Platform C ontvangt financiële bijdrage

Platform C ontvangt financiële bijdrage

Culturele instellingen hebben het tijdens de coronacrisis erg zwaar. Dit geldt ook voor de Muziek- en Dansschool Platform C in Amstelveen. In november 2020 heeft de provincie Noord-Holland ruim een half miljoen euro verdeeld onder vijf Amstelveense instellingen, dit om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Platform C ontving een bedrag van 92.300 euro. Voorlichtster van wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur), Anne-Fleur Pel vertelt meer over dit bedrag. 
 

THIRZA VOGEL, AMSTELVEEN. 3 januari 2021

 
Wat betekent Platform C voor de gemeente Amstelveen?
‘’Platform C is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen. Deze culturele instelling verzorgt met subsidie van de gemeente Amstelveen het muziek- en dansonderwijs en het educatief en vormingsaanbod voor Amstelveners. Daarnaast biedt het een etalage voor lokale kunstenaars en voor inwoners en bedrijven in Amstelveen de kans om kunst te huren of te kopen. Platform C heeft een grote maatschappelijke waarde voor Amstelveen waar het gaat om muziek- en dansonderwijs.’’ 
 
Waarom was het belangrijk dat Platfrom C een financiële bijdrage zou krijgen?
‘’Het was belangrijk dat Platform C bijdragen uit noodfondsen zou krijgen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten en om ook in 2021 een verder aanbod voor de Amstelveners te kunnen blijven verzorgen. Voor alle culturele instellingen in Amstelveen heeft de gemeente zich ingezet om bijdragen uit noodfondsen van het Rijk en de provincie te krijgen. Deze hebben we met eigen middelen aangevuld. Die inzet van de gemeente gold gezien zijn maatschappelijke waarde ook voor Platform C. Het doel van de gemeente hierbij was om de culturele infrastructuur van Amstelveen zo veel mogelijk in stand te houden. Het brede aanbod aan culturele voorzieningen is een belangrijk onderdeel van het hoogwaardige voorzieningenpakket waardoor Amstelveen al jarenlang hoog scoort als aantrekkelijke woonplaats.’’
 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een bedrag van 92.300 euro aan Platfrom C te geven?
‘’De bijdrage van 92.300 euro is afkomstig van de provincie Noord-Holland. Dit is 65 procent van de netto-schade als gevolg van de coronamaatregelen die Platform C eerder heeft aangegeven bij het provinciale noodfonds. De gemeente heeft dit tot 100 procent aangevuld met een bijdrage van 49.700 euro in de vorm van huurkwijtschelding. De gemeente Amstelveen was met de provincie Noord-Holland in september 2020 overeengekomen om dit op deze manier vorm en inhoud te geven. In de subsidiebeschikking van de provincie is dan ook aangegeven dat de gemeente de provinciale bijdrage dient door te geven aan de culturele instellingen die schade hebben geleden, met de verplichting om dit aan te vullen tot 100 procent. In die zin was er op dat moment geen expliciete keuze. De keuze van de gemeente was al in september gemaakt en die strekte zich over alle culturele instellingen uit.’’

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *