Annette Wolthers over de toeslagenhulp: “We zijn op zoek naar de menselijke maat”

Annette Wolthers over de toeslagenhulp: “We zijn op zoek naar de menselijke maat”

In heel Nederland zijn er ruim 26.000 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarvan 200 gedupeerde gezinnen bekend zijn in Het Gooi. In een voortdurende zoektocht is een tiental Hilversumse gezinnen al bekend bij de gemeente. Annette Wolthers (D66), de verantwoordelijke wethouder in Hilversum, praat over het aftreden van Eric Wiebes voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat, het terugtrekken van Lodewijk Asscher, destijds minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de Hilversumse hulp. “Geld biedt soms geen troost, mensen willen gehoord worden, dus we moeten op zoek naar het menselijke karakter van onze overheid.” 

Kan de gemeente een rol spelen terwijl dit een landelijk overheidsprobleem is? 

“Ja, de gemeente is deels verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten die de landelijke overheid maakt en de gemeente moet hier dan ook helpen. De hulp voor de gezinnen moeten wij aanbieden en uitvoeren. En dat lijkt lastig, maar we bieden mensen schuldhulp aan of begeleiden ze naar een sociaal plein waar ze ook hulp tegemoet kunnen zien. Wij zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid en die wetten zijn weliswaar landelijk gemaakt, maar de hulp is gedecentraliseerd, dus wij zijn verantwoordelijk.”

Afgelopen weken heeft de belastingdienst 38 gemelde slachtoffers uit Hilversum komen en daarvan is slechts  een tiental zijn. Zijn er al vorderingen in de identificatie van de slachtoffers?

“Er zijn inmiddels iets meer gezinnen bekend, maar ook voor ons is nog niet iedereen helemaal duidelijk. We kijken nu wanneer we die lijst van de belastingdienst gaan krijgen, met de precieze gezinnen en de precieze schulden. Ik riep gedupeerden op om zich te melden, maar dat bleef grotendeels uit. Daar ligt misschien wel het grootste probleem, de onduidelijkheid over de gedupeerden. Wij kunnen ze tot nu toe alleen maar uitvragen en het helpt dat de belastingdienst ons de nodige informatie geeft.”

Dus er zijn nog geen persoonlijke, individuele gevallen bekend, zoals in de buurgemeente Wijdemeren?

“Nee, maar daar is de situatie ook nog heel anders. daar ontving mevrouw verschillende boodschappen – volgens mij – terwijl ze in de participatiewet zit en juridische gezien zijn ook dat giften, dus moet je die melden. Dat deed ze niet, dus het gaat hier om belastingfraude. Van dit type gevallen is niets bekend in Hilversum en dit gaat ook niet over de toeslagenaffaire, maar wat je wel duidelijk ziet, is dat we willen dat de wet ook menselijk uitgevoerd wordt. Dat laatste geldt ook voor de toeslagenaffaire, want waar is de grens? Daarnaast kennen we gewoon niet zulke specifieke, individuele gevallen in Hilversum.

Gebeurt dit helpen in het kwijtschelden van schulden of hoe gaat dat precies en wat is de rol van de gemeente in dit dossier?

“Voor alle slachtoffers, alle gezinnen is het een grote ellende, tot wel een schuld van tachtigduizend euro. Dus nu kijken wij hoe we die slachtoffers kunnen helpen en begeleiden of hoe ze van die schulden afkomen. Wij schelden de schulden niet kwijt, maar kijken wel hoe we die mensen weer naar een gewoon leven kunnen leiden. De compensatie vanuit het rijk gaat ook echt wel helpen.”

Hoe is uw persoonlijke houding tegenover het probleem?

“Ik vind het vreselijk… Meer dan dat heb ik er niet over te vertellen. Dit is ook wel the bottomline van overheidsfalen. Ik wil gewoon die gezinnen zo snel mogelijk zo goed mogelijk geholpen zijn. Wij zijn een speler die de contacten met de gezinnen aangaan, maar kunnen daar pas later wat over zeggen. Als we die lijst hebben, that’s it.”

Wat vindt u van de landelijke politieke ontwikkelingen?

“Wegens de ernst van de aangedane ellende vind ik het natuurlijk logisch dat Asscher en Wiebes zich teruggetrokken hebben en het hele kabinet demissionair werkt. Ik ken de precieze documenten en notulen niet, dus ik doe hier verder geen uitspraken over, maar het terugtrekken van sommige politici geeft wel heel goed de kwalijkheid van de zaak aan.”

De toeslagenaffaire is een grootschalig politiek dossier waar Lodewijk Asscher (PvdA) destijds politieke verantwoordelijkheid voor droeg. Volgens notulen die Follow the Money inzag, had Asscher net als anderen al in 2014 weet van het onterecht en disproportioneel terugvorderen van miljoenen aan kinderopvangtoeslag, maar ontkende hij dit. Jaren eerder besloot Weekers afstand te nemen van zijn positie als verantwoordelijk minister vanwege hetzelfde dossier. Donderdag 14 januari besloot Asscher zich terug te trekken als lijsttrekker. Daaropvolgend, op vrijdag 15 januari, is het kabinet demissionair geworden in functie. Inmiddels zijn er zelfs geluiden hoorbaar dat Mark Rutte zich moet terugtrekken als lijsttrekker en daarmee niet meer de verwachte aanstaande minister van Algemene Zaken wordt.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *