Hilversum Inclusief is bezig met een nieuwe aanpak. Deze LHBTI-werkgroep ondervond dat er minder mensen op hun ontmoetingsmomenten afkwamen dan gehoopt. Dit heeft ze echter niet ontmoedigd, “want als je niks nieuws probeert, dan weet je ook zeker dat het niet gaat lukken,” aldus Jerry Braaksma (56), lid van Hilversum Inclusief.

De ontmoetingen die Hilversum Inclusief wekelijks in wijkcentrum de Geus organiseerde, waren voor iedereen die ook maar iets kwijt wilde. De meeste zaken waren LHBTI gerelateerd, maar in principe was het een ontmoetingspunt waar iedereen zijn ei kwijt kon. Er waren dan altijd mensen aanwezig die al sinds het begin van Hilversum Inclusief betrokken waren, een soort werkgroep. Er kwamen echter minder mensen op af dan gehoopt. “De lage opkomst kwam voor een deel doordat het op een vrijdagmiddag was. Dit is een lastige en drukke middag voor veel mensen. Verder zijn we nog niet heel bekend, wat ook niet in ons voordeel werkte,” aldus Braaksma.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de leden na zijn gaan denken over een nieuw concept. Ten eerste willen ze graag een stichting worden. Momenteel worden ze nog ondersteund door de gemeente, maar ze willen graag op eigen benen komen te staan. De gemeente is het hier ook mee eens. Ten tweede zijn ze van plan om de ontmoetingsmomenten te veranderen naar thema-avonden, die ongeveer vier keer per jaar georganiseerd zullen worden. Dit zal de vorm krijgen van een soort borrel met bijvoorbeeld een gastspreker. Door het nog maar op een paar momenten te organiseren, in plaats van elke week, gaan mensen meer toeleven naar het evenement. Dit zal hopelijk meer mensen trekken. Verder kan er tijdens deze avonden geïnventariseerd worden waar er behoefte naar is in de Hilversumse LHBTI-gemeenschap. Naast de plannen voor deze thema-avonden gaan ze ook door met het organiseren van andere activiteiten zoals de rainbow week en gastlessen op scholen.

“Het is belangrijk dat de positie van de LHBTI’ers verbeterd wordt, zodat uiteindelijk alle posities gelijk worden. We zijn niet meer, niet minder, maar gewoon allemaal gelijk. Het gaat er uiteindelijk gewoon om dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Daar staan wij voor op,” aldus Braaksma.