Steun voor Delftse horeca met gemeenteraadsinitiatief 

Steun voor Delftse horeca met gemeenteraadsinitiatief 

Horecazaken in Delft.

De gemeenteraad van Delft wil haar ondernemers steunen met het initiatief ‘Delft Nieuwe Energie’. Het initiatief gaat ondernemers meer mogelijkheden geven om de komende tijd klanten te trekken en evenementen mogelijk te maken. Het voorstel komt vanuit STIP, VVD, Groen Links, Onafhankelijk Delft en de Christen Unie. De rest van de raad steunt het initiatief, maar volgens meerdere raadsleden zijn er nog wel een paar aanpassingen nodig. De raad besprak het initiatief uitvoerig tijdens de commissievergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.  

In een brief aan de gemeenteraad leggen de vijf fracties uit hoe zij Delftse ondernemers willen helpen tijdens de corona-crisis. Naast het vergemakkelijken van het verkrijgen van vergunningen voor horeca en evenementen willen de initiatiefnemers ondernemers mogelijkheid tot festiviteiten en terrassen bieden. De indieners van de brief willen de kosten hiervan zo veel mogelijk betalen met de corona reserve van de gemeente.  

De presentatie van het initiatief begint met het geven van wat perspectief door inspreker Rob Kramer, muzikant en muziekschoolhouder in Delft. Hij vertelt dat hij als muzikant en Delftenaar regelmatig contact heeft met horeca: “De noodzaak om nu iets voor de horeca te doen is zo tot mij doorgedrongen.” Kramer vertelt over zijn Facebook-actie ‘Help de Delftste horecaondernemer” die onder Delftse muzikanten en horeca erg breed gedragen wordt. “Dit initiatief is niet alleen goed voor de horeca, maar ook om de stad meer levendigheid te geven”, aldus Kramer.  

Rick van den Brink van STIP vertelt met een groot gedeelte van de raad voor te stellen om zodra het veilig kan weer meer ruimte te geven. ”Ruimte voor terrassen, muziek en evenementen”, aldus van den Brink. Ook vertelt hij blij te zijn met de positieve reactie vanuit het college en de sympathieke houding van de bewonersverenigingen. Van den Brink vermeldt dat er verschillende aanpassingen aan het voorstel zijn gemaakt na deze reacties: “De gemeente zal goed stil moeten staan bij de impact op het woon-en-leefklimaat in de binnenstad.” 

De reacties vanuit de raad bestaan vooral uit opbouwende kritiek. Zo stelt Boris van Overbeeke van D66 dat het initiatief om de horeca in Delft te steunen zeker een goed plan is, maar dat het initiatief wat er nu ligt volgens hem wat doordachter zou moeten zijn. “Het idee om een plek voor ondernemers zonder terras te creëren zien de ondernemers waarmee ik heb gesproken niet helemaal voor zich. Moet je met je koffiezetapparaat gaan slepen? De gedachte is goed, maar of dit de oplossing is blijft een vraag”, aldus van Overbeeke. Ook kaart hij aan dat een aantal voorstellen al worden gedaan, zoals het soepeler omgaan met de tussentermijn bij incidentele activiteiten.  

Jan Peter de Wit van Hart voor Delft reageert sceptisch op het voorstel om ruimte geven aan ondernemers zonder terras: “Dan krijgen we vlonders waar je je nek over breekt in de stad waar ondernemers hun kratten op kunnen zetten, dat doet mij vooral denken aan studenten met karren bier.” Hij verwacht niet dat ondernemers hieraan mee willen doen. Johan Cornelissen van CDA geeft aan in beginsel positief tegenover het initiatief te staan, maar zegt wel een paar aanpassingen aan het voorstel te willen: “Het kan niet zijn dat het steunen van de getroffen branches onevenredig ten koste gaat van het verblijfsklimaat van anderen in de stad.” Cornelissen vertelt dat de aanpassing van het CDA deels om eventuele verplaatsing van festiviteiten van de binnenstad naar de buitenwijken gaat. “Dit is ook een positief signaal naar deze wijken dat Delft groter is dan de binnenstad”, aldus Cornelissen.    

De indieners van het voorstel geven aan het einde van de bespreking dat de reacties vanuit de raad in acht worden genomen. De vergadering wordt afgesloten door de reactie van Rob Kramer, de inspreker bij het initiatiefvoorstel: “Mijn gevoel voor deze actie is zeer sterk, dat wordt mede gevoed door bijvoorbeeld een honderdveertig jaar oude kroeg die op omvallen staat.” De formele besluitvorming over het initiatief ‘Delft Nieuwe Energie’ zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 juni.  

Over de auteur

Douchka Kipping

Studente Journalistiek uit Delft. Contact: douchka.kipping@student.hu.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *