Leenstelsel ingeruild voor de basisbeurs

Leenstelsel ingeruild voor de basisbeurs

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het vanaf studiejaar 2023/2024 afgelopen zal zijn met het huidige leenstelsel. De basisbeurs zal hier nu voor in de plaats komen. Dat heeft het kabinet besloten. Thuiswonende studenten krijgen 91 euro op de bank gestort en voor uitwonende zal dit 255 euro zijn.

Weer terug naar de basisbeurs

Voor 2015 was er al eens spraken van de basisbeurs. Studenten kregen hierbij maandelijks een vast bedrag, maar dit zorgde voor ongelijkheid tussen de studenten. Studenten die afkomstig waren uit welvarende gezinnen kregen namelijk evenveel als studenten uit gezinnen met een lager inkomen. Door het leenstelsel konden studenten zelf bepalen hoeveel ze nodig zouden hebben om hun studie te kunnen financieren. Het geld dat uit dit systeem afkomstig zou zijn zou terug geïnvesteerd worden in het onderwijs. Het leenstelsel bleek in de praktijk echter voor vele problemen te zorgen. Studenten bleven namelijk na hun studie met een torenhoge schulden achter, al voor dat de starters de arbeidsmarkt konden betreden. Door deze schulden was er voor hen ook geen ruimte op de woningmarkt.

Lianne van den Berg is studentendecaan op de hogeschool Utrecht en heeft onder andere te maken met studenten die onder het leenstelsel vallen en financiële problemen ervaren. “Het kan zijn dat in de eerste vier jaar van een studie de student vertraging op loopt. Vaak wordt dit veroorzaakt door medische omstandigheden. Denk aan een langdurige ziekenhuis opname of psychische problemen. Bij dit soort gevallen kan ik de student ondersteunen wanneer zij bijvoorbeeld een extra jaar studiefinanciering aanvragen.”

Cijfers

Dat steeds minder starters een plekje weten te bemachtigen op de woningmarkt is niet gek, want elk jaar is er een stijgende lijn te zien in de hoeveelheid mensen in Nederland met een studieschuld. Volgens het CBS (Het Centraal Bureau Voor De Statistiek) hadden 1,6 miljoen mensen begin 2021 een studieschuld. Dit waren er 100.000 meer dan in 2020, en deze studieschuld blijft oplopen. De totale studieschuld van huidig en oud studenten was begin 2021 24,4 miljard euro. 1,6 miljard euro meer dan in 2020, een stijging van 7%.

Studentenlening

Deze enorme studieschuld van studenten begon in 2015, toen het leenstelsel werd opgericht. Door dit nieuwe stelsel kan elke student hetzelfde bedrag lenen. Dit is maximaal 1,048 euro. Het geleende bedrag zal binnen 15 of 35 jaar terugbetaald moeten worden. Ook is er voor sommige studenten een aanvullende beurs beschikbaar. Als de student binnen 10 jaar zijn of haar diploma weet te behalen veranderd deze aanvullende beurs in een gift.

Jazz Majoor komt uit Hilversum en is student aan de Hogeschool Utrecht. Jazz leent zelf ook geld om haar studie te financieren. “Ik probeer bewust om te gaan met het geld dat ik leen. Maar ik snap dat studenten het verleidelijk vinden om een hoog bedrag te lenen, en zich niet bewust zijn van de consequenties die het later met zich mee kan brengen.” Jazz vindt dat het leenstelsel studenten een goede mogelijkheid geeft om jongeren comfortabel te laten studeren, maar ziet ook dat er een keerzijde aanzit. “Studeren wordt zeker voor uitwonende studenten steeds duurder, en daarom is het fijn dat je zoveel kunt lenen, maar er zit ook een gevaar in. Onderwijs is voor iedereen beschikbaar alleen iedereen komt uit een andere financiële situatie. Sommigen mensen zijn genoodzaakt een groot bedrag te lenen maar blijven hierdoor later met een superhoge studieschuld achter.” Aldus Jazz Majoor. Ook volgens Lianne zitten er meerdere kanten aan de studentenlening. “Het goede aan het leenstelsel is dat er een stimulerende gedachtegang achter zit. Je krijgt er een stukje voor terug als je je studie goed afrondt. Je investeert als het ware in je toekomst. Wat ik er lastig aan vind is dat het ook veel druk met zich mee brengt. Het kan namelijk zo zijn dat je als student een lastige start hebt, door bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze. Hierdoor kan je lening enorm hoog oplopen. De stress die samenhangt met deze druk kan heftige gevolgen hebben.”

Over de auteur

Lieve Scholtze

Beste lezer, mijn naam is Lieve Scholtze. Ik ben 18 jaar en student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb een brede interesse in veel verschillende onderwerpen. Op dit platform kunt u van mij daarom veel uiteenlopende producties verwachten. Mocht u mij willen bereiken is dit mijn e-mailadres: lievescholtze@gmail.com

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.