Factcheck: De Rijksbegroting verergert de klimaat- en natuurcrisis.

Factcheck: De Rijksbegroting verergert de klimaat- en natuurcrisis.

De nieuwe rijksbegroting zou volgens PvdD de klimaatcrisis verergeren. Foto: Pixabay

Drie jaar geleden zorgde de Partij voor de Dieren voor een primeur. De partij stemde namelijk voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis tegen de gehele Rijksbegroting. Ook dit jaar is de PvdD allesbehalve tevreden over de Rijksbegroting die is opgesteld voor 2022, en stemde dus weer tegen. Dit in combinatie met harde woorden van fractievoorzitter Esther Ouwehand.

 

‘Wij willen geen verantwoordelijkheid nemen voor een begroting die de klimaat- en natuurcrisis niet bestrijdt, maar verergert.’

 

Volgens de woorden van mevrouw Ouwehand zou de Rijksbegroting van 2022 dus niet alleen de klimaat- en natuurcrisis bestrijden, maar juist verergeren. Maar klopt deze veronderstelling wel? Bij het stemmen tegen de Rijksbegroting bracht de PvdD namelijk geen concrete argumenten en cijfers. Om daarachter te komen is het belangrijk om te kijken naar de onderdelen van de Rijksbegroting die een effect hebben op de klimaat- en natuurcrisis.

Klimaatverandering aanpakken

In de Rijksbegroting kondigde het kabinet aan dat er in totaal 6,8 miljard euro extra uit te geven aan klimaatregelen (Rijksoverheid). Dit bedrag wordt vrijgemaakt met als doel om te voldoen aan het Klimaatakkoord uit 2016 en de Klimaatwet uit 2019. Als belangrijkste doel ziet het kabinet om in 2030 49 procent minder CO2 uitstoot te hebben vergeleken met 1990.

Om deze doelen te behalen wordt de 6,8 miljard verdeeld onder de volgende onderdelen:

  • Subsidies om mensen te helpen met verduurzamen
  • Duurzame energie en andere technologieën om CO2-uitstoot te verminderen
  • Maatregelen voor minder CO2 in de industriële sector
  • De energie-infrastructuur van de toekomst
  • Uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

Wat verrassend is, zijn de verwachtingen die geschetst worden in het dossier voor het opstellen van de Rijksbegroting uit maart 2021. Hierin werd oorspronkelijk beschreven dat de uitgaven voor Economische zaken en Klimaat (waar het bestrijden van klimaatsverandering onder valt) lager zullen uitvallen in 2022 ten opzichte van voorafgaande jaren. Dit betekent dat die 6,8 miljard echt met voorbedachten rade is vrijgemaakt voor het streven naar de opgestelde klimaatregelen. Het bedrag op zichzelf zegt al vrij veel over de intenties van het kabinet en de uitspraak van mevrouw Ouwehand. Het is vrij discutabel dat er extra geld uitgegeven wordt om iets te verergeren.

Waar wordt het aan uitgegeven?

 Eerder werden de onderdelen genoemd waar het extra budget naar toegaat. Daarvan is het om de stelling van de PvdD te controleren belangrijk om uit te zoeken welke effecten ze zullen opleveren.

Om te beginnen met de subsidies die vrijkomen voor mensen die hun woning verduurzamen. Het kabinet geeft hiervoor 600 miljoen euro vrij. Zo komt de overheid Nederlanders tegemoet die hun woningen verduurzamen met een hybride waterpomp. Ook zet de overheid in op het subsidiëren van elektrische bestelwagens voor MKB-bedrijven, en wil het elektrisch rijden in het algemeen stimuleren. Tot slot wil het kabinet via een Nationaal Isolatieprogramma 20% van de huur- en koopwoningen in Nederland beter isoleren. Natuurlijk is hier nog niet van te zeggen wat precies het effect zou zijn. Maar met deze maatregelen worden Nederlanders op verschillende manieren ‘beloond’ als ze minder CO2 uitstoten.

De subsidie voor duurzame energie en andere technologieën om CO2-uitstoot te verminderen, ook wel SDE++ genoemd, krijgt een extra investering van 3 miljard van het kabinet. Dit stimuleert bedrijven in het gebruiken van milieuvriendelijke technieken om zo goedkoper uit te komen. Ook valt onder dit bedrag de ontwikkeling van Warmtelinq, dit is een warmtenet dat 120.000 woningen in de regio kan verwarmen. Een effectieve manier van CO2-uitstoot vermindering als je weet dat 81 procent van alle CO2-uitstoot van een woning van de verwarming komt (Thermogroup).

Bij de maatregelen van verminderde uitstoot van CO2 in de industriële sector ligt de focus op vermindering van uitstoot van lachgas. Ook verplicht het kabinet grote industriële bedrijven in vijf jaar tijd energiebesparende maatregelen te nemen, die terugverdiend kunnen worden.

Het kabinet maakt 1,3 miljard euro vrij om ervoor te zorgen dat mensen gebruik maken van nieuwe energiebronnen en -dragers. Deze investering in energie infrastructuur zorgt ervoor dat er geleidelijk steeds minder gebruik wordt gemaakt van verouderde energiebronnen.

Tot slot is er nog het budget om de uitvoering van de afspraken in het klimaatakkoord door te zetten. Dit bedrag is 73 miljoen. Misschien is dit het pijnpunt van PvdD, want dit bedrag lijkt op zichzelf niet veel vergelen met het totale budget dat is uitgegeven.

Conclusie

Uit de hierboven genoemde cijfers lijkt de stelling van de PvdD niet waar te zijn. Ten minste op het vlak van de klimaatcrisis. Er wordt maar liefst 6,8 miljard extra uitgegeven voor de aanpak van klimaatverandering. Zelfs als er gekeken wordt naar verdere uitgaven uit de Rijksbegroting, is er geen bedrag of argument te vinden dat veronderstelt dat de stelling van PvdD correct is, in dat de Rijksbegroting de klimaat- en natuurcrisis alleen maar zou verergeren. Als de Partij van de Dieren voortaan een uitspraak als deze wil doen, is het in ieder geval belangrijk om met argumenten te komen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *