Windalarm wil geen windturbines in de regio Amersfoort

Windalarm wil geen windturbines in de regio Amersfoort

Miranda Dijkstra is al sinds haar jonge jaren bezig met natuur en milieu en strijd voor een duurzamere toekomst. Zij is coördinator bij windalarm Amersfoort. Windalarm is een groep die strijd tegen het plaatsten van windmolens op land. Niet omdat Windalarm tegen windmolens is, maar omdat zij denken dat het plaatsten van windmolens op zee effectiever en veiliger is. Zij strijden dus ook voor een duurzamere toekomst, alleen dan zonder windmolens op land. Nadat Miranda haar studie milieukunde in Leiden had afgerond is ze vaak betrokken geweest bij verschillende actiegroepen, waaronder Extinction Rebellion. Miranda is gespecialiseerd in de energietransitie, duurzame technologie en alternatieve energiebronnen.

Wind op zee

‘’Iedereen wil verduurzamen en wij dus ook. Maar wij denken dat er veel meer alternatieven zijn dan alleen windmolens op land. Windmolens en woningen gaan simpelweg niet samen. Daarom zijn voor de plaatsing van windmolens op zee. Door het louter plaatsen windmolens op zee zijn we niet alleen goedkoper, maar ook efficiënter uit. Omdat het op zee vaker en harder waait zijn de winmolens daar veel efficiënter. Windmolens op zee produceren gemiddeld 40 procent meer dan op land. Ook is windenergie op land duurder en alleen mogelijk door subsidies. Op zee willen investeerders graag meedoen, zoals Vattenfal. Windenergie op land kost ongeveer een keer zoveel cent per kilowattuur dan op zee. Door deze cijfers alleen al zouden we direct moeten stoppen met het plaatsen van windturbines op land. En daar komt ook nog eens bij dat ze schadelijk zijn voor je gezondheid en de waarde van je huis enorm kunnen laten dalen. Dus ik snap heel goed dat mensen hierom gaan protesteren. De mensen zijn bang dat hun gezondheid verslechterd en zijn daarom geen klimaatgekkies ofzo. Zij willen ook dat Nederland verduurzaamd, maar dat moet niet ten koste gaan van onze gezondheid. En dan hebben we het nog niets een gehad over de hinderlijke slagschaduw en het knipperlicht op de windmolens. Veel mensen ervaren dit ook als hinderlijk. De overheid moet de regels aanpassen!’’

Zorgen

‘’De grootste zorgen van Windalarm Amersfoort is dan ook het negatieve effect van windmolens op onze gezondheid. De regels die nu gelden voor de bouw van een winmolen op land waren een politieke beslissing om windenergie in ons dichtbevolkte land mogelijk te maken. Deze beslissing is genomen tegen het advies van het RIVM en de TNO in. Helaas verdedigt het RIVM nu het nieuwe beleid. Het lawaai van een winturbine is 3 keer erger dan dat van geluidsoverlast van verkeer. Kijk naar windmolenpark het Spui. Daar zijn 5 enorme windturbines gebouwd. Van de twaalf gezinnen die het dichtst bij het windmolenpark woonde zijn er zes hun huis ontvlucht in het eerste jaar. Dit wordt onderbouwd door een onderzoek van het Leids Universitair Medisch centrum. Van de permanente lage geluidsfrequentie die de molens produceren heeft ongeveer 10 procent van de omwonende last van klachten gecreëerd door deze laaggeluidsfrequentie. Stress en slaapproblemen zijn de grootste boosdoener. Ook hebben mensen met hartklachten een grotere kans op een beroerte en een hartinfarct. Ook het leven van dieren wordt verstoord door het geluid van de windmolens.’’

Gevolgen

‘’Er zijn serieuze gevolgen voor mens en dier en daarom moet de overheid meer in gesprek gaan met burgers, zodat ook zij mee kunnen bepalen over hun gezondheid. Zonder draagvlak is het onmogelijk voor de overheid om windturbines te plaatsen. Op zee en op land. Daarom moet de overheid burgers laten beslissen waar de windmolens komen. Wij zijn geen voorstander van windmolens op land en geven de voorkeur aan windmolens op zee. Maar ook daar moet de overheid in goed overleg met de bewoners gaan. Dit moet dan gaan over hoe ver ze van de kust worden geplaatst en hoe hoog ze worden. Want ook de kustgebieden kunnen last hebben van horizonvervuiling. De ondernemers uit Katwijk bijvoorbeeld zijn bang dat als de windmolens aan de kust te dichtbij staan dat dan door horizonvervuiling het toerisme terugloopt. Daarom moet dit in goed overleg met de bewoners gebeuren. Door burgers er al vanaf een vroeg stadium erbij te betrekken hebben ze het gevoel dat hun mening telt en dat er wat mee gedaan wordt. Zo vergroot je de acceptatie van windmolens en kunnen we de klimaatdoelen halen, zonder ons land in een

groot winmolenpark te veranderen.’’

Over de auteur

Sebas Backers Backers

Ik ben Sebas Backers, 18 jaar en student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Mijn interesses liggen in de binnenlandse en buitenlandse politiek en vooral de Amerikaanse politiek. In de toekomst hoop ik doormiddel van een kritische blik, zowel de binnenlandse en buitenlandse politiek voor jullie uit te leggen. Een verdere passie van mij is Formule 1 en het is dan ook een ambitie om daar ooit iets mee te doen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *