Problematiek in de samenleving: Te weinig Sociale huurwoningen

Problematiek in de samenleving: Te weinig Sociale huurwoningen

Unsplash

Sociale huurwoningen
Het tekort aan sociale huurwoningen is nog steeds een heel groot probleem in Nederland. Volgens de Nederlandse landelijke vereniging Woonbond zijn de wachttijden voor een huurhuis zelfs opgelopen tot meer dan 17 jaar. Terwijl er wel sociale huurwoningen worden gebouwd. Vooral jongeren komen nauwelijks in aanmerking voor een woning. Ze zijn hierdoor verplicht om in een studentenflat of bij hun ouders te zitten.

Woningen 
Elke woning die tegenwoordig vrijkomt wordt erg snel verkocht of komt in de hogere huursegmenten terecht en dat is voor mensen met weinig geld niet te betalen. Dit proces blijft bestaan en daardoor komen er steeds minder woningen beschikbaar. Het probleem is zo ernstig dat jongeren zelfs uit huis worden gezet of dakloos zijn. Dit jaar zijn er bijna 300.000 woningen te weinig, kwam uit een onderzoek van het Centraal Bureau Voor De Statistiek. Als er veel vraag is en weinig aanbod: dan gaan de prijzen omhoog. De Nederlandsche Bank waarschuwt dat de woningmarkt vast loopt en dreigt te stagneren.

Woonprotest
Ruim 15 duizend mensen gingen naar het woonprotest afgelopen zondag in Amsterdam, wat werd georganiseerd door de nieuwe organisatie: Woonprotest.‘’Een begin van een nieuwe beweging’’.

De mensen gingen protesteren om dit probleem van de wooncrisis aan te kaarten. Ze willen dat de huizen betaalbaarder worden, en er een eerlijke markt komt. Het protest maakte veel mensen wakker, en mensen zagen in dat het niet zo lang meer door kan gaan. Volgende maand in oktober komt er een woonprotest in Rotterdam om verder te demonstreren over deze problematiek.

Huurdersvereniging
Gerard Schuitemaker voorzitter van de huurdersvereniging Oud-West zit ook in de organisatie voor de landelijke demonstraties. De belangrijkste doelstelling van de huurdersvereniging is dat ze opkomen voor de belangen van de huurders. ‘’De wachttijden voor de huurders is een verschrikking in de grote steden. Het loopt tussen de 12 en 17 jaar voordat iemand in aanmerking komt voor een sociale huurwoning voor iemand die daar recht op heeft’’, aldus Schuitemaker.

Wat de vereniging wil bereiken is dat de verkoop direct wordt stopgezet, en dat de woningen die vrijgekomen zijn weer terug worden geplaatst naar huurders en aan huurders wordt gegeven die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zelf is Gerard bezig geweest om hier iets aan te doen: ‘’onder andere dat we huizen bezet hebben tegen de verkoop en dan druk uitoefenen op de corporaties, de eigenaren van de sociale huurwoningen.’’

Directeur Remco de Maaijer is het ook eens met Gerard Schuitemaker. ‘’Wat er nodig is, is dat er voldoende locaties beschikbaar worden gesteld aan woningcorporaties om de benodigde aantallen sociale huurwoningen te kunnen bouwen èn dat er snelheid wordt gemaakt met het helpen realiseren van die woningen. Bijvoorbeeld door snel een omgevingsvergunning te verstrekken,’’ aldus de Maaijer.

Oplossingen
Meer woningen bouwen is de oplossing die overal wordt benoemd. Directeur Remco de Maaijer is het hier mee eens. ‘’In het Stads Akkoord Wonen van de gemeente Utrecht en de woningbouwers staat dat er per jaar 1.575 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd om de vraag te kunnen bijhouden. In 2020 lukte het om  971 te bouwen dus we raken de aansluiting met de vraag kwijt’’, aldus de Maaijer.

Gerard vindt dat een eventuele oplossing zou kunnen zijn: Dat er geen sociale huurwoningen meer worden verkocht. Hij wil niet dat alles wat vrijkomt wordt verkocht of in de vrije sector terecht komt, dat zijn huren van 1400 tot 1700 euro per maand, en dat wilt zijn huurdersvereniging niet. De huurdersvereniging voert er actie tegen.

Huurders
Zelf als huurder zou je nog een aantal dingen kunnen doen om actie te voeren voor een sociale huurwoning. Volgens Remco zijn er allerlei acties denkbaar, zoals het aanspreken van de gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid om mede te zorgen voor die locaties en die snelheid, maar ook zouden bewoners/huurders zelf een samenwerkingsverband kunnen opzetten dat woningen gaat bouwen. Hoewel dat voor velen niet weggelegd zal zijn om allerlei redenen (financieel is er daar een belangrijke van).

Het is ook mogelijk om in andere steden dan Utrecht sneller aan een sociale huurwoning te komen, maar dat betekent dat je de stad zult moeten verlaten voor een plek die waarschijnlijk ver weg daarvandaan is.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.