Raadsvergadering tekort aan woningen Amstelveen

Raadsvergadering tekort aan woningen Amstelveen

In de raadsvergadering van woensdag 23 september, zijn er verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Een van deze was het tekort aan woningen in de gemeente Amstelveen. Uiteindelijk is de motie verworpen.

Katelijne Fransen, Amstelveen. 4 oktober 2020

Aantal stemmen
De partijen die de motie ‘Vereveningsfonds woningbouw’ hebben ingediend zijn de bbA (burgerbelangen Amstelveen), GroenLinks en de SP. Het CDA, AVA en SBA sloten zich bij het voorstel van deze drie aan. ChristenUnie, D66, PvdA en VVD stemden tegen. Omdat het een hoofdelijke stemming is, gaat het om het aantal fractieleden dat voor of tegen de motie stemt. In totaal stemden 15 fractieleden vóór en 20 fractieleden tegen het voorstel.

Verschillende meningen
Het Vereveningsfonds is een middel om te zorgen voor meer sociale huur- en koopwoningen. In een aantal gemeenten in Nederland wordt dit al gebruikt. ‘’Om te onderzoeken of dit fonds haalbaar is in Amstelveen, heeft Groenlinks samen met het bbA en de SP een motie ingediend.’’ vertelt mevrouw Aouni van Groenlinks. Becker van AVA reageert hierop: ‘’U geeft aan dat dit in een paar gemeenten in Nederland al plaats vindt, dus heeft u dan geen referentiekader of het daar succesvol is?’’ Aouni geeft aan dat ze aan iedereen een document heeft gestuurd met de gegevens van de betreffende gemeenten. Het komt erop neer dat het soms wel effect heeft en soms niet. Zij wil kijken naar de situatie in Amstelveen en op basis daarvan beslissen of dit fonds zal werken. 
Feenstra van VVD heeft vraagtekens over deze motie. Hij zegt dat het fonds in Aalsmeer niet heeft gewerkt. Volgens hem zijn er voldoende andere mogelijkheden om betaalbare woningen neer te zetten. Hij sluit zijn stemverklaring af met: ‘’Het zal duidelijk zijn dat ik niet veel heil zie in een studie naar dit nieuwe instrument.’’
Aslanjan van D66 zegt: ‘’In theorie is dit voorstel heel mooi, maar wat wij vaak zien is dat het in de praktijk flopt.’’ Hij geeft aan dat hij het een sympathiek idee vindt, maar dat hij niet denkt dat het zal werken.
De indieners van deze motie vinden dat het fonds geprobeerd moet worden. Zij denken dat de werking hiervan alleen onderzocht kan worden door te beginnen, niet door op internet te kijken.

Motie ontraadt
Uiteindelijk zegt het college dat het veel capaciteit gaat kosten. De vraag is of dit opweegt tegen het gewenste resultaat, waarvan niet zeker is of het er gaat komen. Om die reden ontraadt het college deze motie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *