Categorie: Samenleving

Bezig met laden

Beleggers in Amersfoort een groot probleem

Beleggers maken het lastig voor startende op de woningmarkt in Nederland. Amersfoort heeft sinds 1 april 2022 een verbod op het opkopen van huizen tot 343.ooo euro, zo hoopt de gemeente beleggers buitenspel te zetten en startende op de woningmarkt te helpen. We hebben een enquête uitgezet onder de Amersfoorters om te achterhalen hoe tevreden ze zijn met dit verbod. 

Gaat door het verlaten van deze toelatingstoetsen op de pabo de kwaliteit van de leraren achteruit

In februari van 2022 is bekendgemaakt dat het kabinet de instroomeisen voor de pabo voor drie jaar gaat verlagen. Het gaat hierover de toelatingstoetsen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek. Voorheen moesten alle leerlingen deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden om in aanmerking te komen voor de toelating op de pabo. Het kabinet gaat deze eis van tafel gooien en geeft de mogelijkheid tot het behalen van deze toetsen in het eerste jaar van de pabo.

Misbruikzaak Maranathakerk, hoe kan dit voortaan voorkomen worden?

In de zomer van 2021 werd er een man vervolgd voor het misbruiken van meerdere kinderen in de crèche van de Maranathakerk in Bunschoten-Spakenburg. Hij zou in het verleden al andere kinderen, waaronder die van hemzelf, hebben misbruikt en dit hebben uitgebreid naar de crèche waar hij werkzaam was tijdens de zondagsdiensten. Misbruik van kinderen in de kerk is al jarenlang een onderwerp waarbij er een hoop ontwikkelingen plaatsvinden. Van heiligen die uit hun ambt worden gezet, tot het aanklagen van de Paus. Echter lijkt dit dus niet in het verleden te liggen en lijkt misbruik binnen kerkelijke instanties nog steeds plaats te vinden.

“Zwerfafval veruit één van de grootste ergernissen van de mens”

Zwerfafval is in Nederland een grote ergernis, schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen tot bijna 300 miljoen kilo per jaar. Zwerfafval brengt veel problemen met zich mee, het duurt namelijk lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Daarnaast verschilt de afbreektijd van afval per soort afval. Zo duurt het kauwgom minimaal twintig jaar voordat het afgebroken is en een sigaret heeft een afbreektijd van twee tot twaalf jaar.

Nederland op de fiets

In de maand mei wordt in Nederland het fiets seizoen afgetrapt door de mei maand fietsmaand. Heel Nederland haalt de fiets uit de schuur en fiets uitgestippelde of zelfgemaakte routes door Nederland heen. Ook in Amersfoort worden er in deze maand veel initiatievengenomen om de fiets aan het daglicht te brengen.

Tentoonstelling open over depressie in Baarn

De buitententoonstelling open over depressie is van 16-05-2022 tot en met 03-06-2022 te zien in Pekingtuin in Baarn. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van jongvolwassenen die te maken hebben of hadden met depressieve gevoelens plus een beschrijving van hun verhaal. Op deze manier wil organisatie Open mind het taboe breken bij jongeren om te praten over hun depressieve gevoelens. Ik ging in gesprek met Mirjam Bekker-Stoop, Managing Director van de organisatie. 

“Laat je kat steriliseren” is de rode draad in campagne van dierenbescherming tegen kittendump

De dierenbescherming is de campagne “Voor kittens zoals Miesje” gestart. Deze campagne richt zich op gedumpte kittens die met ziekten te kampen hebben. De naam komt van het verhaal van kittens Miesje, Max en Moos. Deze kittens zijn opgevangen door de dierenbescherming en hadden met heel veel medische problemen te kampen. Saskia Thijssen is communicatieadviseur voor de Dierenbescherming Amersfoort en zij vertelt meer over de campagne.

Pop-up store “Ik Zorg Shop” opent haar deuren in Vathorst

Afgelopen woensdag 18 mei is de pop-up store “Ik Zorg Shop” geopend in het Hart van Vathorst. De pop-up store is een winkeltje waar informatie wordt gegeven over werken in de zorg. Iedereen die vragen heeft, twijfelt over een carrière in de zorg of gewoon even wil komen kijken is welkom volgens projectleider Monique Barten. Het initiatief is door Utrechtzorg opgezet en inmiddels doen er 21 andere zorginstellingen mee. Deze partijen mogen om de beurt een kraampje in het winkeltje stallen. De pop-up store is nog tot 17 juni te bezoeken.

OranjeKoningsdag Amersfoort last-minute gecanceld door dwarsliggende gemeente Alkmaar

Vóór de eerste lockdown waren de kaartjes al te koop. Het OranjeKoningsdag festival zou voor plaatsvinden in Amersfoort én tegelijkertijd ook in Alkmaar. Een bijzondere constructie, waarbij twee verschillende steden hetzelfde festival organiseerden. Op deze manier was het budget voor het festival groter en konden er meerdere Nederlandse artiesten geboekt worden. Helaas heeft de gemeente van Alkmaar, na een kort geding met de organisatie, geen vergunning gegeven, waardoor de organisatie genoodzaakt was om de boel af te blazen

Indebuurt033 biedt buurtgerichte dagactiviteiten aan en bezuinigd op speciaal vervoer: “Een kwalijke zaak.”

Indebuurt033 is een organisatie die namens gemeente Amersfoort activiteiten en zorg biedt voor mensen in Amersfoort. Hun vierjarige contract liep vorig jaar af, maar de gemeente heeft besloten deze te verlengen. Echter moet de organisatie wel meehelpen met de bezuinigingen op de zorg, voornamelijk op het deel van wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierdoor besloot de organisatie speciaal vervoer naar dagactiviteiten voor senioren af te schaffen, een kwalijke zaak volgens Sandra Noteboom, case-manager dementie voor de organisatie Beweging 3.0.

Grond gezocht: Serai Bressers wil Amersfoorts eerste voedselbos aanleggen

Serai Bressers is tuincoach en met haar eigen bedrijfje “Eetjetuin” helpt ze anderen om hun tuin eetbaar te maken. Afgelopen dinsdag deed zij op Twitter de oproep dat ze op zoek is naar grond waar zij een voedselbos aan kan leggen. Het is al jaren haar droom om dit te doen en ze hoopt dat ze op deze manier Amersfoorters kan leren over verschillende eetbare gewassen. In een interview met KeiNieuws verteld zij over voedselbossen en over haar plan om deze zelf aan te leggen.

Moeite met onderkomen vinden: de Turkse E. Devran doet oproep om niet-Oekraïense vluchtelingen niet uit het oog te verliezen

De Turkse E. Devran is in 2021 naar Nederland gevlucht en hoopt nog altijd een ander onderkomen te vinden dan het AZC in Amersfoort. Hij heeft hier veel moeite mee en het wringt bij hem als hij  de bereidheid bij Amersfoorters ziet om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Er is al veel ophef geweest over het idee dat het hypocriet is hoeveel bereidheid er is om Oekraïense vluchtelingen te steunen en huisvesten in Nederland, terwijl Syriërs, Afghanen en andere vluchtelingen dit hartelijke welkom niet (meer) krijgen.

Verhalen tot leven brengen met verf

Van 24 februari tot 3 april 2022 vindt de expositie “verhalen in verf” plaats in galerie de Ploegh in Amersfoort. Dertien kunstenaars doen mee aan deze expositie en stellen hun werk tentoon. Het thema van de expositie is verhalen in verf en iedere kunstenaar heeft dit op zijn eigen manier verwerkt op het doek of papier. We gaan langs en kijken met de artiesten terug op de expositie “verhalen in verf”. 

Hoe staat de financiële gezondheid van gemeente Amersfoort ervoor

Accountants- en adviesbureau BDO deed onderzoek naar de financiële gezondheid van alle 355 Nederlandse gemeenten. BDO beoordeelt dit op basis van alle jaarrekeningen van 2020, met als resultaat een financiële ranking van alle gemeenten, verdeeld naar inwoneraantal. Uit dit onderzoek heeft gemeente Amersfoort het cijfer negen gekregen en eindigt met dit cijfers op plaats elf van de tweeëndertig gemeentes die meer dan 100.000 inwoners heeft.

Groot tekort aan vrijwilligers door Corona

Sinds het begin van de pandemie verviel voor vele hun vrijwilligerswerk, hierdoor kregen mensen meer de tijd om na te denken of zij vrijwilligerswerk willen blijven doen. Dit heeft geleid tot een groot landelijk tekort aan vrijwilligers in Nederland. Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) gaf 46,7% van mensen boven de 15 jaar in 2019 aan wel eens vrijwilligers werk gedaan te hebben, in 2020 was dit nog maar 43,8%.

Amersfoorters bereiden zich voor op komst Oekraïense vluchtelingen

Om de Oekraïense vluchtelingen straks onderdak te kunnen bieden zijn er al veel Amersfoorters die zeggen bereid te zijn hun huis open te stellen. In Amersfoort wordt al veel ondernomen om Oekraïense vluchtelingen te helpen door inzamelingsacties en sponsorlopen, maar er zijn dus ook mensen die het een stapje verder willen tillen. De Amersfoortse Mattie van Rooijen zegt dat hij vanaf april zijn huis openstelt. “De beelden van de oorlog raakten mij diep. Ik wil iets kunnen doen wat binnen mijn bereik ligt.”

FIFA toernooi voor jongeren in Amersfoort

Donderdagavond 3 Maart zal er in Amersfoort een groot FIFA toernooi plaatsvinden. Samen met professionele organisatie WEPLAY esports gaat hulporganisatie ‘Sociale Gasten’ een FIFA toernooi organiseren. Het toernooi is voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar en het gaat vooral om de verbinding tussen de deelnemers.

Nog altijd vandalisme rondom deelvoertuigen

Maanden na het inbrengen van de GO-voertuigen in Amersfoort wordt er nog altijd veel vernield. Zo zijn er laatst nog twee in de fik gezet en worden er regelmatig voertuigen gevonden met schade. GO wil nu gaan kijken of ze in het gebied meer kunnen gaan monitoren en straffen kunnen uitdelen op deze acties.

Heeft de pandemie voor grote gevolgen gezorgd i.v.m sporten in Nederland?

In maart 2020 ging de wereld op slot. Veel dingen werden anders; scholen gingen dicht, je mocht geen mensen thuis op bezoek hebben en volwassene moesten thuis werken. Het viel op dat mensen massaal gingen bewegen, om hun dag een beetje te vullen, Het naar buiten gaan werd namelijk een dagelijks uitje, mensen zaten namelijk de hele dag binnen door de lockdown, en dit was hun kans om even hun stappen te maken in de dag. Nu zijn wij benieuwd of die stijging ook te bewijzen is met cijfers. Is er een significante daling of stijging bewezen, en wat zijn de gevolgen voor sport door de coronacrisis?

Creatief ondernemen in tijden van lockdown

Hoe ga je creatief om met de lockdown? Amersfoortse stadsgids Inge Vos weet hier wel raad mee. Zij bedacht het Mondriaan doe-het-zelf looprondje en nog veel meer andere oplossingen voor de doorgaans fysieke rondleidingen door Amersfoort. Daarnaast onderzoekt verslaggever Rachel Willering in het audiogedeelte hoe zij positief blijft in quarantaine en hier creatief mee om kan gaan.

InTuinen kunstroute door het Amersfoortse Bergkwartier

Sinds zaterdag 18 december 2021 is de kunstroute langs meerdere Amersfoortse voortuinen in Bergkwartier van start gegaan. Deze kunstroute is tijdens de vorige lockdown bedacht, omdat wandelen door eigen stad of dorp een favoriete bezigheid werd. Negen beeldkunstenaars die werken en wonen in omgeving Amersfoort, Utrecht en Gooi zijn gevraagd om een kunstwerk te maken. Voor kunstenaars was het lastig om hun kunst tentoon te stellen omdat ook galeries en musea gesloten waren. De kunstwerken staan in het thema “beschutting, bescherming, beslotenheid”. Dit verwijst evenwel naar de tuin en naar de lockdown. De kunstroute is tot 16 januari 2022 dagelijks bij daglicht te zien en de gehele route is in 1,5 à 2 uur te bewandelen.

Pesten neemt toe ondanks Paarse Vrijdag

In Nederland is sinds 2010 de tweede vrijdag van de maand december Paarse Vrijdag, dit jaar valt deze dag op 10 december 2021. Elk jaar wordt er op deze dag solidariteit getoond aan de LHBTI-gemeenschap door het dragen van de kleur paars. De kleur paars wordt onder andere gedragen door scholieren, studenten en docenten.” Na een klein gevecht in de schoolleiding is Paarse Vrijdag sinds een paar jaar eindelijk gesetteld op ‘t Atrium in Amersfoort”, aldus Bianca van der Heijden, biologie docent op ‘t Atrium in Amersfoort. 

Krommestraat uitgeroepen tot leukste straat van Amersfoort

Op de grauwe dagen waarvan we er veel kennen deze dagen, is de Krommestraat in Amersfoort nog steeds allebehalve dat. Mede door de gezellige kerstverlichting, maar ook de knusheid van het straatje en de fotogenieke winkels maakt dat de Krommestraat is uitgeroepen tot het leukste straatje in de Keistad. De winkelende voorbijgangers zeggen: “Heel terecht, oprecht het gezelligste en leukste straatje van onze stad.”

Immigratiedienst rukt Amersfoorts Armeens gezin uit elkaar

Stel je voor: je woont hier al je hele leven, je bent geboren en getogen in Nederland, en ineens wordt er gedreigd dat je het land uit wordt gezet. Dit is de harde realiteit voor het Armeens gezin Shabazyan. Hun oudste zoon Ljowa moet geforceerd vertrekken naar Armenië, omdat er na zijn geboorte een fout is gemaakt. Ouders Arpine en Aram zijn 12 jaar geleden ontvlucht van het verschrikkelijk onveilig Armenië, en hebben in Amersfoort hun leven opgebouwd. Ljowa (7), Arianne (3) en David (2) hebben hier volledig hun eigen leventje: gaan naar school, spelen met vriendjes en hebben zwemles. Armenië is een land waar de kinderen nooit zijn geweest, en ineens moet dit Ljowas, en misschien wel voor het hele gezin het nieuwe thuis worden

FLUOR na twee jaar terug met bandwedstrijd Kei van Amersfoort

Na een opgelegde Coronapauze van twee jaar kan poppodium FLUOR de bandwedstrijd Kei van Amersfoort dit jaar weer organiseren. Tot 1 november hebben jonge lokale bands de tijd om zich in te schrijven, na een selectieprocedure zullen op 12 november de voorrondes beginnen in drie kroegen in de binnenstad van Amersfoort. De grote finale die op 16 december zal plaats vinden wordt gehouden in FLUOR.

De toenemende populariteit van tweedehandskleding

Tweedehandsmerkkledingwinkel Pearls & Roses bestaat tien jaar en heeft de toenemende populariteit van tweedehandskleding over de afgelopen jaren meegemaakt. Rhedi Dekker opende de winkel tien jaar geleden om haar droom van een eigen kledingzaak uit te laten komen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Spiritueel contact leggen op begraafplaats Rusthof in Leusden niet te verantwoorden

Op de begraafplaats Rusthof in Leusden heeft op de avond van 11 september een groep van zes personen een seance uitgevoerd na sluitingstijd. Tijdens een seance komt een groep spirituele mensen met een medium bijeen en proberen zij in contact te komen met de overledenen. Op deze avond was er ook een medewerker van de begraafplaats aanwezig om de groep spirituele mensen te begeleiden over de begraafplaats.

De Amersfoortse Berg & Stichting Be Aware opnieuw samen tegen verslaving

Stichting Be Aware geeft voorlichtingen op scholen als preventieve actie tegen verslaving. Alcohol – en drugsverslaving wordt aan bod gebracht, maar ook de gevolgen van overmatig gamen en sociale media worden toegelicht door de stichting. Deze voorlichting wordt wegens succes opnieuw aangeboden op de middelbare school de Amersfoortse Berg.

Amersfoort Business Event tussen de dieren

“Toekomstgericht ondernemen in en voor Amersfoort”, dat is het motto dat centraal stond tijdens het Amersfoort Business Event op 14 oktober. Dit event heeft plaatsgevonden in Dierenpark Amersfoort en was bedoeld om alle verschillende Amersfoortse ondernemingen met elkaar kennis te laten maken en meer betrokkenheid bij de stad te creëren.

Amersfoort opent haar hart voor diversiteitsweek

Deze week staat de diversiteitsweek centraal in Amersfoort. Van 4 tot 11 oktober vinden bijeenkomsten, panelgesprekken en exposities plaats, allemaal in het teken van de diversiteit. Instanties als de lgbtq+ community en de gehandicaptengemeenschap in Nederland zijn de hoofd focus van deze week. Dagen zoals de Diversity Day en de Coming Out Day worden georganiseerd door verschillende instellingen zoals Keiroze, Amersfoort Toegankelijk en Onbeperkt Amersfoort. Ook op onze eigen hogeschool van Utrecht werd er dinsdag aandacht geschonken aan de Diversity Day.

Twijfels over het nieuwebouwproject voor voormalig verzorginstehuis De Liendert

Het voormalig verzorgingstehuis de Liendert aan de Zwaluwenstraat 1-77 in Amersfoort zal misschien her ontwikkeld worden door woningcorporatie Portaal. Portaal wil 200 tot 230 appartementen bouwen, dit zullen dan hoofdzakelijk sociale huurwoningen en een aantal huurwoningen voor de middeninkomens (20%) zijn. Met deze herontwikkeling wil Portaal een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave.

Effecten van de coronapas

Maatregelen rondom het coronavirus worden losgelaten en in de plaats daarvan moeten bepaalde gelegenheden checken op een coronapas. Om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop moeten bezoekers gevaccineerd of getest zijn. Dit is alleen nog niet zo makkelijk om te handhaven.

Meer kleur in Amersfoort

Ter nagedachtenis van de Roze Zaterdag in 1982 willen CoC Midden-Nederland en stichting Keiroze een regenboogmonument plaatsen achter de Onze Lieve Vrouwetoren. Om dit te bereiken zijn ze een crowdfunding gestart om 10.000 euro op te halen. Nu ze al over de helft van dit bedrag zijn, is het tijd om te kijken wat de reactie van de Amersfoorters hierop is.

Bezig met laden