Kritiek over opheffing pont Breukelen Nieuwer ter Aa: ‘Het gaat allemaal om geld’

Kritiek over opheffing pont Breukelen Nieuwer ter Aa: ‘Het gaat allemaal om geld’

De pont tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa | Foto: Teun de Graaf

De pont tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa wordt dit jaar nog opgeheven. Dat heeft minister van infrastructuur, Mark Harbers, besloten. Afgelopen week spraken diverse organisaties, de gemeente en inwoners van Stichtse Vecht zich uit over deze opheffing.

Situatie

De pont over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa is niet meer veilig, melden Harbers en Rijkswaterstaat. Deze constatering komt uit een rapport van onderzoeksbureau Marin. De NOSV sprak met een deskundige op het gebied van de pont die – wegens belangenverstrengeling – anoniem moet blijven, daarom wordt hij vermeld als J. Deze bron vertelt dat er kanttekeningen zijn aan dit rapport.

Rapport

Het rapport is gebaseerd op een enkel gesprek met één schipper. Deze schipper heeft kort voor dit gesprek een waarschuwing gekregen van Rijkswaterstaat wegens slecht zeemanschap. Deze schipper is – onder andere door dit vooral – niet meer werkzaam op de pont. De schipper zou ook meevaren met langsvarende schepen om vervolgens achter het schip over te steken, wat volgens Rijkswaterstaat onveilig is. J vertelt hierover dat enkel deze schipper op deze manier de oversteek maakte en daarin een volstrekte uitzondering is. Rijkswaterstaat vermeld dat de aanwezigheid van deze schipper tijdens het veldbezoek van MARIN enkel toeval was en de constateringen vanuit dit gesprek met de schipper als de waarheid wordt beschouwd.

Ook wordt in het rapport gesteld dat de maximumsnelheid van 18 kilometer per uur regelmatig wordt overtreden. J geeft hierover aan dat deze constatering onjuist is en niet gebaseerd op een empirisch onderzoek. Ook geeft hij twee mogelijke maatregelen om de veiligheid op dit gebied te bevorderen. Zo noemt hij een lagere maximumsnelheid of een oploopverbod voor schepen – jargon voor inhaalverbod.
Rijkswaterstaat geeft hierover aan dat het verlagen van de maximumsnelheid de onveiligheid zou verlagen, maar niet oplossen. Ook vertellen zij dat dit onwenselijke nadelen heeft met het oog op het economische belang.

In het onderzoek wordt de oversteek in het donker risicovoller genoemd dan overdag. J betwijfelt of Rijkswaterstaat bekend is met de uitgeruste radar en ECDIS – een computersysteem dat elektronische zeekaarten bekijken mogelijk maakt – op de pont. Rijkswaterstaat vermeld hierover dat een schipper altijd vaart op visueel zicht, wat in het algemeen slechter is in het donker.

Als laatste wordt in het rapport melding gemaakt van botbreuken en valpartijen. J vertelt dat dit absolute onzin is: ‘Er wil nog wel eens een fiets omvallen, daar houdt het mee op. Botbreuken heb ik hier nog nooit gezien.’

J is ervan overtuigd dat het de minister en Rijkswaterstaat niet om de veiligheid gaat, maar om iets anders. ‘Ze kunnen ook gewoon eerlijk zijn en zeggen dat het om geld gaat.’ De pont kost jaarlijks 440.000 euro.

Ophef

Afgelopen week kwam er vanuit verschillende kanten kritiek op de opheffing van de pont. Verschillende organisaties gingen gezamenlijk in actie tegen dit plan. Zo ook de vereniging voor wandelaars, TeVoet. Ineke Thierauf, contactpersoon TeVoet in de regio Utrecht, geeft aan dat deze pont een onmisbare schakel is in de regio. ‘De pont is al sinds 1892 een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Als je op de kaart kijkt, zie je dat de routes voor langzaam verkeer – wandelaars en fietsers – afgestemd zijn op deze pont’, aldus Thierauf. Indien de pont wordt opgeheven, zou volgens Thierauf een brug op ongeveer dezelfde plaats een goed alternatief zijn.

Ook WandelNet voerde actie tegen de opheffing. Zij zijn het eens met een brug als alternatief voor de pont. Echter, zij plaatsen daar wel een kanttekening bij: ‘Deze brug moet dan worden gefinancierd door de gemeente, die juist tegen de opheffing van de pont is.’ Burgemeester Ap Reinders laat via Twitter zijn onvrede over het idee van een brug weten. Zo geeft hij aan dat het alternatief naar gemeentelijke kosten schuiven volgens hem te makkelijk is.

Op 23 maart is een petitie gestart door inwoners van Stichtse Vecht tegen de opheffing van de pont. Deze petitie is ondersteund door de organisaties: Fietserverbond, Fietsplatform, TeVoet, Vrienden van de Voetveren, Wandelnet en Actiecomité Laat ons niet zwemmen. Deze petitie heeft op het moment nagenoeg 2000 ondertekeningen.

Over de auteur

Teun de Graaf

Teun de Graaf is tweedejaars student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Teun zijn interesses liggen bij literatuur, muziek en politiek. In zijn vrije tijd schrijft Teun poëzie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *