Factcheck: Zijn alle immigratierecords verbroken de afgelopen 10 jaar?

Factcheck: Zijn alle immigratierecords verbroken de afgelopen 10 jaar?

Politiek leider van Forum van Democratie Thierry Baudet beweert doormiddel van een tweet op 12 september 2021 dat de afgelopen tien jaar alle immigratierecords verbroken zijn. De factcheck redactie van LiveNews4You zocht het uit.

De aanleiding

De bewering die Baudet maakt, dient als een reactie op een aflevering van Buitenhof, een programma van NPRO. Hierin wordt gezegd dat er de afgelopen tien jaar bedroevend weinig huizen zijn gebouwd en dit de laagste bouwaantallen zijn sinds de jaren 50. De motivatie van Baudet om dit statement op deze manier naar buiten te brengen, heeft te maken met zijn politieke denkwijze over immigranten. Het is geen geheim dat Baudet geen fan is van hoe de de immigratie hier in Nederland aan toe gaat. In een oudere tweet in 2019 zette hij op twitter: ‘’Steun #FVD om te STOPPEN met de massale en alsmaar voortgaande immigratie.’’ Hieruit kan opgemaakt worden dat Baudet geen voorstander is van de immigratie hier in Nederland.

Klopt de bewering?

Bron: CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid immigranten die per jaar naar Nederland komen. In 2010 waren dit er ongeveer 154 duizend en in 2020 stond dit getal op ongeveer 220 duizend. Er is dus een groei van ± 66 duizend immigranten in 10 jaar tijd.

Dit is een stijging in het aantal immigranten van 2010 tot 2020. De piek was in 2019 met  ongeveer 269 duizend immigranten. Te zien is ook dat dit in 2020 weer met ongeveer 48 duizend mensen weer is afgenomen. Er is dus wel degelijk een immigratierecord verbroken met deze piek uit 2019.

Een andere belangrijke ontwikkeling gaat over de migratie. De afgelopen tien jaar is niet alleen de immigratie, maar ook de migratie aantallen toegenomen. In 2010 waren dit er ongeveer 121 duizend en in 2020 ongeveer 152 duizend. Niet alleen mensen komen naar Nederland toe, mensen vertrekken ook uit Nederland en hier is ook een stijging te zien.

Uit een ander onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek is te zien dat van deze immigranten er een deel asielzoekers zijn. Er was een piek van asielzoekers te zien in 2015, maar de cijfers zijn na 2015 enorm afgenomen. Dit in vergelijking met het grote geheel van immigranten zijn de cijfers dus gedaald.

Leo Lucassen, historicus met onder andere expertise op het gebied van migratie en integratie, zegt dat het inderdaad het geval is dat het aantal immigranten de afgelopen tien jaar sterk is gestegen. Er is het hoogste naoorlogse niveau bereikt in 2019. Het gaat volgens Lucassen vooral om nieuwkomers uit andere EU landen, zowel lager als hoger geschoolden. De mensen die volgens Lucassen nodig zijn om de economie hier in Nederland overeind te houden.

Verder zoomt Lucassen ook nog in op de asielzoekers, die maar een klein deel uitmaken van de immigratie, en vertelt dat er daar geen records zijn verbroken. Grosso mode meldden zich in de periode 2011-2020 zo’n 250.000 tegen 350.000 in de jaren 1991-2000 verteld Lucassen.

Conclusie

Na het checken van feiten vanuit het onderzoek van het CBS en antwoorden gekregen te hebben van Leo Lucassen, wordt deze bewering van Thierry Baudet als waar gezien. Cijfers laten zien dat inderdaad de laatste tien jaar de cijfers fors zijn toegenomen van de aantallen immigranten. Ondanks dat de asielzoekers niet in aantallen zijn toegenomen en het duidelijk is dat hier geen record van is, spreek Baudet over ‘alle’ immigratierecords en niet specifiek over die van asielzoekers.

Over de auteur

Robyn Verdam

Studerende aan de HU als tweedejaars student met de studie: journalistiek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.