Coalitieonderhandelingen in Hilversum lopen voorspoedig

Coalitieonderhandelingen in Hilversum lopen voorspoedig

Het raadshuis in Hilversum

Formateur Aafke Vreugdenhil is bezig de laatste stappen te begeleiden in het proces van de coalitievorming van de Hilversumse gemeenteraad. De coalitiepartijen hopen voor eind mei het proces te hebben afgerond, en aan de slag te kunnen als gemeenteraad.

Wat zijn tot nu toe de grootste punten waar u tegenaan bent gelopen?

”Eigenlijk is dat heel onnozel. Het grootste probleem is dat je iedereen op hetzelfde moment bij elkaar krijgt. Uiteraard is het zo dat hoe verder je je in een onderwerp vordert, hoe scherper iedereen wordt. Toch is tijdsgebrek het lastigste punt tot nu toe. Je zou bij wijze van spreke met elkaar twee weken op de heide kunnen zitten, maar dat gaat helaas niet zo. Mensen hebben werk en andere vergaderingen. Het is een kwestie van heel goed plannen.

In de planning staat dat de coalitievorming idealiter voor eind mei is afgerond. In hoeverre ziet u dit haalbaar?

”Heel goed, want als we doorgaan zoals we dat nu doen is dat haalbaar. Ik ben geen helderziende, maar als alles volgens plan loopt gaan we deze planning gewoon halen. Ik hoop dat het snel voorbij is, want dan kunnen we pas écht verder”

Heeft u nog speciale stappen gezet om als derde persoon de gesprekken nog soepeler te laten verlopen?

”Dat doe je vooral procesmatig. Als jij het proces goed neerzet , dan is dat ook van invloed op het resultaat. Allereerst heb ik de thema’s op volgorde gezet, en daarna een soort gespreksstructuur aangehouden bij elk verschillend onderwerp om op die manier een uniformiteit te creëren. De achterliggende fracties van de formerende partijen worden goed meegenomen. Zij hebben namelijk ook fractiespecialisten, die een deel van de gesprekken hebben bijgewoond. Dat zijn mensen die er simpelweg meer verstand van hebben.”

”Zo zijn er dus verschillende rondes waarin de onderwerpen naar voren komen, en dat geeft houvast. Zo hoef je je niet bij elke vergadering af te vragen: ‘Hoe gaat we het vandaag doen?’. En zo rollen op die manier vanzelf de discussiepunter eruit. Mensen geven ook aan dat het prettig is, en bovendien werkt het veel sneller.”

”Daarnaast is het zo dat alle partijen die nu aan het formeren zijn, het voornemen hebben om aan de ene kant een helder beleid neer te zetten, en aan de andere kant de gehele raad veel meer meer mee te nemen in het proces. Wanneer er vanaf het begin af aan een onderwerp komt, de hele raad meer mee doet in dat denkproces. Daarom hebben zij er ook voor gekozen om een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen, zodat deze niet dichtgetimmerd is met details. Zo komt heel vaak de vraag terug: ‘Moet dit echt in het coalitieakkoord, of moet dit er wat globaler in?’. Dat is steeds de uitdaging in de discussie. Ik heb de afgelopen vier jaar in een raadswetgroep gezeten, dus de vorm waar men nu voor gekozen heeft kan ik mij persoonlijk heel goed in vinden.”

Denkt u ook dat deze vorm van werken, en uw persoonlijke kwaliteiten ervoor hebben gezorgd dat u door Hart voor Hilversum bent uitgekozen als formateur?

”Wat dat betreft heb ik geen idee. Maar ik ben van beroep procesbegeleider, en heb acht jaar in de raad gezeten voor de CristenUnie. Dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Verder waren alle partijen het er mee eens dat ik was uitgekozen. Als bepaalde fracties er niet op zitten te wachten dan heb je natuurlijk ook geen vertrouwen.”

De coalitievorming van 2021-2022 heeft bijna 300 dagen geduurd, en kent vier verkenners en vijf informateurs. Hoe groot is de kans dat zo’n fiasco op lokaal niveau gebeurt?

”Op dit moment heb ik er heel veel vertrouwen in dat dat niet gebeurt, maar je weet het nooit. Ik kan niet voorspellen of er op een moment een partij een handdoek in de ring gooit, maar op dit moment ontvang ik geen enkel signaal dat dat zou gebeuren. Integendeel, er is juist heel veel bereidheid om naar elkaar te luisteren. Ik denk sowieso niet dat dat iets lokaals is, want mensen kunnen elkaar best de tent uitvechten.”

Wat is volgens u het verschil tussen lokale en landelijke coalitievormingen wat het proces misschien makkelijker, of juist moeilijker maakt?

”Ik weet niet of het verschil tussen landelijke- en lokale coalities iets in het bijzonder moeilijker maakt. Wel is het natuurlijk zo dat bij de landelijke coalities de media er te allen tijde media bovenop zit. En er hoeft maar iemand iets doms te doen, of er hoeft maar iets te lekken, en de media is erbij. Denk bijvoorbeeld aan het mapje met ‘functie elders’. Als het wantrouwen er eenmaal is dan krijg je dat niet zomaar meer goed.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.