Gemeente Stichtse Vecht telt te weinig sociale huurwoningen: ‘Iets waar een enorm tekort aan is, moet je niet verkopen’

Gemeente Stichtse Vecht telt te weinig sociale huurwoningen: ‘Iets waar een enorm tekort aan is, moet je niet verkopen’

Met 26,3% sociale huurwoningen zit de gemeente Stichtse Vecht onder het minimale vereiste percentage van 30% die is opgelegd door de Rijksoverheid. Stichtse Vecht is niet de enige gemeente waar te weinig sociale huurwoningen staan; twee derde van alle gemeenten voldoet niet aan de eis van de overheid. Veel oppositiepartijen en woningzoekenden vragen om meer sociale huurwoningen, maar waar komt het tekort aan sociale huurwoningen binnen de gemeente eigenlijk door?

Eén van de voornaamste redenen dat de gemeente Stichtse Vecht te weinig sociale huurwoningen telt, is het tekort aan grond om op te bouwen. Sjoerd van der Es, manager wonen bij woningcorporatie Vecht & Omstreken, vertelt hier het volgende over: ‘De gemeente zelf heeft bijna geen grondposities, dus vanuit die hoek zijn er weinig mogelijkheden voor meer woningen.’ In plaats van het bouwen van woningen op lege stukken grond, kiest Vecht & Omstreken er voor om haar verouderde bezittingen te slopen en op diezelfde locatie meer eenheden terug te bouwen vertelt van Es.

Volgens Truke Noordenbos, lijsttrekker van de SP Stichtse Vecht, is er een andere reden voor het tekort aan sociale huurwoningen: ‘Dat is het gevolg van 12 jaar rechtse politiek van Rutte en zijn VVD. Zij schaften het ministerie van Volkshuisvesting af om alles aan de vastgoedcowboys op de vrije markt over te laten.’ Ook zegt Noordenbos dat de gemeente meer oog heeft voor de belangen van projectontwikkelaars en beleggers dan voor de inwoners.

Verkoop woningen

In 2021 kaartte de SP aan bij de gemeente dat diverse wooncorporaties hun sociale huurwoningen zouden verkopen en de partij zegt niet te begrijpen hoe dit mogelijk is. ‘Iets waar een enorm tekort aan is, moet je niet verkopen, tenzij je er flink op wil cashen’, aldus Noordenbos. Ook refereert ze naar de prestatieafspraken van woningcorporatie Portaal met de gemeente, waarin staat dat voor elke verkochte sociale huurwoning er twee gebouwd worden: ‘Dat zou betekenen dat er nu veel meer sociale huur is dan 4 jaar geleden. Dit is niet het geval. Alleen al in de periode 2019-2021 zijn er zo’n 100 sociale huurwoningen verdwenen.’

Volgens van Es is het verkopen van sociale huurwoningen onvermijdelijk en niet per definitie een slechte zaak: ‘Ons doel is om zes tot tien sociale huurwoningen per jaar te verkopen. Dit doen wij omdat wij dat geld nodig hebben, deels voor nieuwbouw en deels voor verduurzaming.’ Het is volgens van Es dus ook niet zo dat er nieuwe, goede woningen in de verkoop gaan: ‘Het zijn vooral grote woningen die veel in het onderhoud kosten die wij verkopen. Met het geld wat deze verkopen oplevert, bouwen wij meer kleinere woningen.’

Prestatieafspraken

Om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen moeten er volgens de SP strengere prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. In zo’n prestatieafspraak staan de plannen die de gemeente samen met woningcorporaties maakt met betrekking tot het woonbeleid. ‘De gemeente moet geen vrijblijvende prestatieafspraken met woningbouwverenigingen Portaal en Vecht & Omstreken maken, maar harde resultaatverplichtingen over aantallen, woningoppervlaktes en kwaliteit. Niet alleen het aantal voordeuren is van belang maar ook woningoppervlaktes en kwaliteit’, aldus Noordenbos.

Van Es noemt de kritiek van de SP ‘spierballentaal’ en hij is van mening dat alle belangrijke facetten wel degelijk zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Echter, vanwege het tekort aan grond van de gemeente om op te bouwen, kunnen niet alle problemen snel verholpen worden volgens van Es: ‘Wat je wel kan afspreken is dat gemeente ervoor zorgt dat van alle nieuwbouw, 30% sociale huurbouw moet zijn. Dat is iets wat wél gerealiseerd kan worden.’

Van Es zegt dat het belangrijk is dat de nieuwbouwprojecten dan ook wel bij de woningcorporaties terecht komen en niet bij commerciële partijen: ‘Als een vastgoedondernemer over de nieuwbouw gaat, zal hij niet 30% van de woningen voor de sociale huur beschikbaar maken.’ De SP geeft aan dat zij het zorgelijk vinden dat veel nieuwbouwprojecten in de handen komen van zulke ‘vastgoedcowboys’. Van Es zegt dat de SP in dit geval wel een goed punt heeft: ‘Ook de vastgoedondernemers zouden zich moeten houden aan de norm van 30% sociale huurwoningen, willen we het tekort verhelpen.’

De gemeente is benaderd voor een reactie maar heeft hier tot dusver geen gehoor aan gegeven.

Wachtlijsten

Momenten staan er ongeveer 8.000 mensen ingeschreven op WoningNet voor een sociale huurwoning in de gemeente Stichtse Vecht en de wachttijd bedraagt 11 jaar en 4 maanden. Eén van deze woningzoekenden binnen de gemeente is Bianca (56). Verslaggeefster Evi Schellens sprak met Bianca in Maarssen over haar woonsituatie.

Het interview met Bianca is hieronder te bekijken:

Over de auteur

Stefan Brugts

Stefan Brugts is een 19 jarige journalist die schrijft voor de NOSV. Hij groeide op in Maarssen, in de gemeente Stichtse Vecht, waar hij veel over schrijft. Daarnaast loopt hij al een aardige tijd rond in de hiphop scene en dit is dan ook zijn voornaamste specialisatie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.