GroenLinks op zoek naar een nieuwe wethouder

GroenLinks op zoek naar een nieuwe wethouder

“Wij vinden het heel belangrijk dat iemand snapt hoe het college in elkaar zit, dat je vanaf dag één weet mee te praten en daar ook het GroenLinks geluid stevig laat horen.” Vertelt Hilversumse GroenLinks fractieleidster Marleen Remmers. Na het door Jan Kastje opstappen als wethouder, is de Hilversumse GroenLinksfractie genoodzaakt om voor de resterende twee jaar van deze bestuursperiode te zoeken naar een nieuwe wethouder. In het college van Burgemeester en wethouders, waarin de partijen Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks vertegenwoordigd zijn, zal deze wethouder onder andere de portefeuilles energietransitie, duurzaamheid, groen en wonen voor zijn of haar rekening nemen.

Op 23 maart maakt Marleen Remmers bekent dat ze samen met de rest van de werving en selectiecommissie, bestaande uit Lex van Waarden, Frank Kool en Marleen Remmers en An Luttikholt als adviseur, op zoek moest gaan naar een nieuwe wethouder. Dat is volgens haar nog niet zo’n makkelijke opgave. Fractievoorzitster Remmers: “Wij hebben een werving- en selectiecommissie opgesteld die bestaat uit drie leden van de fractie. Daar hebben we ook nog iemand van buitenaf aan toegevoegd, An Luttikholt, juist om ons te helpen een goede afweging te maken. Om te kijken of wij wel te goede redenering volgen , of we de kritische vragen aan alle kandidaten om dezelfde manier hebben gesteld.”

Dat het wethouderschap geen makkelijke functie is blijkt ook wel uit het profiel, dat voor een toekomstige wethouder door de commissie is opgesteld. Ze zoeken een kandidaat met “aantoonbare (gemeentelijke) bestuurservaring, die zich snel kan inwerken in de portefeuilles en in de Hilversumse politieke verhoudingen.”

Dat de nieuwe wethouder veel verstand heeft van de thema’s waar hij of zijn mee te maken krijgt is niet noodzakelijk, maar helpt wel mee. Remmers:  “Ik vind het heel fijn als een wethouder ook vak inhoud heeft, zodat die weet waarover die praat en dus weinig inwerktijd nodig heeft. We hebben nu ook de voorkeur voor een wethouder die al bekend is met deze terreinen, omdat we nog maar twee jaar hebben voor de volgende verkiezingen. Dat betekend ook dat er eigenlijk geen inwerktijd is. Normaal kan je als wethouder eerst wel een beetje wennen, kennis maken met de ambtelijke organisaties, maar we  zijn al halverwege de termijn. We wethouder die we gaan kiezen moet gelijk aan de slag kunnen.” Het GroenLinks-geluid is wel heel belangrijk, maar daar is lange lidmaatschap van de partij niet voor vereist. “Je moet dan echter wel voorbereiden op vragen vanuit de werving en selectiecommissie, die gaan vragen waarom je nog niet eerder lid was van GroenLinks.”

Om wethouder te kunnen te worden is het niet vereist om in de gemeente te wonen. “De gemeenteraad kan dispensatie verlenen van het woonplaatsbeginsel. Als de raad vind dat dat om wat voor een reden belangrijk is moeten ze daar elk jaar opnieuw een besluit over nemen, omdat iedereen het eigenlijk nog steeds wenselijk vindt dat een wethouder uit de plaats komt waar die wethouder is.” Maar het wordt door Marleen Remmers aangeraden omdat de wethouder “zo’n beetje 24 uur per dag in dienst en is, die moet aan de ene kant veel vergaderen en veel in de regio zijn. Het is ook de bedoeling dat die natuurlijk heel veel met mensen, instellingen, organisaties uit Hilversum spreekt. Dan is het gewoon erg fijn als je bekend bent met de lokale situatie.”

Volgens fractievoorzitster Marleen Remmers hebben er al acht serieuze kandidaten zich aangediend en kunnen de Hilversummers snel een aankondiging van de nieuwe wethouder van energietransitie, duurzaamheid, groen en wonen verwachten. Remmers: “Het is heel duidelijk dat dit een heel aantrekkelijke positie is”.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *