Nieuwkomers ervaren vaak psychische problemen

Nieuwkomers ervaren vaak psychische problemen

De gezondheidstoestand van ieder individu hangt af van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als een individu problemen krijgt met zijn of haar lichamelijke gezondheid, kan het de geestelijke gezondheid negatief beïnvloeden. Ook als de geestelijke gezondheid van een persoon achteruitgaat, kan de fysieke gezondheid worden geschaad. Om de gezondheid van individuen en de kwaliteit van het leven te behouden is het belangrijk om zowel de lichamelijke als de psychologische gezondheid in dezelfde mate te verzorgen.

Een individu met een goede geestelijke gezondheid is emotioneel stabiel, in staat om te gaan met moeilijke levensomstandigheden, in staat om te werken, in staat om goede relaties met anderen te hebben en in staat om bij te dragen aan de samenleving.

Veel factoren dragen bij aan de verstoring van de geestelijke gezondheid en het lijkt erop dat een op de vier mensen gedurende hun leven kan worden getroffen door geestelijke gezondheidsproblemen. De geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door de eigen interne factoren van ieder individu, zoals persoonlijkheid en biologische kenmerken, externe factoren zoals de omgeving waarin hij/zij leeft, levensomstandigheden en blootstelling aan traumatische gebeurtenissen.

Geestelijke gezondheid tijdens migratie en asiel

Tijdens asiel en migratie worden mensen blootgesteld aan veel externe factoren die kunnen bijdragen aan geestelijke gezondheidsstoornissen, zoals moeilijke levensomstandigheden en stressvolle levenservaringen. De traumatische ervaringen en levensomstandigheden van het land van herkomst, het vertrek ervan, de moeilijkheden tijdens de reis en de vestiging van een nieuw leven in een ander land en het gebrek aan steun van familie en vrienden maken vluchtelingen bijzonder kwetsbaar. Meer dan 80% van de vluchtelingen die in Servië verblijven, blijkt psychologisch kwetsbaar te zijn. Deze gegevens duiden op significante geestelijke gezondheidsproblemen, Psychische aandoeningen kunnen een voorspelbare reactie zijn op de moeilijke en stressvolle omstandigheden en ervaringen van het leven en kunnen worden overwonnen met adequate en tijdige ondersteuning. Het identificeren van tekenen van dysfunctionele geestelijke gezondheid in jezelf en in anderen is de eerste stap in het aanvragen en ontvangen van de steun die je nodig hebt.

De meest voorkomende tekenen van psychische stoornissen bij vluchtelingen zijn symptomen van depressie, angst en posttraumatische stressstoornis, die in de onderstaande voorbeelden zullen worden geïllustreerd.

Een persoon kan symptomen van depressie ervaren in de vorm van somberheid, weinig aandacht voor dagelijkse activiteiten, gebrek aan energie, verhoogde vermoeidheid, veranderingen in eetlust, verlies van zelfvertrouwen, gevoelens van wanhoop, schuld en leegte. Psychologische dysfuncties kunnen worden uitgedrukt in de mate dat ze leiden tot zelfschade en zelfmoordgedachten. “Het is erg moeilijk om ‘s ochtends uit bed te komen. Ik wil niets, zelfs niet voor de activiteiten die me in het verleden gelukkig hebben gemaakt. Ik ben de hele dag moe en niet hongerig. Alles lijkt mij zinloos en er is geen hoop dat er iets zal veranderen. Ik voel me soms helemaal leeg. Ik denk dat het beter zou zijn als ik niet weer wakker werd. ”

“Ik voel me zwak en ik kan niets goed doen, dus ik kan mijn gezin niet steunen en helpen. Ik huil de hele dag, zelfs als ik daar geen reden voor heb. ”

Ook kan een persoon last hebben van symptomen van angst in de vorm van fysieke aandoeningen zoals kortademigheid, zweten, misselijkheid, duizeligheid en pijn op de borst; plus psychologische symptomen zoals neurologie, verwarrende gedachten en gevoelens van angst.

“Gedachten zijn constant in mijn hoofd en ik kan er niet van afkomen. Ik kan me niet concentreren. Ik ben nerveus en ik kan niet op één plek zitten. Ik heb het gevoel dat mijn hart door deze druk zo snel begint te kloppen dat ik niet kan ademen en ik zal verstikken. De” symptomen van PTSD kunnen ook voorkomen, zoals ongewenste en herhaalde gedachten over de pijnlijke gebeurtenissen die wij voordien hebben ervaren. De tendens om de plaatsen en de situaties te vermijden die ons herinneren aan de traumatische gebeurtenis en de hevige reactie erop.  Er zijn ook problemen door slaapgebrek, gevoel van schuld, woede, schaamte, extreme voorzichtigheid en het onvermogen om bepaalde details van de traumatische ervaring te onthouden en weer te geven. “Ik breng het grootste deel van de dag in de kamer. Mensen om me heen en hun verhalen blijven me terugbrengen naar het verleden, waardoor ik me bang en onzeker voel, alsof er iets ergs voor me kan gebeuren op elk moment. Het moeilijkste voor mij is de nacht. Ik slaap slecht en word vaak wakker na nachtmerries, waarin ik alles herleef wat me overkwam. ”

En om meer te weten te komen over de psychologische problemen van de vluchtelingen hebben we mevrouw Dominique Claessens Relatiemanager en basispsycholoog in de studio als gast.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.