Doorstroomrecht zorgt voor kansengelijkheid op middelbare scholen

Doorstroomrecht zorgt voor kansengelijkheid op middelbare scholen

Afbeelding ter illustratie. Foto: Pixels.com

Veenendaal – Het aantal leerlingen dat stapelt op de middelbare school is volgens het CPB (Centraal Planbureau) lastig te peilen door de corona jaren. In het jaar 2020 is het ‘Doorstroomrecht’ hier ingevoerd.  Hierdoor moeten alle middelbare scholen voldoen aan dezelfde eis en zo stimuleren zij gelijke kansen voor alle leerlingen. Hoe is dit in Veenendaal?

Het volgende vindt plaats voordat het doorstroomrecht was ingevoerd. Iedere middelbare school mocht zijn eigen eisen hiervoor vaststellen. Gemiddeld een zeven als eindcijfer, een voldoende voor wiskunde en een extra examenvak, dit alles had een eis kunnen zijn om van het vmbo naar de havo te mogen. Het doorstromen op de middelbare school noem je ‘stapelen’.

‘’Na het behalen van mijn vmbo-diploma ben ik naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) gegaan. Vrij snel kwam ik erachter dat ik terug wilde en dat ik mijn havodiploma wilde behalen”, aldus Gerhard ten Hove oud-leerling van het Ichthus College in Veenendaal. Hij vervolgt zijn verhaal: ”De eisen waren streng. Zo moest ik een zeven gemiddeld staan en een extra examenvak hebben. Dit had ik niet, waardoor mijn ouders op gesprek moesten komen bij de decaan. Dit toelatingsgesprek had als doel om te kijken hoe en óf ik voldoende gemotiveerd was om de havo te doen. Uiteindelijk ben ik toegelaten en heb ik mijn havodiploma behaald’’.

Wat zijn nu de eisen die wettelijk zijn vastgelegd?

Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo-leerlingen en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is wettelijk vastgesteld. Wel moet je als vmbo-leerling zijn geslaagd voor het eindexamen met een extra vak. Bijvoorbeeld Economie of Frans, het mag geen beroepsgericht vak of schooleigen programmaonderdeel zijn. Heb je dit niet, dan vervalt je doorstroomrecht en mag de school de leerling weigeren.

Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere. Dit constateert het Centraal Planbureau (CPB). Op de soepelste scholen stroomde 35 procent van de vmbo-leerlingen door naar de havo. Echter was dit anders op de scholen met strenge eisen, hier stroomde gemiddeld maar liefst vijf procent van de vmbo-leerlingen door naar de havo. Doordat het doorstroomrecht is ingevoerd in 2020 is de kansen ongelijkheid hopelijk teruggedrongen en krijgt iedere leerling dezelfde kans. Vanwege corona kon het centraal examen niet doorgaan. Leerlingen haalde hun diploma op basis van hun schoolexamens en toetsen die zij de afgelopen jaren hebben afgelegd. Het effect van deze genomen keuzes door leerlingen te laten slagen, kan het CPB geen correcte test uitvoeren hoe het nu gesteld is met het ‘stapelen’.

”Het is goed dat leerlingen nu gemakkelijker de kans hebben om op hun eigen school te blijven om een niveau hoger te doen. Ik vind het echter niet zo wijs dat scholen nu helemaal geen eisen meer mogen stellen. Het is erg nadelig voor een leerling om de overstap van havo 5 naar vwo 5 te maken terwijl de kans om het te halen niet groot is. Dan wordt er onnodig een jaar verspeeld”, aldus C.G Bok directeur vwo.

‘’Voorheen hadden wij strengere eisen dan nu. Het staan van een zeven gemiddeld na het eindexamen, geen onvoldoende op je cijferlijst en het was een pré als je in een plusklas had gezeten’’, aldus Simon van Groningen vmbo directeur Ichthus College Veenendaal. ‘’Voor het doorstroomrecht is het een must om een extra vak te hebben. Heb jij als vmbo-leerling dit niet, heeft de school het recht om zelf eisen te stellen’’. Na het invoeren van het doorstroomrecht merkt het Ichthus College geen significant verschil. Gemiddeld één op de zes vmbo-leerlingen stroomt door na de havo. Van Groningen sluit af: ‘’Door het doorstroomrecht hebben leerlingen een gelijke kans. Ook weten wij als school, maar ook de leerling bij voorbaat waar hij of zij aan toe is’’. De coronapandemie heeft volgens Van Groningen geen invloed hierop gehad. Het enige wat zij merken is dat sommige leerlingen niet op het juiste niveau zitten. Leerlingen en ouders mochten door de coronapandemie zelf besluiten of zij door gingen op het huidige niveau, ook als school een negatief studieadvies had gegeven.

Kansongelijkheid is de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Mede door de documentaire van Sander Schimmelpennink genaamd: ‘Sander en de Kloof’. Hierin probeert hij de kansen ongelijkheid in Nederland onder de aandacht te brengen. Per aflevering een ander thema, maar zo ook een aflevering over kansenongelijkheid in het onderwijs.

Over de auteur

Wouter ten Hove

Hey, wat leuk dat je dit leest. Mijn naam is Wouter ten Hove (26 jaar oud) op dit moment woonachtig in Veenendaal. Tweedejaars student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Mijn interesses binnen de journalistiek liggen bij het laatste nieuws en politiek, maar de modebranche springt eruit. Dit heb ik mogen ontwikkelen doordat ik 'Mediastyling Mode' heb gestudeerd aan de Akademie Vogue in Amsterdam.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.