Raadsvergadering: Ruimtelijk ordeningsperspectief Amstelveen

Raadsvergadering: Ruimtelijk ordeningsperspectief Amstelveen

Millennial employees gathered in boardroom for training, black boss ceo leader leading corporate team during seminar learning at modern office. Internship and leadership coaching and education concept

De Amstelveense gemeenteraad is op 18 november online bijeengekomen vooreen vervolg vergadering die op 11 november plaats gevonden heeft. Deze
vergadering was anders dan normaal, want de vergadering werd via Microsoft Teams gehouden in plaats van in de raadszaal in het gemeentehuis. Dit had alles te maken met het coronavirus dat nog steeds actief is. In deze vergadering kwam onder andere het onderwerp: Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 2020 aan de orde. Verschillende partijen hadden allerlei moties ingediend over dit onderwerp. Een motie waar veel over gesproken werd was de motie over de groennorm in Amstelveen.

Anthony van Sligtenhorst, Amstelveen. 18 oktober 

Wat houdt de groennorm in?
De motie over de groennorm werd ingediend door de partijen D66, VVD, BBA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, AVA en SBA. De motie groennorm houdt in dat er meer aandacht moet komen voor meer groen in de gemeente Amstelveen. Tawros Aslanjan van de D66 in Amstelveen zei hier het volgende over: ‘’Wij hebben deze motie samen met deze partijen ingediend, omdat wij het belangrijk vinden dat wij als gemeente aandacht blijven houden voor de groene omgeving in Amstelveen. Wij willen dat bij alle nieuwbouwprojecten rekening wordt gehouden met het realiseren van groen bij de nieuwbouwplannen’’.

Reactie andere partijen
Volgens Van Den Bosch van de PvdA is de groennorm een dilemmakwestie:’’ Als wij meer willen bouwen in Amstelveen moeten er meer betaalbare woningen komen. Als wij meer gaan bouwen gaat dat ten koste van de omgeving. Daardoor moeten wij extra voorzichtig zijn waar we gaan bouwen en hoeveel er gebouwd wordt. Er moet daarom breder gekeken worden waar wij als gemeente allemaal willen bouwen en of dit ten koste gaat van het vele groen in de gemeente’’. Patrick Adriaan van de SP voegde er aan toe dat sommige gebieden wat groener zijn dan andere gebieden in Amstelveen. Hij wilt een financiële compensatie als groen verdwijnt. Een financiële compensatie is niet nodig als er groen voor groen komt.

Overwegingen
De raad was het eens dat de groennorm een aantal belangrijke punten niet in de weg mag zitten. Zo pleit de hele gemeenteraad voor een groene leefomgeving die
kenmerkend is voor Amstelveen. Verder moet deze groennorm ervoor zorgen dat het groen bijdraagt aan een goede leefbaarheid in Amstelveen. Zo moeten ook projectontwikkelaars niet alleen denken aan het rendement van een nieuwbouwproject, maar ook aan de natuur, zodat de natuur kan bijdragen aan de welzijn van de inwoners van Amstelveen. Als laatste moet er een beleidskader komen voor het hanteren van een groennorm bij ruimtelijke ontwikkelingen, met als
uitgangspunt om de kwaliteit en de kwantiteit van het groen in het plangebied te realiseren.

Iedereen positief over de ingediende motie
De motie over de groennorm in Amstelveen werd door de raad en het college met open armen ontvangen. Je kon tijdens deze vergadering merken dat vrijwel elke
partij het tegen alle verwachtingen met elkaar eens waren. Elke partij had een duidelijke mening over wat er moest gebeuren om de motie groennorm te realiseren
in de toekomstelijke ruimtelijke ordening van Amstelveen. Het college was zeer enthousiast met de medewerking van de raad en zou daarom alle aandachtspunten
over deze motie meenemen in het ruimtelijke ordeningsplan 2021 van Amstelveen. Hoe dat plan eruit komt de zien wordt pas in 2021 duidelijk.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *