Staan voor het aanpakken van de hoge slachtoffercijfers van seksueel geweld

Staan voor het aanpakken van de hoge slachtoffercijfers van seksueel geweld

Bijna wekelijks doet ze mee of neemt ze het initiatief voor een demonstratie. De eenentwintigjarige, uit Gent afkomstige, Lena Baguet spreekt zich graag uit over de misstanden in onze maatschappij: ‘Er is veel mis in deze maatschappij. Zoals het klimaat, de huurcrisis en in dit geval seksueel geweld.’ Vorige week woensdag was de laatste demonstratie die ze bijwoonde. Bij deze demonstratie wordt een al langer bekend probleem benoemd. Er wordt gestreefd naar een globale aanpak die voor structurele verandering zal zorgen.

Het verhaal van Lena begon bij het horen van een zaak uit Gent. Een zaak waar een jonge man veroordeeld is tot verkrachting. De jonge man is schuldig bevonden aan een verkrachting. Zijn straf werd een alcohol- en contactverbod. ‘Dat deed mijn ogen openen. Er is een structurele verandering nodig om deze problemen aan te pakken. Er moet over gesproken worden, maar er moet ook naar de wet gekeken worden. Je kan niet met een alcohol- en contactverbod weg komen van een verkrachting’, spreekt Lena met lichte ergernis uit.

”t Is genoeg! STOP seksueel geweld’ is de naam van de evenement  die Lena met twee andere actievoerders steeds vaker organiseert. ‘We zorgen ervoor dat slachtoffers zich gehoord voelen, er actie wordt genomen tegen dit probleem en bewustwording wordt gecreëerd. Voor de één kan seksueel geweld niet aanvoelen als seksueel geweld, maar voor de ander kan dit al heel anders voelen.’

Cijfers

Kijkend naar de cijfers van alleen al online seksuele intimidatie, in het jaar 2020, is er bekend dat er ruim 750 duizend slachtoffers zijn in Nederland. Ruim dertigduizend zestien-plussers zijn tijdens een steekproefonderzoek van het CBS ondervraagd over huiselijk en seksueel geweld. Uit dat onderzoek bleek dat vooral seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes werden gemaakt. Ook kwam het ongevraagd toesturen van naaktfoto’s of seksfilmpjes bij het merendeel er aan te pas. (CBS)

Ruim negenhonderdduizend personen van boven de zestien jaar, wat gelijk staat aan zeven procent van de bevolking, blijkt in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van niet-fysieke seksuele intimidatie. Dit zijn ervaringen waarbij er geen lichamelijk contact tussen pleger en slachtoffer was, zoals seksueel getinte opmerkingen. Dit staat los van de onlinezaken. (CBS, 2020, Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.)

Volgens Lena is het belangrijk dat er juist over dit soort onderwerpen gesproken wordt: ‘Het is hoogdringend tijd dat slachtoffers eindelijk serieus genomen worden en dat er voldoende en concrete maatregelen genomen worden. We organiseren daarom geregeld statische acties met gevulde avonden door strijdbare speeches en slogans. Het moet normaal worden dat er aangifte wordt gedaan tegen deze delicten. We moeten niet alles maar blijven goedkeuren. Er zijn jaarlijks teveel slachtoffers om niet in actie te komen.’

De cijfers van de slachtoffers van fysiek seksueel geweld liggen rond de drie procent van de bevolking boven de zestien jaar. Dan gaat het om 470 duizend personen.  Dit zijn de cijfers die om de zaken gaan waarbij er seksuele intimidatie en seksueel geweld met lichamelijk contact heeft plaatsgevonden. Bij vier procent van de slachtoffers is het gebaseerd op structurele basis van ten minste één keer per maand. (CBS, 2020, Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.)

Uit het onderzoek kwam dat vrouwen vaker last hebben van seksuele intimidatie dan mannen. De leeftijdsgroep die de meeste slachtoffers bevat is die van 18 tot 24 jaar. Tweeëntwintig procent van de 18 tot 24-jarige vrouwen zijn in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van seksuele intimidatie. Bij vijfentachtig procent van die slachtoffers komt de dader uit  huiselijke kring vandaan. Tien procent geeft aan de dader buiten huiselijke kring komt en drie procent heeft te maken gehad met daders uit zowel binnen als buiten de huiselijke kring. (CBS, 2020, Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.)

Hieronder in dit geluidsfragment geeft Lena haar mening over dit onderwerp:

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *