Gemeente Delft bespioneert eigen burgers

Gemeente Delft bespioneert eigen burgers

Beeld: Pixabay

De gemeente Delft bespioneert hun eigen Delftenaren, zo blijkt uit een onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Na een ondervraging van Onafhankelijk Delft en D66, heeft het stadsbestuur toegegeven dat ze gebruik maken van nep accounts op sociale media. De gemeente pleit dat deze nep accounts worden gebruikt om ongecontroleerde activiteiten te onderscheppen en te handhaven, zoals illegale protesten en bijeenkomsten. Wat vinden de Delftenaren van deze accounts? En is dit een nodig kwaad?

Dit onderzoek, van NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, was naar aanleiding van het groeiende probleem voor gemeenten dat ordeverstoringen steeds vaker online beginnen, of online versterkt worden. Het gaat hier vooral om onenigheid over politieke besluiten, illegale evenementen en uiteendrijving van burgers. Door middel van literatuur, juridische bronnenonderzoek, groepsinterviews met 156 gemeenten, politie en een online vragenlijst voor gemeentelijke medewerkers, hebben zij een concreet antwoord kunnen geven op de zorgen die veel burgers hebben.

Uit het onderzoek is aangetoond dat 95 procent van de ondervraagde medewerkers toegeeft dat online monitoring daadwerkelijk gebeurd, maar wel onder ethisch verantwoorde regelingen binnen de gemeente. Wel is het voor hen onduidelijk aan welke regelingen zij gebonden zijn. Van deze groep geeft meer dan de helft aan dat er geen protocol of beleid is voor deze online monitoring, en slechts acht procent zegt dat er wel een protocol is. Dr. Willem Bantema, leidinggevende van het onderzoek, concludeert dat gemeente meer uitgedaagt kunnen worden om goede doelstellingen voor online monitoring te formuleren. “Wanneer inwoners weten wat je monitort en met welk doel, kunnen zij daar rekening mee houden bij het doen van online uitlatingen”.

In tegenstelling tot andere situaties gaat het niet alleen om de grotere gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, maar gebeurd deze anonieme online handhaving van ambtenaren ook in de kleinere steden van ons land. Zo ook in Delft, waar de politiek zich hier aan ergert. Zo hebben Onafhankelijk Delft en D66 zich uitgesproken over deze situatie. D66-raadslid Christine Bel liet weten dat deze schending van vertrouwen in de burgers storend is. “De gedachte erachter stoort mij vooral, de argwaan. Veel vaker gebeurt het dat mensen die bijstand ontvangen bijvoorbeeld een afspraak vergeten of iets verkeerd hebben begrepen. Ik hoopte dat we dat als Delft al voor de toeslagen affaire geleerd hadden”, vertelt Christine.

De burgers van Delft reageren geschrokken op dit nieuws. Vooral de schaal waarop dit achter gesloten deuren gebeurt blijkt een prikkel punt te zijn voor veel Delftenaren. “Ik zit zelf ook vaak op sociale media, maar dit had ik echt niet verwacht van onze gemeente”. Toen wij vroegen of dit een ethisch verantwoorde actie kan zijn van de gemeente, bleek de toon om te slaan van veel Delftenaren. “Uiteindelijk vind ik het niet heel erg als ze meekijken, ik heb niks te verbergen. Als ze dit gebruiken om criminaliteit en relschoppers te stoppen, vind ik het best”.

Ondanks de mening van hun eigen burgers lijkt de gemeente Delft hier geen mogelijkheid voor verandering in te zien. “Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om deze vormen van gebruik en monitoring van social media te veranderen”.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *