Het belang bij het behoud van kunst in onze maatschappij

Het belang bij het behoud van kunst in onze maatschappij

Pexels.com

Door de marginalisering van kunst en cultuur in de huidige samenleving en de bezuinigingen op de kunst en cultuur sector, lijkt de échte waardering voor kunst in nieuwe generaties ver te zoeken. Kunst komt voort uit de mens en is daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens. De rol van kunst in de maatschappij is minstens zo wezenlijk als van de kunst die uit een maatschappij voortkomt. Nietzsche stelde al in de 19e eeuw dat de wereld een wetenschappelijke wereld werd waarin het geluk samenvalt met het weten; en de kunst werd naar het buitengebied van die kennis verwezen.

‘Nog dagelijks zien we dat de verwachtingen die aan kunst gesteld worden, hoog zijn. Kunst wordt geacht niet commercieel, niet te duidelijk financieel succesvol te zijn, ook al zijn er inmiddels enorme bedragen betaald voor kunstwerken. Tegelijkertijd is kunst het hulpmiddel dat, tot aan de stadsvernieuwing toe, ingezet wordt om als attractor voor succes te dienen. Denk hoe op bestuurlijk niveau kunst vaak wordt gezien als mogelijkheid om mensen te activeren of aan te trekken. En dit dan vaak op plekken waar alle andere ideeën niet levensvatbaar blijken. Ook hier speelt dit dubbel aspect van succes een rol. Kunst als succes waar het succes van geld achterblijft. Kunst lijkt dus een lacune te vullen. De kunstenaar en zijn kunst moet succesvol zijn maar lijkt tegelijkertijd geen commercieel succes te mogen zijn.’ (Philos, 2019)

In deze reportage wordt er met kunsthandelaar Bas Meijer en restaurator Zuhura Iddi gesproken over het belang van het behoud van kunst in onze maatschappij.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.