‘Ik wil het college van burgemeester en wethouders confronteren met onderzoeken die niet kloppen.’

‘Ik wil het college van burgemeester en wethouders confronteren met onderzoeken die niet kloppen.’

Credits: Jos Kerkhoven

ZAANSTAD – Vorige week kwam advies- en ingenieursorganisatie Arcadis met de uitkomst van een onderzoek naar steden van Nederland met de meest gezonde leefomgeving. Groningen kwam als gezondste uit het onderzoek. Zaanstad sluit de lijst af als meest ongezonde stad van Nederland.  Jos Kerkhoven, raadslid van oppositiepartij Democratisch Zaanstad geeft zijn mening over deze plek op de lijst. Zijn portefeuille richt zich onder andere op milieu en duurzaamheid 

Wat heeft u gedaan in de gemeenteraad om meer aandacht te vestigen op de leefomstandigheden in Zaanstad? 

‘Als fractie hebben wij diverse activiteiten uitgevoerd. Als eerste hebben wij vanaf 2014 ons verzet tegen een vervuiling die eraan zat te komen, dat was de biomassacentrale die inmiddels is gebouwd. Daar hebben wij als een van de weinige fracties tegen gestemd en nog steeds voeren wij actie om de centrale zo snel mogelijk te laten stoppen. Voor de rest zijn wij ook actief bezig, samen met Johan Vollenbroek (milieudeskundige), om aan de orde te stellen dat cacaofabriek Olam één van de grootste vervuilers in Nederland is als het gaat om ammoniakuitstoot. Daarom ben ik nu bezig met een initiatief om dit in de gemeenteraadsvergadering ter discussie te stellen. Voor de rest blijven wij natuurlijk ook kritisch over de uitstoot van Schiphol, daar hebben wij in Zaanstad ook last van. Vervolgens ook van het westelijk havengebied en natuurlijk niet te vergeten Tata Steel in IJmuiden. Helaas kunnen wij daar niet zo veel aan doen, maar als het gaat om het milieu in Zaanstad komt dat wel over ons heen. ‘ 

Wat zou u willen doen aan de ongezonde leefomstandigheden van Zaanstad?  

‘Ik wil het college van burgemeester en wethouders confronteren met onderzoeken die niet kloppen. Er wordt ontzettend veel gesjoemeld met cijfers. De omgevingsdienst moet dat onderzoeken, dat geldt ook voor de biomassacentrale. De gegevens moeten onderzocht wordenIk heb ook een motie ingediend om een zelfstandig onderzoeksbureau de uitstoot van de biomassacentrale te laten meten zodat zij kunnen kijken of die uitstoot wel binnen de norm past. Alle fracties, behalve de PvdA, hebben deze motie gesteund waardoor dit nu kan worden uitgevoerd. ‘  

Waarom was de PvdA hiertegen?

(Lacht) ‘Ik heb na afloop gevraagd aan de fractievoorzitter van de partij waarom hij hiertegen was en toen vertelde hij dat mijn toon hem niet aansprak. Haha. In mijn beleving gaat het om de inhoud en niet om de toon maar dat is een andere discussie. 

Vervult de wethouder Wessel Breunesse, die zich vooral bezighoudt met milieu, zijn taak goed? 

Het is een GroenLinks wethouder, dus je zou moeten zeggen dat hij het milieu hoog in het vaandel heeft. Ik zeg niet dat hij dat niet heeft maar ten aanzien van de biomassacentrale is hij wat terughoudend, overigens ook GroenLinks. Ik ga 17 december een motie indienen waarin ik oproep om te kijken naar alternatieve energiebronnen voor de biomassacentraleeventueel teruggaan op gas. GroenLinks gaat deze motie niet steunen en Wessel Breunesse is hier ook kritisch op. Hij kijkt ook op afstand naar de uitstoot van Olam waar gesjoemeld mee wordt. Hij zit er in mijn beleving een beetje dubbel in. 

U zegt nu alleen negatieve dingen over hem maar wat heeft hij dan bijvoorbeeld goed gedaan? Aangezien u zegt dat u er dubbel in staat? 

Nou jahij is nog niet zo gek lang wethouder dus ik kan hem nog niet heel goed beoordelen. Hij is drie kwart jaar wethouder. Ik kan niet zeggen wat hij voor elkaar heeft gekregen op het gebied van milieu. 

Wat is uw utopie van Zaanstad?

Een stad creëren waar in ieder geval beter wordt omgegaan met de industrie die er is. We leven in een maakindustrie en dat is ook heel belangrijk voor Zaanstad. Er is veel industrie waar we ook afhankelijk van zijn als het gaat om werkgelegenheid, maar er moet wel veel meer aandacht worden geschonken aan de uitstoten. Er moet betere technologie op losgelaten worden. De utopie is dus dat we in een schonere stad kunnen wonen, waar best industrie kan zijn, maar dat de meest vervuilende industrieën weg kunnen worden gesaneerd. Dat die industrieën bijvoorbeeld naar andere locaties uitwijken waar veel minder mensen wonen. Zo’n Olam staat namelijk midden in een woonwijk, dat is totaal niet wenselijk. 

Credits: Jos Kerkhoven

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *