Indebuurt033 biedt buurtgerichte dagactiviteiten aan en bezuinigd op speciaal vervoer: “Een kwalijke zaak.”

Indebuurt033 biedt buurtgerichte dagactiviteiten aan en bezuinigd op speciaal vervoer: “Een kwalijke zaak.”

AMERSFOORT- Gemeente Amersfoort heeft de organisatie Indebuurt033 opnieuw opdracht gegeven om het welzijnswerk van de gemeente uit te voeren. Anders dan voorgaande jaren, heeft de organisatie besloten om het welzijnswerk op een aantal punten anders vorm te geven. Eén van de grootste veranderingen vindt plaats bij de dagactiviteiten voor senioren met dementie. De organisatie wil in 2022 voornamelijk buurtgerichte dagactiviteiten aanbieden, om de senioren in eigen omgeving actief te houden.

Gemeente Amersfoort neemt Amersfoortse organisaties voor vier jaar aan om een invulling te geven aan een bepaalde opdracht. Zo ook de organisatie Indebuurt033, die binnen de Amersfoortse buurten begeleiding en zorg aanbieden. Hun contract met de gemeente liep af in 2021, maar voor het nieuwe jaar zijn ze wederom benaderd door de gemeente om het welzijnswerk voor Amersfoort uit te voeren.  Zelf brengt de organisatie Indebuurt033 het nieuws via hun website naar buiten: “Van 2017 t/m 2021 heeft Indebuurt033 het welzijnswerk uitgevoerd. We zijn zeer verheugd en trots dat wij van de gemeente Amersfoort wederom de opdracht gegund hebben gekregen. Vanaf 2022 mogen wij ons werk in Amersfoort voortzetten en verder uitbreiden, samen met onze collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners in de wijken en vele betrokken inwoners in de stad.”

Buurtactiviteiten
Wel geeft Indebuurt033 aan dat ze het welzijnswerk dit jaar over een andere boeg gooien. De organisatie houdt zich al jaren bezig met het organiseren van dagactiviteiten, maar hebben het besluit genomen om dat dit jaar wijkgericht aan te bieden.
“We gaan een programma dagactiviteiten organiseren voor senioren die door dementie of andere klachten niet in staat zijn zelf hun dagbesteding te organiseren.” Aldus de organisatie. “Deze activiteiten vinden in de eigen wijk plaats en zijn erop gericht om mensen zo lang mogelijk actief te houden, vaardigheden te herstellen en te behouden.” Anders dan voorgaande jaren moeten demente senioren dus naar dagactiviteiten die bij hen in de buurt worden georganiseerd.

Kwalijk
“Dat is een kwalijke zaak.” Meldt Sandra Noteboom. Casemanager Dementie bij Beweging 3.0. Een Amersfoortse organisatie die hulp biedt voor kwetsbare ouderen. Zo ook ouderen met dementie. Door haar werk komt Sandra veel bij demente senioren thuis en ziet ze direct wat zij nodig hebben. “Mensen met dementie hebben vaak moeite om hun dag in te delen, dus wat soms kan helpen is als mensen een dagactiviteit en dus een structuur aangeboden krijgen.” Aldus Sandra. “Eerder gingen wij het gesprek aan met mensen en dan hadden we uiteindelijk een soort plan, met waar ze heen kunnen en wat echt leuk voor ze is.” Soms vielen deze passende activiteiten buiten de wijk waar de demente oudere woonde. Wanneer dit het geval was werd er speciaal vervoer ingezet om die persoon op een passende activiteiten locatie te krijgen. Met de nieuwe werkwijze van Indebuurt033 en het streven om zoveel mogelijk ouderen met dementie in eigen buurt mee te laten doen met dagactiviteiten, valt het speciale vervoer weg. “Nu moeten mantelzorgers het zelf organiseren en zelf betalen, als hun dementerend familielid naar een dagactiviteit wil buiten de buurt.” Vertelt Sandra. “Het kost mantelzorgers dus veel meer energie en geld en de keuze in dagactiviteiten wordt daardoor een heel stuk beperkter.”

Twijfels
“In plaats van vraaggericht te werk gaan, moeten we nu aanbod gericht te werk gaan. Voorheen keken we naar wat de senior nodig had en gingen we daar op in, nu kijken we wat er in de buurt is en daar houdt het op.” Vertelt Sandra, die twijfelt over de werkzaamheid van het enkel aanbieden van buurtgerichte activiteiten. Echter ziet de gemeente Amersfoort dit heel anders, die op deze twijfels van mevrouw Noteboom hebben gereageerd. “Ouderen met dementie die willen deelnemen aan dagactiviteiten kunnen contact op nemen met Indebuurt033 en samen met hen wordt dan gekeken welke activiteiten passend zijn bij die persoon. Daarbij kijken we inderdaad eerst wat er beschikbaar is in de buurt.” Aldus Donate Schuil, woordvoerster van de gemeente Amersfoort.  “Omdat we dit jaar gestart zijn met deze manier van werken, is er nog niet in alle wijken een aanbod. Komende jaren gaat Indebuurt033 het aanbod samen met zorgorganisaties verder uitbreiden.” Wel gaat de kwestie over bejaarden en of die nog jaren hebben om te wachten op uitbreiding van dagactiviteiten in de buurt is dan de vraag. Wel is het volgens haar mogelijk om nog vervoer vanuit de organisatie te krijgen, maar is dit niet meer van zelfsprekend. “We vragen mensen inderdaad om zelf het vervoer naar de locatie te regelen. Bijvoorbeeld door te kijken of familie of buren daar een rol in kunnen pakken. Lukt dat echt niet, dan kijkt Indebuurt033 ook of daar een oplossing voor te vinden is.”

WMO
De reden van de aanpassing in dagactiviteiten ligt volgens Sandra Noteboom bij de grootschalige aanpassing in zorgfinanciering van de gemeente Amersfoort. “Het aanbieden van dagactiviteiten in de buurt moet een goedkopere oplossing zijn.” Vertelt ze. “De dagactiviteiten worden betaald vanuit de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en dat is één van potjes waaruit de zorg van Nederland wordt betaald. Dat potje gaat te snel leeg en dus heeft de gemeente allerlei dingen bedacht om dat potje voller te houden.” Het stopzetten van speciaal vervoer is één van de dingen die de gemeente heeft bedacht. “We laten mensen niet tussen wal en schip vallen, maar kijken wel eerst naar mogelijkheden in de buurt. Dit is ook echt nodig om hulp en ondersteuning op de lange termijn betaalbaar te houden.” Aldus Donate Schuil, namens de gemeente. Ondanks dat Sandra tegen het plan is om het vervoer stop te zetten is ze het wel met de gemeente eens dat er bezuinigd moet worden, maar is dit idee niet de juiste oplossing. “Het is heel romantisch bedacht zo, lekker met zijn allen, maar het werkt niet.” Stelt ze. “Als mensen graag naar een buurthuis gaan moeten ze dat vooral doen, maar als ze cognitief zo aangedaan zijn of andere behoeftes hebben, moet je naar iets wat daar specifiek voor is.”

Over de auteur

Marjan Voskuilen

Hoi, ik ben Marjan. Geboren en getogen in het prachtige Hoogland en dus altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Amersfoort-Noord. Ik hou ervan om zaken tot op de bodem uit te zoeken en daar een goed verhaal van te maken. Een simpel nieuwsbericht met een paar opgedreunde feitjes is dus ook niet iets wat je onder mijn publicaties zal vinden. Naast mijn interesse voor goede verhalen en onderzoek hou ik van illustreren en video's maken. Dit probeer ik zoveel mogelijk te combineren met mijn artikelen, waardoor ik die op een creatieve manier aan mijn lezers kan presenteren!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.