Verbazing en teleurstelling over compliment mantelzorg

Verbazing en teleurstelling over compliment mantelzorg

Afbeelding van truthseeker08 via Pixabay

TIEL – Meerdere commissieleden hebben met verbazing en teleurstelling gereageerd op de plannen van het college van Burgemeesters & Wethouders voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers in 2020. 

Verschillende vragen werden gesteld aan wethouder Carla Kreuk-Wilderman (PvdB) betreffende dit onderwerp. Dit deden ze tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op woensdag 30 september. 

Vanuit het CDA en de ChristenUnie kwam het verzoek om het jaarlijkse compliment aan de mantelzorg ter bespreking te stellen. Dit naar aanleiding van de informatienota waarin kennis wordt genomen van het resultaat en de wijze waarop er in 2019 invulling is gegeven aan de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers en de voorbereidingen voor de uitvoering in 2020.  

Vooral de hoogte van het compensatiebedrag was een aandachtspunt: “We willen graag het compliment omhoog brengen tot een écht compliment”, aldus Ronald Corporaal van de ChristenUnieWaar de mantelzorger in 2019 een financiële waardering van 90 euro kreeg, zal dit in 2020 beduidend lager zijn, zo staat in de informatienota. Het bedrag wat voor de mantelzorgers in 2020 is gereserveerd is 75 euro, al zal deze niet meer op hun bankrekening worden gestort.  

Dit financiële compliment zal zich voordoen in de vorm van de flip-pas. Met deze pas kunnen de mantelzorgers aankopen doen bij deelnemende Tielse winkeliers. Dit is besloten om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, zodat het beschikbare budget zo veel mogelijk bij de mantelzorger terecht komt. Tevens zorgt dit voor een financiële impuls voor de Tielse middenstand.  

Naast de hoogte van de financiële waardering, werden er ook vraagtekens gezet bij de uitvoering van deze waardering. Ook werd er gevraagd wat er gedaan is met de input van de commissie Samenleving tijdens een eerdere vergadering aangaande dit onderwerp. Deze punten werden aangestipt door Jet Vroege van het CDA: “Wij zijn teleurgesteld in wat er nu voor ons ligt en wij vragen ons af of de wethouder op de hoogte is van het feit dat onze mantelzorgers zeer zwaar onder druk staan. Dat is iets wat door de huidige coronacrisis niet minder wordt.” 

Wethouder Carla Kreuk-Wilderman (PvdB) reageerde met verbazing op de vragen van het CDA en de ChristenUnie. Zij stelde dat de kaders die de commissie Samenleving gesteld had (tijdens een vergadering vorig jaar), aangaande de uitvoering van het compliment voor de mantelzorg, meegenomen zijn en toegepast in de informatienota: “Er ligt nu een plan van aanpak die voldoet aan de kaders die u heeft meegegeven. Ik wil eigenlijk niet de commissievergadering van september nog een keer overdoen”, aldus wethouder Kreuk, die lichtelijk geïrriteerd leek.  

Om in deze plannen verandering te willen brengen, zal er een motie moeten worden ingediend aangaande de begroting. Dit wordt overwogen door de ChristenUnie, CDA, GroenLinks, D66 en PROTiel. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *