Flitsparkeren verloopt niet zoals gewenst

Flitsparkeren verloopt niet zoals gewenst

Foto: Cécile Vu

ARNHEM – De bewoners in Arnhem voelen zich niet gehoord. Door het flitsparkeren wordt het te druk in de stad. Op 24 maart 2020 is in een raadsbrief aangekondigd dat vanaf 1 juni 2020 gespreid rondom de binnenstad in totaal 21 kortparkeerplekken beschikbaar zullen zijn voor een korte boodschap. In een persbericht van 25 augustus werd aangekondigd dat dit vanaf 1 september 2020 werd.   

De proef van het flitsparkeren duurt ruim een jaar en wordt vervolgens geëvalueerd. Op 26 maart 2020 is er een debatverzoek voor het flitsparkeren ingediend namens de fracties D66 en GroenLinks. De indieners van het verzoek willen graag met de raad en het college in debat over de pilot flitsparkeren Shop&GoDit debat wordt nu gehouden tijdens de politieke avond van woensdag 30 september.  

De Partij van de Dieren is geen fan van het flitsparkeren. “Het is totaal zinloos om mensen verder de stad in te lokken met een methode om even snel je auto kwijt te kunnen”, aldus heer De Groot van PvdD. Het CDA daarentegen roept al een aantal jaren dat flitsparkeren in de binnenstad aantrekkelijk zou zijn. 

D66 vraagt om een schorsing tijdens het debat. Na de schorsing heeft D66 besloten, samen met Arnhem Centraal, een motie in te sturen. De motie vraagt om een aantal dingen. Een hiervan is om de evaluatie te vervroegen naar een half jaar. 

Gerrie Elfrink van de SP heeft een interruptie. “Nog niet zo heel lang geleden werd dit plan betiteld als Flut&Go door Aydemir.” Talip Aydemir van DENK/Verenigd Arnhem reageert hierop: “Wij vinden op dit moment dat het plan een toegevoegde waarde heeft voor de bereikbaarheid in de stad. Het plan met de zes locaties is veel interessanter voor de stad. Daarom zijn we nu wel positief.” De voorzitter kapte dit af, maar Elfrink bleef door de voorzitter heen praten. Uiteindelijk kreeg Elfrink nog een verhitte discussie met Leendert Combée van de VVD. De voorzitter moest meerder malen vragen of ze wilden stoppen.  

Tot slot kwam de wethouder terug op de motie van D66 en Arnhem Centraal. Volgens de wethouder is het niet mogelijk om de evaluatie te vervroegen naar een half jaar. Er is echt een jaar nodig om dit plan goed te kunnen evalueren. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *