Kan Den Haag toename van 80-plussers aan? 

Kan Den Haag toename van 80-plussers aan? 

Zelfstandig wonende senior.

Het aantal 80-plussers zal in Nederland naar verwachting in 2050 verdubbeld zijn. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal ondertussen veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Dit blijkt uit het eindrapport van de Verkenning Bevolking 2050 van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS. Dat roept de vraag op hoe een grote stad als Den Haag zich hierop voorbereid. 

Om de stad voor te bereiden op deze toename houdt de gemeente zich aan het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag. Daarin ligt de focus op preventie. Het voorbereiden van mensen op hun oude dag door ze zelfstandig en lichamelijk sterk te houden. Hiervoor zijn activiteiten, beweging en juiste woningen nodig. “Door in te zetten op preventie kan veel leed en onnodige zorg voorkomen worden, aldus het actieprogramma. 

Ook zullen er meer seniorvriendelijke wijken komen om de vraag naar zorg zo lang mogelijk te kunnen rekken. “Senioren wonen in een geschikte woning in een senior vriendelijke omgeving, zodat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen.” Om dit te realiseren spelen ontwikkelaars en Haagse woningbouwcorporaties een grote rol. De gemeente zet in op het herstructureren van gebieden waar al goede toegankelijke woningen en appartementen zijn door de aanwezigheid van onder andere een lift. “Een voorbeeld van zo’n complex is de Schaloen van corporatie Staedion in Moerwijk. Staedion is ook bezig met de verbouw van verzorgingshuis Loosduinsehof tot appartementen voor ouderen uit de wijk in het kader van ‘wonen met een plus’.Aldus wethouder wonen Martijn Balster

Een andere manier die Balster noemt om een seniorvriendelijke woonomgeving te creëren is: “Het stimuleren van doorstroming van ouderen uit niet goed toegankelijke, soms ruime (eengezins-)woningen naar beter toegankelijke, kleinere appartementen via onder andere inzet van doorstroommakelaar, de doorstroompremie en maatwerkregels.” 

Ondanks de bestaande ideeën om de ouderenzorg die nodig is te beperken of uit te stellen naar een latere leeftijd, zal de vraag hiernaar toch toenemen. De grootste uitdaging lijkt een tekort aan zorgpersoneel, dit leidt nu al tot problemen. Echter moet dit probleem landelijk aangepakt worden. De Rijksoverheid heeft om de hoeveelheid zorgpersoneel uit te breiden met ingang van studiejaar 2019-2020 besloten om de numerus fixus, het maximum van het aantal studenten, van alle hbo-opleidingen verpleegkunde op te heffen. Daarnaast is er een programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Hierin staan plannen die ervoor zullen zorgen dat de capaciteit van ouderen zorg zal uitbreiden. De Rijksoverheid wil dit bereiken door burgers vaker ook mantelzorger te laten zijn en door anders te gaan opleiden. Dit om meer en effectiever zorgpersoneel te krijgen. Net als in het actieplan van Den Haag willen ze preventief te werk gaan en zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen leven. 

De vraag blijft of deze plannen genoeg effect zullen hebben om de eventuele problemen, die de toename van de 80-plussers zal meenemen, te voorkomen. De gemeente Den Haag gaat in ieder geval de effecten van de acties uit het programma zo goed mogelijk monitoren. Het is belangrijk om te weten of deze acties op termijn ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten leiden en merkbaar bijdragen aan een seniorvriendelijke stad. We gebruiken waar mogelijk acties die gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. We leren doorlopend van de activiteiten en passen die aan waar dat nodig is. Dit vraagt om een stevige inzet op monitoring en onderzoek om te kijken of onze acties het gewenste doel behalen.” Aldus het actieprogramma seniorvriendelijk Den Haag. 

 

 

Over de auteur

Jeanneau van Beurden

Journalist in opleiding

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *