Gemeente Hilversum biedt gedupeerden toeslagenaffaire helpende hand

Gemeente Hilversum biedt gedupeerden toeslagenaffaire helpende hand

Foto: Rob Nelisse. "Volksvertegenwoordiger Bianca Verweij namens de SP Hilversum."

De gemeente Hilversum inventariseert hoe de 38 gedupeerde Hilversumse gezinnen van de toeslagenaffaire geholpen kunnen worden. Zij zijn beschuldigd als fraudeur van het verkrijgen van “onterechte” kinderopvangtoeslag. Dat bracht veel gezinnen in de financiële problemen. Sommigen raakten zelfs hun baan kwijt, meldt ook NHNieuws. Bianca Verweij, volksvertegenwoordiger van de SP Hilversum, legt uit wat het belang is van het gerealiseerde meldpunt voor gedupeerde gezinnen en zet daarnaast de informatie van deze schrijnende kwestie op een rijtje.

Wat is uw rol bij de gemeente Hilversum?

“Ik ben gemeenteraadslid voor de Socialistische Partij (SP) in Hilversum. Wij zitten met twee zetels in de gemeenteraad en werken nauw samen met de landelijke SP.”

In welk opzicht bent u betrokken bij deze toeslagenaffaire?

“Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft ontzettend veel werk verzet bij de toeslagenaffaire. Gaandeweg werd duidelijk dat veel gezinnen gedupeerd zijn. Uiteindelijk heeft de landelijke SP gevraagd of gemeenteraadsleden deze gezinnen willen gaan ondersteunen.”

Op welk moment had u het idee dat er aan de noodrem getrokken moest worden?

“Wij constateerden eigenlijk gedurende de verhoringen dat deze mensen hulp nodig hadden. Vanuit de Rijksoverheid en de Belastingdienst was dat niet te verwachten. Renske Leijten heeft toen gezegd dat de gemeente een helpende hand moest gaan bieden. Vanuit het bevestigende antwoord van de staatsecretaris (Alexandra van Huffelen red.) zijn wij direct in actie gekomen.”

Waarom heeft u een motie ingediend over een centraal meldpunt waar gedupeerden zich kunnen melden?

“De Belastingdienst mag door de privacywetgeving geen contactgegevens van getroffen gezinnen delen. Doordat dit niet kan, roepen wij de gezinnen juist op om zichzelf te melden. Inmiddels zitten we op vijf á zes gezinnen die zich gemeld hebben.”

Hoe werd door de gemeente Hilversum op dit meldpunt gereageerd?

“In Hilversum vrij snel. Drie dagen na de ingediende motie stond al in de krant dat de gemeente Hilversum de gedupeerden opriep om zich te melden. Dit was na onze oproep en vooruitlopend op het antwoord van onze moties en brieven over dit meldpunt.”

Hoe reageerden de gedupeerde gezinnen?

“Dat weten we niet precies. Als de gemeente een oproep doet aan gezinnen om zich te melden, dan komt het in lokale Hilversumse kranten. Deze moet iedereen maar net lezen. Daarnaast hebben we landelijk wel wat gegevens, maar die kunnen ook niet zomaar doorgespeeld worden. Dus de vraag is: heeft het iedereen wel bereikt? Daarom ben ik zo blij met dit interview, in de hoop dat het zo bekend wordt en gedupeerde ouders zich gaan melden.”

Hoe verloopt de coördinatie van dit meldpunt?

“De gemeente Hilversum heeft een speciaal team ingezet met onder andere belastingconsultants en regisseurs. Hiermee willen we in kaart brengen welke problemen er allemaal spelen bij gedupeerde gezinnen. Heeft dit bijvoorbeeld effect op iemands kinderen? Is hierdoor moeite ontstaan op school of hebben deze ouders simpelweg extra geld nodig? Is er hulp nodig met belastingaangiftes, ondersteuning of zelfs de mentale gezondheid? Het leven van mensen staat op zijn kop. Echter voor hulp moeten de ouders wel zelf de stap maken om zich te melden.”

In persberichten verschijnen aantallen van gedupeerden die sterk verschillen. Hoe lastig was het om in kaart te brengen om hoeveel gezinnen het gaat?

“Aan de ene kant zijn er gezinnen die zich landelijk bij de SP melden. Wij vermoeden dat er 111 gezinnen in Hilversum zijn. De Belastingdienst heeft daarentegen tegen de gemeente gezegd dat zij het van 38 gezinnen zeker weten. Echter zijn er nog gezinnen die aanspraak maken op andere compensaties, zoals kindgebonden budget of huurtoeslag. Deze gezinnen hebben zich bij ons nog niet kenbaar gemaakt. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich gaan melden!”

Het heeft dus nog te maken met andere soorten toeslagen?

“Zeker. Onlangs is bekend geworden dat rondom de huurtoeslag en de zorgtoeslag nog problemen spelen. Maar dit onderzoek en het mogelijk etnisch profileren bij de affaire moet nog verder uitgezocht worden.”

Hoe keek u eigenlijk naar de landelijke verhoringen?

“Ik schaam mij dan wel een beetje. Ik ben Nederlander, gestemd en ook groot vertrouwen in de overheid. Als ik dit zo zie ben ik niet heel trots om Nederlander te zijn. Het kan toch niet waar zijn? Echter heeft dit onderzoek aangetoond dat het daadwerkelijk wél waar is. Het belangrijkste van volksvertegenwoordiging en politiek is toch wel dat de uitvoering van besluiten kloppen, eerlijk zijn en rechtvaardig blijken. En juist hier is dat enorm fout gegaan.”

Op welke manier gaat u om met een maatschappelijke kwestie als deze?

“Tja…we moeten door! Mijn drijfveer als gemeenteraadslid is volksvertegenwoordiger zijn met een controlerende taak. Ik ben altijd hoopvol en gedreven om deze vreselijke affaire uit de wereld te helpen. En dat mensen zich gaan melden. Als je mensen daarmee uit de brand kan helpen, omschrijft dat ongeveer de reden waarom ik dit werk doe!”

Welke geluiden hoort u vanuit gedupeerde gezinnen na de bekendmaking dat elk gedupeerd gezin binnen vier maanden €30.000 of meer ter compensatie krijgt?

“Ik ben erg actief op sociale media. Een aantal ouders roeren zich vooral over die afgekondigde compensatie van €30.000. Wat ik teruglees is dat gezinnen heel erg argwanend zijn. Dat is naar de landelijke overheid en Belastingdienst. Ik kan mij dan voorstellen dat ouders dan denken: wat voor zin heeft het als ik mij lokaal meld? Ik kan garanderen dat lokaal melden zeker effect heeft omdat de gemeente Hilversum lokale regelingen en mensen klaar heeft staan om ouders te ondersteunen.”

Ziet u na de laatste ontwikkelingen weer een stipje op de horizon voor de gedupeerde gezinnen?

“Eigenlijk nog niet echt. Uit de laatste berichtgeving blijkt dat er mogelijk meineed gepleegd zou zijn. Hierbij geldt dat verantwoordelijken mogelijk belangrijke aspecten verzwegen hebben. Terwijl het logisch zou zijn dat wat er is misgegaan, transparant wordt gecommuniceerd naar de burger. Dat gebeurt niet en dat stelt mij niet gerust.”

Wat voor stappen kunnen gedupeerde gezinnen nemen om geholpen te worden door de gemeente Hilversum?

“Mensen kunnen zich rechtstreeks bij de gemeente melden op het mailadres toeslagen@hilversum.nl. Voor degenen die dat moeilijk vinden kunnen ook eerst met de SP-hulpdienst bellen op 06-28887953 of mailen naar hilversum@sp.nl. De SP steunt ze dan om hun weg te vinden. Als het nodig is, lopen we het hele traject met ze door.”

Eindredactie: Sarah El Aty

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *