Taalpunt Stichtse Vecht biedt hulp voor laaggeletterdheid

Taalpunt Stichtse Vecht biedt hulp voor laaggeletterdheid

Marjolein Borlée met lesstof voor de taalcursus

De bibliotheek biedt hulp aan inwoners van Stichtse Vecht van 18 jaar en ouder die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn door middel van Het Taalpunt. Het is een samenwerkingsverband tussen Welzijn Stichtse Vecht, Bibliotheek AVV en de gemeente Stichtse Vecht. Hoe gaat het proces voor diegenen die de Nederlandse taal willen leren in Stichtse Vecht?

Inwoners van Stichtse Vecht die de Nederlandse taal nog niet beheersen kunnen hulp krijgen van Het Taalpunt. De gemeente vergoedt de kosten van de taallessen zodat de hulp voor deze inwoners gratis is. Via een formulier op de website van de bibliotheek kunnen inwoners zich aanmelden. Dit kan ook bij de bibliotheek zelf: in Maarssenbroek, Maarssendorp, Loenen en Breukelen. Na de aanmelding word de inwoner uitgenodigd voor een gesprek en wordt er vervolgens gekeken welke taalles het beste bij diegene past.

Aanleiding

Hanneke Paul, Projectleider Sociaal Domein van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (AVV) schat dat zo’n 4.000 inwoners in Stichtse Vecht moeite hebben met lezen, schrijven of spreken. Ongeveer 60% daarvan heeft Nederlands onderwijs gevolgd. De overige 40% heeft Nederlands als tweede taal. Volgens Hanneke zijn de twee grootste redenen om de Nederlandse taal te leren (voor de mensen die de taal nog niet spreken), omdat het nodig is voor hun werk en/of omdat hun partner Nederlands is.

Uit onderzoek van ECBO (Expertisecentrum beroepsonderwijs), ROA (De Raad voor Organisatie Adviesbureaus) en Etil (onderzoeksbureau) om de laaggeletterdheid in gemeentes in kaart te brengen, blijkt dat ongeveer 4% van de bevolking in Stichtse Vecht laaggeletterd is. In Nederland is de gemiddelde laaggeletterdheid 12%. De doelgroepenanalyse is een kennisproduct dat gemeenten inzicht en handvatten biedt bij het maken van beargumenteerde beleidskeuzes voor specifieke (sub)groepen laaggeletterden en de cursus- of trajecttypes die hier het beste bij passen. Uit het onderzoek blijkt dat in Stichtse Vecht ongeveer 25% van de laaggeletterde in de doelgroep migranten (30+) met partner en/of kinderen valt en 16% in de (sub)groep divers valt.

Cursus

Na het maken van een afspraak zijn er verschillende opties voor de deelnemers. Ze kunnen in een groepje van maximaal 5 mensen meedoen, waar er één of twee taalcoaches de cursus geven en begeleiden. Ook kunnen ze één op één geholpen worden. Daarnaast is er sinds corona ook online taalcoaching met dezelfde methodiek als de cursussen in het echt. Er wordt tijdens de cursussen geoefend met het lesmateriaal van Begint Bij Taal, de landelijke organisatie voor taalcoaching. Aan de hand van een onderwerp gaan de deelnemers praten, luisteren en vooral nieuwe woorden leren. ‘We proberen het zoveel mogelijk op het leven van iemand toe te passen’, vertelt Marjolein Borlée. Zij is sociaal werker bij Welzijn Stichtse Vecht en de coördinator van de taalcoaches.

Stichting Lezen en Schrijven

Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt gemeenten als onafhankelijke adviseur bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Ook zetten ze zich in voor volwassenen die op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren. Ze zijn lokaal en regionaal actief in vele gemeenten en arbeidsmarktregio’s, onder andere ook in Stichtse Vecht. Zodat iedereen zich vanuit zijn eigen expertise kan inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen en de samenleving toegankelijker te maken voor iedereen. Volgens Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven, ‘neemt het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven neemt nog steeds toe’.

Verslaggever Teun de Graaf ging langs bij Welzijn Stichtse Vecht om in gesprek te gaan met de coördinator van de taalcoaches: Marjolein Borlée.

Over de auteur

Evi Schellens

Evi Schellens studeert in haar eerste jaar op de School voor Journalistiek in Utrecht. Wat haar interesseert zijn maatschappelijke onderwerpen, muziek en poëzie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.