Almere-buiten Centrum blinkt uit in de kleine dingen

Almere-buiten Centrum blinkt uit in de kleine dingen

Gemeente Almere heeft de toekomstvisie Almere-Buiten Centrum gepresenteerd voor 2030 met een veelbelovend titel: ‘’Almere- Buiten centrum blinkt uit in de kleine dingen’’. Het centrum bestaat uit Doemere en Buitenmere, één van de twee stedelijke vernieuwingsgebieden naast Almere-Haven. De bedoeling is meer cultuur en minder winkelruimte, en natuurlijk gezelliger maken.

LINDA BASALYOUSS, ALMERE. 10 oktober 2020

Almere- Buiten centrum blinkt uit in de kleine dingen
Als gevolg van de economische crisis 2008-2014 kwam de ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten stil te staan. In 2019 is er een plan van aanpak opgesteld, namelijk een nieuwe toekomstvisie voor het centrum van Almere-Buiten, mede mogelijk gemaakt door bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijke partners. Gebaseerd op 3 kernwaarden wordt het plan verwerkt: Almere Buiten Centrum ‘blinkt uit in de kleine dingen’, ‘geeft je een prettig gevoel’ en ‘nodigt je uit’

Voorgesteld
In de visie wordt voorgesteld dat er verminderd moet worden van het aantal vierkante meters detailhandel en er behoefte is aan meer cultuur. Het toevoegen van cultuur-, vrijetijds-en sociaal maatschappelijke functies, extra woningen en een betere verbinding van het centrum met groene gebieden en de omliggende wijken. Door het verbeteren van de uitstraling en het creëren van prettige verblijfsplekken wordt het gezelliger gemaakt.

Wethouder Hilde van Garderen: ‘’Het gezamenlijk oppakken van de stedelijke vernieuwingsopgave door gemeente, maatschappelijke partners en marktpartijen heeft geleid tot deze visie en concrete acties. Daar ben ik trots op.”

Toe aan verandering
Het centrum van Almere Buiten wordt toekomstbestendig gemaakt. Op dit moment is er weinig sfeer, weinig reuring in Buiten en is er leegstand in het centrum (Buitenmere). Er zijn al een aantal zaken aangepakt zoals het parkeerterrein voor DoeMere dat inmiddels al helemaal vergroend is en DoeMere zelf wordt deels aangepakt met een opknapbeurt. Het hele centrum krijgt een boost om er een plek van te maken waar het fijn wonen, winkelen en uitgaan is.

Almere Buiten heeft een voorzienend centrum, maar er moet wel wat gebeuren. Er moet gewerkt worden aan de sfeer, verblijfsplekken en vooral woningen moeten worden toegevoegd in het centrum om draagvlak te krijgen voor de voorzieningen (winkels en horeca) die er zijn. Er zijn winkels die het goed doen, de specialistische winkels met vakmanschap, maar er is ook leegstand door het veranderende consumentengedrag. Zo wordt het aantal vierkante meters detailhandel verminderd, met behoud van de noodzakelijke voorzieningen. Waar leegstand is (geldt alleen voor centrum Buitenmere) gaan we kijken of er winkels moeten komen met bestaansrecht of dat we die plekken omvormen naar woningen voor het wat hogere segment zodat er hier ook mensen komen die wat te besteden hebben, die ’s avonds van de horeca gebruik gaan maken, die uitgaan in het nieuwe cultuurhuis. Dit doet de gemeente samen met partners als vastgoedeigenaren en ondernemers.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *