Wat de Duitsers hebben geleerd van de overstromingen

Wat de Duitsers hebben geleerd van de overstromingen

Bron: Robin Zweep (Verwoesting in het dorp Schuld)

Vijf maanden na de verwoestende overstromingen in het Duitse Eiffelgebied is nog altijd goed zichtbaar wat voor een ramp zich daar in korte tijd heeft voltrokken. Welke lessen hebben de Duitsers geleerd om herhaling te voorkomen?

Bron: Robin Zweep, Dernau (DE)

DERNAU/SCHULD – In Juli 2021 richtte overstromingen grote schade aan in verschillende Europese landen. In Duitsland waren er zeker 180 slachtoffers te betreuren. De grootste ravage werd aangericht in het Duitse Eiffelgebied. De oorzaak van de overstromingen was de hevige regenval, en viel er binnen 1 vierkante meter in korte tijd ruim 150 liter regen. Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor in het gebied. Veel mensen hopen nog altijd naar hun verwoeste dorpen terug te kunnen keren. In het dorpje Dernau woonden voor de ramp 1714 mensen. Van de 650 huizen werden er 570 beschadigd of verwoest. Maar niet alle huizen worden op dezelfde plaats herbouwd. Op sommige plekken is het risico op een nieuwe overstroming daarvoor te groot. Daarvoor worden nieuwe locaties gezocht gelegen in hogere gebieden.

Bron: Robin Zweep

Wederopbouw

Katherina is een van de bewoners van Schulz. En heeft een belangrijke sleutelrol bij de wederopbouw van het dorp. Vanuit het zogenoemde informatiesteunpunt helpt ze de getroffen bewoners. Dat doet ze door hen te informeren over de financiële hulp die ze kunnen krijgen. Door toenmalig bondskanselier Angela Merkel werd al snel na de ramp bekendgemaakt dat er een noodfonds van maar liefst 35 miljard euro werd opgezet om de getroffenen te helpen. Dat geld is bedoeld voor het herstellen van de veelal verwoeste infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen in het gebied. Vaak op veiligere plekken, want niet alle woningen mogen op dezelfde plaats worden teruggebouwd. Er zijn verschillende zones ingesteld voor de wederopbouw van het gebied. In de gele zone mag men herbouwen, maar met strengere eisen. In rode zones mag niet meer worden gebouwd.

Bron: Robin Zweep (verwoest huis)

Meer ruimte voor de rivieren

Iets wat de afgelopen jaren in Nederland al grootschalig is gerealiseerd is het meer de ruimte geven van de rivieren, zodat deze een grotere watermassa kunnen verwerken bij een hoge waterstand. Ook in de getroffen gebieden wordt daar nu aan gewerkt. Zo komen er grote buffers om een te veel aan water op te kunnen vangen, zodat niet alles in een keer door de smalle riviertjes hoeft te stromen. Soms moesten woningen daarvoor wijken. In Duitsland trad het water wel tot 10 meter buiten de oevers van de anders zo smalle riviertjes. Dijken waren er eigenlijk nauwelijks aanwezig. Want de meeste woningen lagen pal aan het water.

Bron: Robin Zweep

Het onvoorstelbare is gebeurd

Katherina brengt de mensen in contact met de overheid. Volgens haar hadden de meeste mensen nooit kunnen bedenken dat het water zo hoog zou kunnen komen te staan. In het verleden hebben ze in het gebied vaker te maken gehad met overstromingen maar niet met deze verwoestende kracht. In Nederland kunnen waterschappen zelf belasting heffen. Waardoor er dus altijd voldoende geld beschikbaar is om het land tegen weerinvloeden als deze te beschermen. In Duitsland is dat niet het geval en zijn ze soms afhankelijk van het politieke klimaat. Op momenten dat er weinig aandacht is voor waterbeheer, en er al in geen jaren, geen grote overstroming meer is voorgekomen, hebben politici nogal eens de neiging om op het waterbeheer te bezuinigen. Na de ramp is een goed waterbeheer dus weer hoog op de politieke agenda komen te staan.

Bron: Robin Zweep (Puin langs de weg)

Kritiek op aanpak

Ook was er direct na de ramp veel kritiek op het plaatselijke bestuur, zowel door de media als door de bewoners zelf. De bewoners hebben veel kritiek geuit op het bestuur. Zij hebben moeite met het feit dat ze zo laat zijn gewaarschuwd. Amper een half uur voordat het water Schulz bereikte, reedt de vrijwillige brandweer door het dorp met een sirene. Alleen was de noodoproep niet bedoeld voor de bewoners zelf. Er was weinig duidelijkheid. Daardoor wisten de mensen in het rampgebied niet tijdig dat zij zo veel gevaar liepen.

Bron: Robin Zweep

Minder risico, maar je kan niet alles voorkomen

Ook neemt men in Nederland simpelweg minder risico. Maar voorkomen kan natuurlijk nooit helemaal. Zeker gezien de snelle opwarming van de aarde. Door de grote hoogteverschillen in het gebied stroomde het water ook veel sneller en was er minder reactietijd om mensen tijdig te kunnen evacueren. Ondanks dat de weersvoorspellingen grote problemen voorspelden. Want er werd extreem veel regen verwacht in het gebied. Ook het European Flood Awareness System (EFAS) waarschuwde voor grote problemen. Deze meldingen waren bedoeld voor de Duitse autoriteiten, maar de mensen die de leiding hadden, waren vaak geen expert, als het gaat om waterbeheer. Ondanks de maatregelen kan niet alles worden voorkomen. Dijken kunnen niet eindeloos worden opgehoogd. Want dat is onbetaalbaar.

Bron: Robin Zweep

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *