Tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2020 in Hilversum is een besluit genomen over het instellen van “reserve Covid-19”.

 Tijdens eerdere raadsvergaderingen werd er al over gediscussieerd, het instellen van een “reserve COVID 19”. Een voorstel om een bedrag van 2.7 miljoen euro vrij te stellen, om dekking te geven aan lokale uitgaven die veroorzaakt worden door de Coronacrisis, waarvoor geen compensatie van de Rijksoverheid beschikbaar is en essentiële en/of maatschappelijke dienstverlening betreffen voor de Hilversumse samenleving.

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers, zij zien hun inkomsten teruglopen, kunnen hun huur en leveranciers niet meer betalen. Niet alleen heeft het effect op de ondernemers maar ook instellingen en verenigingen zijn gedupeerd, zij kunnen hun activiteiten niet uitvoeren. De gemeente wordt hierdoor vanzelfsprekend ook financieel geraakt, uitstel van huurinkomsten voor panden en locaties van de gemeente, activiteiten waarvoor subsidies zijn toegekend gaan niet door en leveranciers kunnen hun verplichtingen niet volledig nakomen.

“De uitbraak van het coronavirus is een wereldwijde pandemie en ook Nederland wordt zwaar geraakt. Niet alleen vanwege het aantal besmettingen en doden door het virus, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het is ondertussen overduidelijk dat deze maatregelen financiële gevolgen zullen hebben, ook voor onze gemeente”, aldus burgemeester Broertjes.

Door het instellen van een reserve Covid-19 is het idee van een financieel handelingsperspectief (noodfonds) te genereren voor een pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning en bestrijding van de gevolgen van de corona crisis voor de Hilversumse samenleving. Met de instelling van een reserve COVID 19 wordt voor de korte termijn een financieel kader voor maatregelen en gevolgen van de crisis gecreëerd. Hiermee kan de gemeente in de huidige onzekere situatie snel handelen.

De gemeente Hilversum heeft, naast het pakket aan noodmaatregelen van de Rijksoverheid, al een aantal ondersteunende maatregelen getroffen (met name bij belastingen voor ondernemers, huren bedrijfspanden, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen).