Factcheck: Hersenschade op latere leeftijd steeds groter probleem in het voetbal

Factcheck: Hersenschade op latere leeftijd steeds groter probleem in het voetbal

Afbeelding: Pixabay.com

“Voetballers die vaker koppen, hebben op latere leeftijd meer kans om hersenschade op te lopen.” Dit schrijft Quest in een artikel over de sport waarin veel discussie is over het verband tussen het veelvuldig koppen van een bal en hersenschade op latere leeftijd. Na een nieuw overlijden van een oud-voetballer door de gevolgen van een hersenziekte, wordt deze discussie nog eens aangewakkerd.

Wout Holverda was de man die aan CTE overleed. Een progressieve hersenziekte die veroorzaakt wordt door herhaaldelijk traumatisch hoofd-hersenletsel. Deze aandoening komt voor bij mensen die in het verleden vaak hoofdletsel hebben opgelopen door sport, aldus het Alzheimercentrum van het UMC Amsterdam. Het is een ziekte die vaker voorkomt bij oud-sporters en is bij veel sportbonden een reden om maatregelen te nemen omtrent het voorkomen van hersen- en hoofdletsel binnen de desbetreffende sport.

Risico op CTE
Joris Vijverberg, neuroloog aan het UMC Amsterdam, zit wekelijks in de behandelkamer met oud-sporters, ook met oud-voetballers. “Er is wetenschappelijk bewijs dat CTE ook voorkomt bij voetballers. Ook is er in een onderzoek aangetoond dat voetballers vaker dementie krijgen dan de gemiddelde burger. De precieze oorzaken kennen we nog niet. Koppen zou een oorzaak kunnen zijn, vanwege de herhaalde klappen tegen het hoofd die voor hersenbeschadiging zouden kunnen zorgen. Maar we weten niet of dat zo is. We vermoeden ook dat het minder risicovol is dan sporten zoals boksen of American football. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de gevaren zo groot zijn dat er maatregelen moeten worden genomen. Dat is ook het echte probleem in de voetballerij op dit moment; we tasten volledig in het duister”, stelt Vijverberg.

Risicofactoren
Uit een onderzoek van de Universiteit Glasgow uit 2019, waarbij extra data zijn toegevoegd uit 2021, blijkt dat je positie in het veld en de lengte van je carrière ook verschil kan maken in de risico’s op hersenschade op latere leeftijd. Voor keepers is het risico ongeveer even groot als voor een gemiddelde burger. Voor veldspelers is het risico bijna vier keer zo groot ten opzichte van een gemiddelde burger. Daarbij is het risico voor verdedigers het grootst, namelijk vijf keer zo groot ten opzichte van een gemiddelde burger. Spelers met een langere carrière lopen ook in vijfvoud een groter risico ten opzichte van spelers met een korte carrière. Er kan nog niet worden bewezen of de genomen maatregelen en de verbeterde techniek door de verschillende sportbonden ook echt effect hebben. Dit omdat de oud-voetballers die werden onderzocht, carrières hadden tussen 1930 en 1990.

KNVB
In Nederland heeft de KNVB nog geen verbod op kopballen tot een bepaalde leeftijd of regels voor trainingen opgesteld. Wel komt dit onderwerp steeds meer onder de aandacht, er is namelijk nu wel een polikliniek. Voetballers met hersenschuddingen, die ze hebben opgelopen door botsingen met andere spelers, worden hier opgevangen en behandeld. Er wordt nog niet echt omgekeken naar spelers die schade oplopen door kopballen, dit is ook niet acuut te behandelen, aangezien de schade pas na tientallen jaren is te zien. Vijverberg heeft al meerdere keren gesproken met de KNVB over het doorsturen van voetballers voor onderzoeken. Dit is wegens onbekende reden nog niet gebeurd.

Andere sporten
In andere sporten is dit vraagstuk ook niet vreemd. In het rugby, ijshockey, paardrijden en American football zijn er wel maatregelen genomen; betere helmen, spelregels die de spelers moeten beschermen en soms zijn er zelfs neurologen aanwezig die aangeven wanneer een sporter naar de kant moet. Deze regels zijn er zeker niet zomaar gekomen. In de NFL, de bond van het American football, zijn er zelfs rechtszaken geweest. Dit kwam omdat de eerste reactie van de bonden vaak ontkenning en tegenwerking was tegen de oud-sporters. Dit zodat ze dan geen schadevergoeding hoeven te betalen aan de oud-sporters.

Gezien het bewijs dat uitgebreid wordt geleverd in de onderzoeken en daarbij de deskundigheid en de werkervaring van neurologen, kan wel degelijk worden gesteld dat voetballers op latere leeftijd een groter risico lopen op hersenziektes en/of hersenschade. Dit risico verschilt tussen de voetballers afhankelijk van de positie waar men heeft gespeeld en de lengte van de carrière.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.