Pesten aanpakken niet alleen in de Week tegen pesten

Pesten aanpakken niet alleen in de Week tegen pesten

Van 27 tot en met 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. De stichting helpt scholen om pesten onder de aandacht te brengen en het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Ruim 100.000 jongeren hebben jaarlijks te maken met (online)pesten, roddelen, bedreiging of chantage volgens het CBS. Mensen die vroeger gepest zijn hebben op latere leeftijd een grotere kans op depressies, angststoornissen en suïcidale klachten. Ook zijn slachtoffers van pesten doorgaans minder tevreden met hun leven.

De Stichting School & Veiligheid helpt scholen bij het realiseren van de sociale veiligheid op school. Dit kan door et aanstellen van een vertrouwenspersoon, maar dat kan bijvoorbeeld ook door middel van het geven van praktische training van leraren op scholen om pesten te signaleren en daar wat aan te doen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in september 2018 de tweede kamer geïnformeerd in een kamerbrief dat er een flinke daling in het pesten zichtbaar is.  “Hoewel de cijfers laten zien dat de gekozen aanpak werkt, is het zaak de aandacht niet te laten verslappen.” Aldus de minister van OCW in de brief aan de tweede kamer.

De Stichting School & Veiligheid geeft praktische adviezen aan scholen die mee willen doen tijdens de Week Tegen Pesten. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de hulpdesk. Ook organiseren zij ieder jaar bijzondere activiteiten. Waaronder in september, wanneer alle scholen weer begonnen zijn, de Week Tegen Pesten.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft In de wet Veiligheid op school geregeld dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. Een antipestprotocol kan daar een onderdeel van zijn als hulpmiddel, maar dat is niet wettelijk verplicht.

De wet Veiligheid op school regelt dat scholen zich moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. De wet geldt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Gezien de ernstige gevolgen die pesten opleveren in hun latere leven, loont het de moeite om de Week tegen pesten gaande te houden als extra hulpmiddel tegen pestgedrag op school.

Verslaggever Sofie van de Vreede ging het gesprek aan met basisschooldirecteur Sharon Agenant.

Tekst: Jamie Helmonds

Over de auteur

Sofie van de Vreede

Hi! Ik ben Sofie van de Vreede, een kersverse journalist uit het jaar 2000. Daarnaast ben ik gek op popculture en kan ik iedereen wel een boek aanraden. Voor tips ben ik bereikbaar op sofie.vandevreede@student.hu.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.