Factcheck: Verdienen vrouwen per gewerkt uur 14 procent minder dan mannen?

Factcheck: Verdienen vrouwen per gewerkt uur 14 procent minder dan mannen?

Tweet op 10 november 2021 van: Jesse Klaver

Op twitter beweert Jesse Klaver, politicus en fractievoorzitter van GroenLinks, het volgende: ‘’In Nederland verdienen vrouwen per gewerkt uur meer dan 14 procent minder geld dan mannen. Voor hetzelfde werk. Dat is bijna een maandsalaris. Hoewel ongelijke beloning al decennia verboden is, is het in de parktijd aan de orde van de dag. Dat moeten we veranderen. #EqualPayDay’’ Klopt deze uitspraak wel? Is het zo dat vrouwen daadwerkelijk per uur 14 procent minder verdienen, voor hetzelfde werk? De factcheck redactie van LiveNews4You zocht het uit!

Loonverschillen 2016 & 2018

Uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het gemiddelde loonverschil tussen mannen en vrouwen in 2018 niet verder gedaald is ten opzichte van 2016. Dit is wel alleen het geval bij vrouwen die werken voor de overheid of in het bedrijfsleven. In dit onderzoek staat ook dat wanneer er wordt gekeken naar onderwijsniveau, functieniveau, werkervaring en leeftijd het loonverschil sinds 2016 bij de overheid wel degelijk een stukje afgenomen is. In het bedrijfsleven is dit wel gelijk gebleven

Vrouwen verdienden zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven in 2018 gemiddeld een lager uurloon dan mannen. Vrouwen verdienden bij de overheid gemiddeld 26 euro tegenover 28 euro bij de mannen (8 procent minder). In het bedrijfsleven is dit anders en is het 18 euro tegen 22 euro (19 procent minder). Deze verschillen waren ongeveer even groot als in 2016. Toch ziet het CBS dat vanaf 2008 de trend langzaam daalt.

Loonverschil steeds kleiner

Uit onderzoek van het SCP valt op dat jonge vrouwen tegenwoordig per uur gemiddeld méér verdienen dan jonge mannen. Dit omdat vrouwen door de jaren heen steeds vaker hoogopgeleid zijn . Als we inzoomen en kijken naar het gemiddelde uurloon van alle vrouwelijke werknemers is dit nog steeds wél lager dan de mannelijke werknemers. Het verschil is bij vrouwen die werken in het bedrijfsleven 19 procent en vrouwen die werken bij de overheid 8 procent (CBS ondersteunt dit) Het feit dat vrouwen minder verdienen, is deels te verklaren door verschillen in arbeidsduur, leeftijd en leidinggeven

Het onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek kijkt nog dieper naar deze loonverschillen. Dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen met de jaren steeds kleiner wordt is een feit. In 2019 is deze loonkloof namelijk weer gekrompen. Als we kijken naar het bruto-uurloon, dan ligt het gemiddelde uurloon van de vrouwen 14 procent lager dan voor de mannen.

In 2019 was te zien dat het gemiddelde jaarloon inclusief bijzondere beloningen 38 procent lager was als dat van de mannen. Meer dan de helft van dit loonverschil is te verklaren, doordat vrouwen simpel weg minder uren werken. Een werknemersbaan waar mannen werken is gemiddeld 33 uur in tegenstelling tot de vrouwen waar dit 25 uur is. Daarom is het verschil in uurloon ook kleiner: 14 procent. Ook is dit percentage af te leiden door de andere samenstelling van groepen tussen mannelijk en vrouwelijke werknemers.

Eigenlijk is er ook deels een vertekend beeld van de gemiddelde uurlonen tussen mannen en vrouwen. De lonen van hoogbetaalde mannen wegen erg zwaar mee in deze onderzoeken, waardoor de uitkomst vaak een hoger percentage is dan daadwerkelijk in de praktijk het geval is. Op basis van mediane uurlonen is de uitkomst inderdaad anders. In plaats van 14 procent verschil, is het verschil 7 procent. Dit scheelt de helft.

Netto-uurloon

Als we inzoomen op het juist nettolonen in plaats van brutolonen dan is het zelfs zo dat vrouwen meer verdienen dan mannen. Het mediane netto-uurloon is al sinds 2015 hoger voor vrouwen dan voor de mannen. In 2019 kwamen de vrouwen met de mediane netto-uurloon 2 procent hoger uit dan de mannen. Dit betekend dat in 50 procent van de arbeidsuren van de vrouwen wordt gewerkt tegen een netto-uurloon van 16,95, terwijl dit voor de mannen een netto-uurloon is van 16,64. Relatief doen vrouwen het beter als de focus ligt op nettolonen. De reden hiervoor is dat mannen met een hoger betaalde baan, relatief zwaarder belast worden. Ze betalen relatief gezien een groter deel van loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Concluderend heeft Jesse Klaver in principe gelijk in zijn tweet over dat vrouwen per gewerkt uur 14 procent minder verdienen. Te zien in verschillende onderzoeken is dat als er wordt gekeken naar bruto-uurlonen dit verschil inderdaad 14 procent is. Toch zit het wel iets ingewikkelder in elkaar dan Jesse Klaver over doet komen. Niet te vergeten is, als er wordt gekeken naar de mediane bruto-uurlonen dit verschil echter maar 7 procent is. En als er wordt gekeken naar de mediane netto-uurlonen is het zelfs zo dat vrouwen relatief 2 procent meer verdienen. De uitspraak van Jesse Klaver klopt al met al wel, maar Klaver kon zijn tweet beter toelichten. Zo zou het meer duidelijk zijn, over welk uurloon er gesproken werd.

Over de auteur

Robyn Verdam

Studerende aan de HU als tweedejaars student met de studie: journalistiek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.