“Wij zitten nooit met lege plekken omdat de kwetsbare groep te groot is”

“Wij zitten nooit met lege plekken omdat de kwetsbare groep te groot is”

Stel nou dat je door bepaalde omstandigheden niet voor jezelf kan zorgen. Dat je door gebeurtenissen bent getekend voor het leven en geen idee hebt hoe je bijvoorbeeld zelfstandig moet wonen. Of misschien ben je sinds je geboorte al niet in staat om zonder begeleiding een leven te leiden. Wat als iemand anders die keuze voor jou heeft moeten maken, omdat jij daar niet toe in staat was. Hoe graag iemand ook zelfstandig wil wonen, soms is dit gewoon niet mogelijk. Overheidsinstantie Kwintes helpt deze kwetsbare mensen aan een passende woonruimte met begeleiding, ondersteuning en zorg.

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen in de maatschappij die niet zelfstandig kunnen wonen of leven. Mensen met psychiatrische of psychosociale problemen, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Ze geven hulp aan hen die net buiten de snel functionerende maatschappij vallen. Dit gaat meestal gepaard met een acute, tijdelijke of langdurige aanvraag voor huisvesting. Momenteel heeft Kwintes 8577 cliënten die door omstandigheden niet zelf kunnen wonen of een eigen leven kunnen leiden.

Beschikkingen

Kwintes werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en instanties zoals cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en (lokale) overheden. Met de gemeente heeft de instantie het meest contact, omdat daar de beschikkingen worden aangevraagd voor een plaats binnen de locaties van Kwintes. Voordat iemand bij Kwintes een aanvraag kan doen, moet die persoon meerdere procedures doorlopen. Er wordt eerst gekeken naar andere mogelijke oplossingen. Een aanvraag bij Kwintes is eigenlijk pas de laatste optie. Het liefst wil de gemeente dus zo min mogelijk mensen beschikkingen toekennen. Toch zijn er altijd mensen die een beschikking nodig hebben, dus Kwintes heeft nooit lege plekken.

Beschermd wonen

Naast dat er instellingen, zoals Kwintes, bestaan waar kwetsbare mensen terecht kunnen voor een passende vorm van woning en huisvesting, probeert de Rijksoverheid dit niet te stimuleren. Integendeel; de overheid wil dat iedereen, inclusief kwetsbare mensen, zoveel en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dus in plaats van de kwetsbare mensen af te zonderen in zorginstellingen, wil de Rijksoverheid juist dat ze in wijken blijven wonen. Al dan niet met de benodigde zorg en ondersteuning. Ze willen het ‘beschermd thuis’ dus aanmoedigen. In Nederland wonen ongeveer 35.000 mensen in een huis waar zorg- en hulpverleners dag en nacht aanwezig zijn. Dit heet beschermd wonen. Hierbij leren mensen zelf om bepaalde klusjes te doen op een toegankelijke manier. Toch wil de overheid dat deze mensen zoveel mogelijk zelfstandig gaan leven. Dit is mogelijk met hulp en begeleiding thuis. Dit wordt beschermd thuis genoemd. Dus de hulpverleners thuis laten komen in plaats van de cliënten naar een instelling verplaatsen. In Van beschermd wonen naar een beschermd thuis, het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wordt aangekaart dat een samenwerking tussen verschillende organisaties en partijen noodzakelijk is om zoveel mogelijk mensen beschermd thuis te laten wonen. Op deze manier nemen ook de kwetsbare mensen deel aan de samenleving.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In 2015 werd de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Dit houdt in dat vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning voor burgers uit hun gemeente. Met de invoering van deze wet zijn er ook wat taken en verantwoordelijkheden verschoven. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taken ‘beschermd wonen’ en ‘opvang’. Deze taken vielen daarvoor onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten moeten er tegenwoordig voor zorgen dat zoveel mogelijk burgers thuis kunnen blijven wonen. Hierbij bieden ze ondersteuning voor mensen die niet zelfredzaam zijn in een eigen thuissituatie. Op diverse manieren schieten ze te hulp door bijvoorbeeld te zorgen voor begeleiding en dagbesteding, een veilige woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis of opvang. Daarnaast kan de gemeente onder voorwaarden ervoor kiezen om ondersteuning te bieden door het persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kan de persoon zelf de zorg en ondersteuning kiezen en inhuren. Dit gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank.

Hieronder het radio-fragment van Hanne Determan. Ze is werkzaam als zorgadviseur in regio Almere bij Kwintes. Ze vertelt over het functioneren van de kwetsbare mensen in de maatschappij en het belang van haar maatschappelijke werkfunctie.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *