Jongeren zijn de toekomst maar krijgen weinig inspraak

Jongeren zijn de toekomst maar krijgen weinig inspraak
Dit blijkt uit de vergadering van de Gemeenteraad Smallingerland, die dinsdag 6 oktober gehouden werd. Wout Kampherbeek kwam spreken tijdens de vergadering, namens de Jeugdraad. Er werden een aantal klachten opgenoemd, waaronder weinig inspraak er één van was.

 Meer inspraak

Als eerste begon hij over de ‘’Strategische Koers Omgevingsvisie Gemeente Smallingerland’’. Dit is een 20-jarenplan die tot 2040 duurt. In de omgevingsvisie wil de gemeente focus op de toekomst van Smallingerland aanbrengen. Deze visie bevat het integrale beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving. Het geeft richting aan de manier waarop we de leefomgeving willen beheren, inrichten en ontwikkelen. Wout Kampherbeek zegt hierover dat de jongeren te weinig betrokken worden met dit plan, terwijl de jongeren juist de toekomst zijn. De jongeren komen dus weinig aan bod.

Woningen, klimaat & gemeente

Ten tweede worden er te weinig woningen aangeboden, waardoor veel jongeren en studenten nog steeds thuis wonen. Dit komt onder andere ook door de werkeloosheid, wat weer leidt tot veel onzekerheid. Er werd gezegd door Wout dat er te weinig aandacht aan het klimaat wordt besteed, terwijl de jongeren juist de toekomst zijn. De jongeren hebben ook het gevoel volgens Wout dat de gemeente alleen moeite doet, omdat het moet in plaats van dat de gemeente er ook echt moeite in wil steken.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *