De Nederlandse maatschappij en de vluchtelingencrisis

De Nederlandse maatschappij en de vluchtelingencrisis

Sterre Rekers, 9 december 2021

Het is bijna dagelijks in het nieuws: de migranten stroom. Door situaties in Syrië, Algerije, Turkije en Afghanistan neemt de stroom aan mensen die op de vlucht zijn alleen maar toe. Er is op dit moment een extreem tekort aan huisvesting en er klinkt ook kritiek vanuit de samenleving. Maar hoe gaat de Nederlandse maatschappij om met dit maatschappelijke probleem? Romy werkt bij een instantie dat zich inzet voor deze kwetsbare doelgroep “We mogen wel wat meer dankbaar zijn, hoe goed we het hier in Nederland hebben.” 

Volgens cijfers van vluchtelingenwerk zijn er in  2020 13.673 asielzoekers geweest die voor het eerst een asielverzoek deden in Nederland. De aanvragen zijn volgens cijfers van de organisatie gedaald. In 2019 kwamen er 22.533 nieuwe asielverzoeken binnen. Maar dit wil niet zeggen dat de situatie echt is verbeterd. Romy werkt voor een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen, wegens privacy gevoelige gegevens wordt de naam van deze instantie achterwege gelaten. De stroom aan migranten is alleen maar toegenomen sinds de grenzen weer open open zijn. Door de coronacrisis waren veel landen niet toegankelijk.
Momenteel lopen de opvangcentra vol en is er in Heumersoord bij Nijmegen zelfs een noodkamp opgebouwd. Doordat er simpelweg te weinig opvang plekken zijn voor al deze mensen. Heumensoord moet sluiten omdat het als noodopvang dient en dus niet alle faciliteiten heeft die een opvang moet kunnen bieden. Het mag maar voor een beperkte tijd dienen als opvang, omdat het een noodlocatie is.

Asielbeleid 
Maar hoe wordt er vanuit de samenleving gereageerd op asielzoekers? Volgens het asielbeleid van de Rijksoverheid zijn gemeenten in 2021 verplicht om de taakstelling in totaal 24.500 vergunninghouders huisvesten. Maar veel gemeenten ervaren weerstad vanuit  inwoners. Wat het uiteindelijk lastig maakt om voldoende woongelegenheid te creëren.
De gemeente Utrecht liep laatst tegen brandveiligheid aan. De stad wilde een leegstaan pand inrichten om  vluchtelingen te huisvesten, maar het pand werd door brandweer afgekeurd omdat de brandveiligheid niet in orde was. Op dit moment heeft de overheid ook steden als Venlo en Gorichem, volgens het Algemeen Dagblad . “Onder meer de gemeente Gorinchem wordt op die manier verplicht mensen op te vangen in een voormalig belastingkantoor.”

Reactie vanuit de samenleving
Het huisvesten van statushouders blijft dus lastig. Maar hoe reageert de Nederlandse samenleving verder op deze specifieke doelgroep. “Ik begrijp heel goed dat je niet iedereen naar Nederland of Europa kunt halen. Maar ik denk dat als je in een situatie zit waarin de bommen je om de oren vliegen, je op de vlucht slaat. Wat zou jezelf doen? Natuurlijk ga je opzoek naar een betere plek” aldus Romy. En hier heeft ze wel eens moeite mee. Veel mensen hebben kritiek op de vluchtelingencrisis. Volgens sommige uitlatingen moeten ‘deze mensen’  vooral niet allemaal naar Nederland komen. Want:  ze pikken ‘onze’ huizen en banen in. Iets dat je regelmatig hoort. Maar stel Nederland zou onveilig zijn en wij zouden met z’n allen opzoek gaan naar een beter bestaan, dan willen wij toch ook ergens opgevangen worden?
Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die uit landen komen die als veilig worden beschouwd. “Het is lastig als mensen hier de boel komen verstoren en vervelend gaan doen” vertelt Romy.

Meer dankbaar zijn
“Het is heel fijn om soms al met een klein gesprekje, mensen te helpen” vertelt Romy. “En dat sommige mensen nog zo positief zijn, na alles wat ze hebben meegemaakt. Dan lopen wij soms te zeuren over kleine dingen en dan kan ik mij wel realiseren hoe goed we het hier hebben in Nederland” vervolgt ze. Dat is iets wat Romy heeft geleerd tijdens haar werk met asielzoekers. “Dat ik zo dankbaar ben dat ik in Nederland ben geboren en dat we een overheid hebben die, naar mijn mening, goed voor haar burgers zorgt”. Volgens Romy is het heel goed om je af en toe te realiseren hoe goed wij het hebben. Dat er stemrecht bestaat en dat je kan zeggen wat je wilt. “Natuurlijk zijn er in Nederland ook problemen en is er armoede. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire heeft de overheid tekort geschoten, het is niet dat alles hier perfect is. Maar we mogen wel wat meer dankbaar zijn.”

Vork Romy:

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.