Samen staan we sterk

Samen staan we sterk

Foto: pixabay

HEERENVEEN – Het maatjesproject van Caleidoscoop zorgt “Dat je met z’n allen één doel hebt en dat je dat wil bereiken” en “De weg ernaartoe is altijd wel heel mooi en het eindresultaat met succes afronden is nog mooieraldus Michiel de Wolff (19).  

Het maatjesproject geeft kracht aan de verbondenheid in de samenleving, aldus Caleidoscoop Heerenveen. Daarnaast zorgt een maatje ervoor dat er deuren worden geopend voor wie dat een beetje extra nodig heeft. Zowel het maatje als de hulpvrager kan over- en van elkaar lerenHet bieden van steun is het voornaamste doel. Er zijn binnen Caleidoscoop veel hulpmogelijkheden. Het kan gaan om het leren van de Nederlandse taal tot het aanbieden van meer sociale contacten. Oftewel: “Maatjes zorgen voor warme, waardevolle ontmoetingenaldus Caleidoscoop Heerenveen.  

Er zijn binnen Caleidoscoop drie verschillende soorten maatjes: gewone maatjes, gezinsmaatjes of budgetmaatjes. Het gaat bij gewone maatjes om vrijwilligers die de deelnemers sociaal of emotionele steun bieden. Daarnaastdoen de gewone maatjes aan eenzaamheidsbestrijding of halen ze iemand uit een isolement.  

Gezinsmaatje zijn vrijwilligers die hulp bieden bij (jonge) gezinnen over bijvoorbeeld opvoedingsvragen van kinderen. En als laatste zijn er de budgetmaatjes. Zij zorgen dat inwoners van de gemeente Heerenveen ondersteuning krijgen bij financiële problemen en voor de vergroting van de zelfredzaamheid in bijvoorbeeld hun financiën. De vrijwilligers die aan deze drie maatjesprojecten bijdragen willen iets betekenen voor anderen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over dat ze in ingewikkelde omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geworden in hun eigen leefomgeving of hulp willen bij het maken van de, voor hun, juiste keuzesaldus Caleidoscoop Heerenveen. 

Twee keer per jaar organiseert Caleidoscoop een bijeenkomst voor alle vrijwilligers die aan de maatjesprojecten meewerken. Daarin bespreken ze hun ervaringen met elkaar en geven elkaar hulp/feedback. Daarnaast zijn er trainingsmogelijkheden.  Als je vragen hebt daarover dan kun je terecht bij het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop, bellen naar 0513-645881 of mailen naar servicepunt@caleidoscoopheerenveen.nl.  

Over de auteur

Inge Herweijer

Mijn naam is Inge Herweijer en ik ben 23 jaar oud. Ik studeer de opleiding Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. Op deze website ziet u al mijn creaties aan verslagen, nieuwsberichten en meer! Laat het zeker aan mij weten wat u van mijn verhalen vindt onder het kopje 'reacties'.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *