Auteur: Savannah Dekker

Beleggers in Amersfoort een groot probleem

Beleggers maken het lastig voor startende op de woningmarkt in Nederland. Amersfoort heeft sinds 1 april 2022 een verbod op het opkopen van huizen tot 343.ooo euro, zo hoopt de gemeente beleggers buitenspel te zetten en startende op de woningmarkt te helpen. We hebben een enquête uitgezet onder de Amersfoorters om te achterhalen hoe tevreden ze zijn met dit verbod. 

Lees verder

Gaat door het verlaten van deze toelatingstoetsen op de pabo de kwaliteit van de leraren achteruit

In februari van 2022 is bekendgemaakt dat het kabinet de instroomeisen voor de pabo voor drie jaar gaat verlagen. Het gaat hierover de toelatingstoetsen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek. Voorheen moesten alle leerlingen deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden om in aanmerking te komen voor de toelating op de pabo. Het kabinet gaat deze eis van tafel gooien en geeft de mogelijkheid tot het behalen van deze toetsen in het eerste jaar van de pabo.

Lees verder

“Zwerfafval veruit één van de grootste ergernissen van de mens”

Zwerfafval is in Nederland een grote ergernis, schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen tot bijna 300 miljoen kilo per jaar. Zwerfafval brengt veel problemen met zich mee, het duurt namelijk lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Daarnaast verschilt de afbreektijd van afval per soort afval. Zo duurt het kauwgom minimaal twintig jaar voordat het afgebroken is en een sigaret heeft een afbreektijd van twee tot twaalf jaar.

Lees verder

Nederland op de fiets

In de maand mei wordt in Nederland het fiets seizoen afgetrapt door de mei maand fietsmaand. Heel Nederland haalt de fiets uit de schuur en fiets uitgestippelde of zelfgemaakte routes door Nederland heen. Ook in Amersfoort worden er in deze maand veel initiatievengenomen om de fiets aan het daglicht te brengen.

Lees verder