In Eindhoven zaten mensen wekenlang met een volle groenbak door het nieuwe afvalbeleid

In Eindhoven zaten mensen wekenlang met een volle groenbak door het nieuwe afvalbeleid

De zwarte – en groene afvalbak die om de week worden geleegd voor de laagbouwwoningen. Die zouden door een eventueel nieuw afvalbeleid om de maand worden geleegd.

Het duurt nog even, maar 16 maart 2022 vindt er een referendum plaats. Het referendum is tegen het nieuwe afvalbeleid van de stad Zoetermeer. De gemeente wil om de maand het afval laten ophalen om zo kosten te besparen op het afvalbeleid. Hoogbouwwoningen en laagbouwwoningen moeten meer ondergrondse containers krijgen om beter het afval te kunnen scheiden. Echter is de initiatiefneemster van het referendum Dani Scheffer met vele anderen tegen dit beleid. Lokale politieke partijen hebben verschillende visies over de kwestie. Partij Democratie Voor Zoetermeer, Zoetermeer Vooruit zijn ook tegen de plannen. GroenLinks heeft hierover andere ideeën. 

Fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit, Juliette Meurs-Troch zegt: “Zoetermeer Vooruit heeft tegen het afvalbeleidsplan gestemd. Wij zijn niet tegen afval scheiden en ook niet tegen het scheiden van plastic afval. Wij zijn alleen van mening dat de huidige manier waarop ermee omgegaan wordt voldoende is. Er is nu al mogelijkheid om plastic te scheiden en in te leveren bij de milieu-eilanden. Hier wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het nieuwe afvalbeleidsplan dat is aangenomen zorgt er alleen maar voor dat mensen met een tuin een extra bak krijgen. Dat het huisvuil in plaats van om de week eens in de vier weken wordt opgehaald en de kosten voor de inwoners zijn nog niet bekend. Daar kun je dan toch niet mee instemmen?”

Fractievoorzitter Partij Democratie voor Zoetermeer, Wim Blansjaar zit ongeveer op één lijn met Zoetermeer Vooruit, maar met een andere uitleg. “Wij van de PDVZ zijn niet tegen afvalscheiding maar wel hoe het college dit wil regelen. Het probleem zit hem in het vooraf scheiden. Bijna iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. Dat is niet het probleem. Met het voorstel van het college worden oudere en invallieden onevenredig benadeelt. Op dit moment wordt er ook een blokkade opgelegd om naar het zelf breng depot te gaan. Als de aanmeldingstijd verkort zou worden naar één uur zouden meer mensen er gebruik van kunnen en willen maken. Dan heb je de overvolle containers bij de milieupleinen. Moet hier niet op ingegrepen worden is de vraag? Dit door bijvoorbeeld voor het weekend te zorgen dat de containers leeg zijn. Dat voorkomt een hoop overlast. Het lijkt erop dat het huidige beleid erop gericht is een zo’n groot mogelijke puinhoop te creëren om drifter te kunnen invoeren. Het zou het college sieren als ze nu al voorlichting zouden geven over gescheiden afval inzamelen. Dat levert nu al resultaat op. Je moet niet wachten tot maart volgend jaar.”

Gemeenteraadslid GroenLinks, Walter van Steenis die het afvalbeleid is z’n portefeuille heeft een andere kijk op de plannen dan Wim Blansjaar en Juliette Meurs-Troch. “Dat sommige huishoudens al binnen een week een volle container met restafval hebben is nu juist het probleem dat we met het nieuwe afvalbeleid oplossen. Als je afval goed sorteert en apart afvoert heb je zelfs na vier weken geen volle restafvalcontainer.”

Volgens Van Steenis moeten we de groene bak afschaffen. Dit zal kosten besparen. Er zal dan niet meer voor CO2-heffing betaalt hoeven worden. Dit zou voor de gemeente en haar inwoners voordeliger zijn. Het afval hoeft dan niet meer verbrand te worden, we kunnen dan alles inzamelen en hergebruiken. Zo hoef je geen nieuwe grondstoffen te verspillen, die zijn namelijk schaar. Het voordeel van de afvalinzameling is dat inwoners niet meer hoeven te betalen.

“Om het inwoners makkelijker te maken ben ik een groot voorstander om ‘overal’ in de stad ondergrondse containers te plaatsen, zodat je je afval makkelijker kan weggooien. Nu zijn die er al bij hoogbouw en in delen van Oosterheem en Noordhove. Dan is een derde afvalbak helemaal niet nodig. Maar ook de andere twee afvalbakken voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval zijn niet meer nodig. Je gooit dan iedere keer je afvalzakje gelijk in de ondergrondse container bij je in de straat. De gemeente zorgt ervoor dat die containers op tijd geleegd worden, dat kan soms meer dan een keer per week zijn. De gemeente doet dat zelfs op zaterdag en eventueel op feestdagen. Let op dat die derde afvalbak ook in het huidige voorstel niet verplicht is, daar is veel verwarring over.”

Ten slotte initiatiefneemster van het referendum, Scheffer is tegen het nieuwe afvalbeleid. Zij zegt het volgende: “Ik zie graag een afvalbeleid waarin er meer aandacht is voor het juist scheiden van afval, maar waar de uitvoering een werkbaar plan is voor iedereen. Eén keer per twee weken de grijze bak, één keer per week de groene bak (i.v.m. stankoverlast van alle voedselresten die er tegenwoordig in mogen worden gedeponeerd). Voldoende punten voor plastic, blik, papier, textiel, karton en glas die op tijd worden geleegd. Het nieuwe afvalbeleid sprak mij erg tegen. In de reacties op sociale media zag ik dat veel Zoetermeerders dezelfde mening deelde. Daarom ben ik gestart met de aanvraag van een referendum. Met een verlies bij het referendum zal ik me schikken aan het gemeentelijk beleid. Bij mij thuis scheid ik het afval op het moment, ik ben me bewust met boodschappen doen, eet minder en vooral biologische dierlijke producten en ik probeer zo min mogelijk afval te creëren, dat is echter lastig! Door de grote hoeveelheid van verpakkingsmateriaal dat er is.”

  

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *