Discussie over bodycams voor Diemense BOA’s

Discussie over bodycams voor Diemense BOA’s

Afgelopen donderdag 29 oktober was één van de twee raadsvergaderingen die de gemeente Diemen heeft omtrent de begroting van 2021. De raadsvergadering, die een kleine zes uur duurde werd gehouden op Teams en was voor buitenstaanders via een YouTube livestream te volgen. Bodycams voor Diemense BOA’s was een van de onderwerpen deze avond.

LARA VAN DER WEELE, DIEMEN. 2 november 2020

Motie VVD
“Het is op dit moment nog verre van duidelijk in hoeverre de extra uitgaven en de weggevallen inkomsten door de rijksoverheid gecompenseerd zullen worden”, begon Brigitte Wielage, fractievoorzitter van de VVD. De VVD diende deze avond drie moties in. Een hiervan is de motie: ‘Bodycams voor BOA’s’. Hierin vragen zij het College excessief geweld niet af te wachten, maar nu reeds een experiment te starten met de inzet van bodycams door versterking te bieden van bodycams aan Diemense BOA’s die dat wensen. 

Reactie College
Burgemeester Boog reageert hierop. “Terecht moet er aandacht zijn voor de veiligheid van onze BOA’s”, begint hij. Er kunnen volgens hem twee reacties ontstaan als gevolg van bodycams voor de BOA’s. “Ik schrok eerlijk gezegd een beetje toen ik verschillende reacties hoorde”, voegt hij toe. Het kan helpen en BOA’s worden weerbaarder, maar als mensen gefilmd worden kan dat leiden tot een toename van agressie en geweld naar de BOA’s.

Haken en ogen
“We kunnen ons voorstellen dat er verschillend tegenaan gekeken wordt en dat is ook de reden dat wij voorstellen om een experiment te doen met bodycams voor BOA’s, met name voor BOA’s die dit wensen”, interrumpeert Johan Jagers, raadslid VVD. Burgemeester Boog, verwijst hier ook naar de juridische aspecten van bodycams voor BOA’s. “Het heeft best wel nog wat haken en ogen”, aldus burgemeester Boog. De burgemeester en de VVD zijn tot een besluit gekomen om dieper in dit onderwerp te kijken en verschillende aspecten uit te werken en dit gesprek op een later moment te vervolgen.

De volgende raadsvergadering omtrent de begroting van 2021 zal plaatsvinden op donderdag 5 november.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *