“Venlo is de logistieke hotspot van Europa” 

“Venlo is de logistieke hotspot van Europa” 

VENLO – Greenport Venlo, het bedrijventerrein waar onder andere het Floriadeterrein bij hoort, weet niet zeker of alles uit de Floriade van 2012 gehaald is wat erin zat. De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is een tentoonstelling die om de tien jaar terugkomt en in 2012 in Venlo was. Hierin is toen veel geïnvesteerd en er werd veel economische en toeristische spin-off van verwacht die nog jaren later gemerkt zou moeten worden. 

Door in te zetten op het contact tussen verschillende bedrijven wilde de Floriade ervoor zorgen dat het gebouwde terrein nog lang na het evenement gebruikt zou kunnen worden. De regio wilde met name een economische groei, opkomst van toerisme, extra werkgelegenheden en stimulering van de Europese samenwerking zien als gevolg van de Floriade in Venlo. Dit blijkt uit een artikel over een onderzoek van de verschillende betrokken gemeentes. Dit onderzoek is gestart omdat de Floriade een negatief exploitatieresultaat had van ca. negen miljoen euro. De regio en de provincie vonden het deze investering waard, omdat er gezaaid is en er nu nog jarenlang van geoogst kan worden. Oftewel er is de komende jaren nog veel uit te halenDe regio is vooral tevreden met hoe door de Floriade, regio Venlo in Europa en de rest van de wereld op de kaart is gezet. 

Greenport Venlo merkt dit ook aan het aantal aanvragen die bedrijven indienen om daar een vestiging te kunnen starten. Veel bedrijven willen in Venlo een plekje, vooral voor logistieke bedrijven is Venlo de ideale locatie. Marion Poulussenwoordvoerster van Greenport Venlo, noemt Venlo de logistieke hotspot van Europa. “Veel wat vanuit de haven van Rotterdam binnenkomt verspreidt zich via Venlo naar de rest van de wereld.” 

Toch is het Floriadeterrein, maar een heel klein deel van Greenport Venlo. De bedrijventerreinen van Greenport zijn vervlochten met de natuur, waardoor het gebied ook zorgt voor recreatie en vrije tijd, zo meldt Greenport op Twitter. Toen de Floriade in oktober 2012 tot zijn eind kwam moest dit deel van Greenport Venlo economisch nog verder ontwikkeld worden. Er is hiervoor een gebiedsvisie gemaakt waarin stond hoe de natuur verbeterd kon worden en de algemene kennisontwikkeling meer centraal kon komen te staan. Vanaf 2017 is de Floriade een deel van Greenport Venlo, het is echter maar een klein gedeelte ervan. Het hele gebied is 5400 hectare groot, dat is twee keer zo groot als Schiphol.”, aldus Poulussen, van Greenport Venlo. Deze gebiedsvisie wordt bewaakt door de provincie en de regio, Greenport moet dan verantwoording afleggen bij alles wat ze doen. Op die manier weet de provincie dat de visies en doelen op weg zijn en nagestreefd worden. “Tot nu toe loopt alles binnen de lijnen zoals het van tevoren bedacht is.”, vertelt Poulussen. Ze vertelt wel dat ze verder niet weet of ja kan zeggen of de Floriade wel of niet geslaagd is, maar wel dat de gemeente en provincie over het algemeen wel positief zijn. Wat dus ook bleek uit het onderzoek van de gemeentes. 

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *