Fact-check: Bier geeft je creativiteit een boost

Fact-check: Bier geeft je creativiteit een boost

Thais do rio, unsplash

Door bier te drinken zou je, jouw creativiteit een boost kunnen geven. Dit beweert het mediaplatform Men’s health. Door twee biertjes achterover te tikken kan de alcohol in het bier ervoor zorgen dat je makkelijker ‘Out-of-the box’ kan denken en zou je sneller geneigd zijn andere perspectieve en oplossingen te bedenken.  

Men’s health baseert het artikel op een onderzoek van de universiteit van Illionois In het onderzoek werden 40 mannen van leeftijden 21 tot en met 30 onderzocht.  De mannen keken een film terwijl ze verschillende vragen werden gesteld. De helft van de mannen kreeg genoeg alcohol binnen om het alcoholpercentage in hun bloed tot 0.75 promille te brengen. De mannen die onder invloed waren, loste de vragen sneller op dan de mannen die nuchter waren.  

 Het onderzoek definieert creativiteit dus vooral door het oplossen van vragen en puzzels. Dit slaat dan vooral op creatief vermogen bij het bedenken van oplossingen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Sian Beilock cognitief wetenschapper aan de Columbia University schreef een artikel over dit onderwerp. Ze stelde dat het te verklaren is doordat alcohol effect heeft op het actieve geheugen in de hersenen. Alcohol zorgt ervoor dat je, je beter kan gaan focussen op bepaalde dingen en andere dingen beter links kan laten liggen. Dit proces werkt ook goed bij het bedenken van creatieve oplossingen.  

 Dr. David L. R. Maij is neuropsycholoog en heeft gekeken naar het onderzoek waar de claim op gebaseerd is. ‘De eerste rode vlag die ik bij dit onderzoek zie is dat de testgroep erg klein is. De kans op toevalsbevindingen is hierdoor te groot. Een test groep van deze grootte zou nu niet meer worden goed gekeurd. Daarbij is het onderzoek niet blind uitgevoerd. De partij die alcohol kreeg aangeboden was hiervan op de hoogte en dit kan invloed hebben gehad op de uitkomst van het onderzoek. Daarbij is het uiterst gecompliceerd om dit goed te kunnen onderzoeken. Allereerst moet je creativiteit moeten kunnen definiëren, welke testen doe je om creativiteit te kunnen onderzoeken.  

 ‘Wel zouden mensen het idee kunnen krijgen creatiever te zijn als ze alcohol hebben genuttigd. Dit heeft vooral te maken met de omgeving en context waarin alcohol wordt gedronken. Je wordt losser, hierdoor kun je het idee krijgen dat je meer associaties krijgt dan wanneer je zou krijgen wanneer je nuchter bent. Het lijkt dan alsof je nieuwe dingen bedenkt of perspectieven krijgt maar vaak als je deze dingen nuchter zou bekijken zou je op hetzelfde uit zijn gekomen.’ 

 Maij: ‘Een ander onderzoek dat is gedaan over dit onderwerp heeft dit wat mij betreft beter aangepakt. Dit onderzoek heeft de groepen blind getest en verschillende taken laten uitvoeren, uit dit onderzoek kwam geen verschil in testresultaten tussen de groep die wel alcohol in hun bloed had en de helft die dat niet had. Maar ook bij dit onderzoek is het heel gecompliceerd om creativiteit te definiëren, daarmee is het altijd lastig om een duidelijke conclusie te stellen bij dit soort onderzoeken. Maar het onderzoek zat wel beter in elkaar dan het onderzoek waar het artikel van Men’s health op gebaseerd is.’ 

 Het artikel van Men’s health waarin wordt beweerd dat het drinken van twee biertjes je creativiteit zou boosten is dus te kort door de bocht. Het is niet uit te sluiten dat alcohol invloed kan hebben op creativiteit maar het is lastig om dit goed te onderzoeken en hier een duidelijke conclusie uit te trekken. Als mensen zich wel creatiever gaan voelen na het drinken van twee biertjes kan ook te maken hebben met de omgeving waarin mensen zich bevinden.  

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.