Grote gezondheidsrisico’s voor zwemmers en vissers Westelijke Eilanden

Grote gezondheidsrisico’s voor zwemmers en vissers Westelijke Eilanden

In de grachten op de Westelijke Eilanden is de bodem vervuild door industrie van vroeger. GGD Amsterdam adviseert om niet te zwemmen of te vissen bij de Westelijke Eilanden. De gemeentelijke gezondheidsdienst kan de veiligheid van de gezondheid niet garanderen. Het water bij de populaire zwemplek Bickerswerf ziet er schoon uit. ‘Ook al ziet het water er goed uit, dan nog is dat geen garantie dat het niet is verontreinigd’, aldus Henke Groenwold, adviseur milieu & gezondheid bij de GGD.

De westelijke eilanden behoren tot het oudste industriegebied van Amsterdam. Er waren vroeger veel vervuilende bedrijven gevestigd. ‘Eeuwenlang zijn de Amsterdamse grachten ook door de bedrijven als vuilnisbak gebruikt. Er werd van alles en nog wat in gekieperd’ aldus Groenwold. ‘Ook al ziet het water er schoon uit dan nog is dat geen garantie dat de bodem niet is verontreinigd’ waarschuwt Groenwold.

Van december 2021 tot maart 2022 is er een bodemonderzoek gedaan om uit te zoeken op welke plekken het slib vervuild is.  Er zijn 733 monsters genomen van de waterbodem in het Westerdok. De resultaten van het waterbodemonderzoek wijzen uit dat vrijwel alle monsters die er genomen zijn sterk zijn verontreinigd. Stoffen die zijn aangetroffen in het slib zijn arseen, cadmium, kwik, lood, chroom, koper, minerale olie, zink en PAK. Pak is afkorting voor polycyclische koolwaterstoffen die kankerverwekkend zijn. Ook zijn er monsters genomen van de vaste grond onder het slib en ook die zijn sterk vervuild. Er blijkt zo’n 39.000 m³ verontreinigd slib  en zo’n 7.800 m³ van de vaste bodem bij de Westelijke Eilanden verontreinigd te zijn.

De GGD raadt af om te vissen of zwemmen rond het Westerdok, Prinseneiland en Bickerseiland. Op ondiepe plekken woel je als zwemmer met je voeten het slib los. Het slib komt in het water terecht. De zwemmers kunnen via de huid of mond in contact raken met de giftige en kankerverwekkende stoffen. Ook vissers die hun vers gevangen vis opeten krijgen op deze manier de verontreinigde stoffen binnen.

De bodem zal gesaneerd worden. Er zal nog onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van sanering. ‘Als kadermuren sterk genoeg zijn kun je de vieze bodem vervangen door schoon zand’, aldus Thijs Abels, omgevingsmanager Waternet. ‘Maar zijn de kades te zwak, dan kun je daar in de buurt natuurlijk geen slib gaan uitgraven, dan is een andere methode van sanering nodig: schoon zand op het vieze slib storten.’ Er zal op basis van de resultaten van het onderzoek een plan worden gemaakt door Waternet. In de winter van 2023 zal er begonnen worden met de bodemsanering. 90% zal worden betaald door rijksoverheid en 10% door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Over de auteur

Meike van der Ploeg

Meike van der Ploeg is een jonge journalist met een hart voor human interest. Ze is geboren en opgegroeid in Haarlem en woont sinds kort in het bruisende Amsterdam. Wat haar drijft is het vertellen van verhalen die mensen met elkaar verbinden. Ze studeert met veel enthousiasme aan de Hogeschool Utrecht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *