Het afnamen van de sociale intelligentie bij jongeren door coronapandemie

Het afnamen van de sociale intelligentie bij jongeren door coronapandemie

Al sinds het begin van de coronacrisis is het aan de orde van de dag dat leerlingen thuis les krijgen vanaf google meet, teams of soms zelfs discord om toch digitaal school mee te krijgen vanuit huis. Dit heeft vele gevolgen gehad voor het onderwijs als geheel: de kwaliteit van de lessen, de mentale staat van de leerlingen en natuurlijk de resultaten van de leerlingen zijn hierdoor (negatief) beïnvloed blijkt uit diverse rapporten. Ook in het nieuws kon je er niet omheen dat veel leerlingen er de negatieve effecten van hebben ervaren. 

 

Toen de scholen voor het eerst weer volledig opengingen in juni 2020 voelden veel scholieren zich bevrijd. ‘’Veel scholieren misten perspectief en liepen een achterstand op. Het is echt een ontzettende opluchting,” Vertelt een voorzitter van het LAKS, Pieter Lossie aan de NOS. Al 69% gaf aan in een peiling van scholieren belangengroep graag te willen dat de scholen weer open moesten, daarbij volgde uit een rondgang van NOS stories dat 38% van 3000 leerlingen aangaf een leerachterstand te hebben opgelopen door het thuisonderwijs. Vooral omdat thuis de kans om afgeleid te worden veel groter is. 49% gaf aan heel vaak iets anders te doen dan opletten. 89% gaf aan tijdens de les een paar minuten langer met iets bezig te zijn door het eerder aangegeven gebrek aan perspectief en controle.

Het kwam vaak voor dat leerlingen alleen maar inlogde en niks zeiden en de leraar geen zicht had op de leerling diens resultaten of welzijn. Veel leerlingen waren ook compleet van de radar verdwenen en kwamen niet eens opdagen.

Tweede golf

Tijdens de tweede golf deed de GGD een coronapeiling onder tweede- en vierdeklassers met opvallende resultaten over hoe de coronacrisis het mentale welzijn van de scholieren heeft beïnvloed. De resultaten van de coronapeiling zijn waar dat mogelijk is vergeleken met de jeugdgezondheidsmonitor van het jaar 2019 dat onder vierde en tweede klasser werd gehouden. Zo hebben leerlingen meer last van stress, eenzaamheid en online pesten. Zo geeft 38% aan zich vaker gestrest te voelen, 22% voelt zich ook vaker depressief en 16% Heeft meer angst voor de coronacrisis. Het aantal jongeren dat kans loopt op eenzaamheid is meer dan verdubbeld met nu 30% terwijl dat in 2019 slechts 14% wasok het percentage van tweede- en vierdejaars die zich online gepest voelden in de laatste drie maanden ook meer dan verdubbeld met nu zo een 11%, terwijl dat in 2019 slechts 5% bedroeg. De negatieve effecten op het mentale welzijn van de jongeren heeft zeker invloed op de resultaten van de leerlingen.

De resultaten van de leerlingen

Een onderzoek van de UvA wijst uit dat de maatregelen inderdaad invloed hebben gehad. De onderwijsdeskundigen Louise Elffers, Bowen Paulle en Herman van Werfhorst de worden daarin aan het woord gelaten en delen op diverse vlakken. Samengevat stellen zij dat de sociaaleconomische status van leerlingen ook een belangrijke rol speelt in het dalen van de resultaten en dat de ongelijkheid in het onderwijs en de samenleving zo makkelijker zichtbaar worden.

De deskundigen zagen hetzelfde als bij de welbekende ‘summer learning loss’, de maatregelen fungeerden als een soort tweede zomervakantie (toen de scholen volledig dicht waren). De invloed van thuis bleek een belangrijke rol te spelen, omdat leerlingen met hoogopgeleide ouders met een beter inkomen vaak beschikken over middelen ter ondersteuning, terwijl leerlingen uit kansarme gezinnen die ondersteuning vaak niet hebben. Denk aan online leerprogramma’s, leerboeken thuis en laptops, Ipads en andere platformen om later de online lessen te volgen. Toch concludeerden zij dat het voordeel wel is dat na de maatregelen scholen beter zicht hebben op de kansarme leerlingen om hen extra ondersteuning te bieden.

De uitkomst volgens de rijksoverheid

De Rijksoverheid bracht ook een rapport uit waar de effecten het beste zichtbaar zijn. In basisonderwijs waren de resultaten zichtbaar bij rekenen met een achterstand van circa 10 weken en begrijpend lezen met een achterstand van circa 7 weken.

In middelbaar onderwijs zijn VMBO en HAVO zwaarder getroffen dan het VWO gemiddeld. De leerlingen lopen achter met circa 27 weken op Nederlands en 14 weken op wiskunde. Wel is door de invloed van vermaak een voortgang zichtbaar geweest op de vaardigheid in het Engels van de leerlingen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *