alphen. Nu ligt er een voorstel tot subsidieregelingen op tafel. Hiermee kan er makkelijker gekeken worden naar welke scholen meer geld nodig hebben dan andere scholen.
Het is de vurige wens van Van Alphen dat het plan tot deze subsidieregelingen voor de zomer geregeld is.
Na deze uitleg van de wethouder stelde alleen Tseggai nog een vraag. 

 Huidig schooljaar 

Tseggai vroeg zich af “hoe weten wij zo zeker dat er voor het huidige schooljaar geen problemen ontstaan?” De wethouder stelde hierop dat de Ooievaarspassen gewoon nog geldig zijn dit jaar voor de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer deze voor 31 december 2020 gescand zijn, kan hier gewoon de vrijwillige ouderbijdrage van betaald worden. Na dit antwoord van de wethouder waren er geen verdere vragen meer. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *