Steunpunt Mantelzorg organiseert bijeenkomst voor versterking van lokaal mantelzorgbeleid

Steunpunt Mantelzorg organiseert bijeenkomst voor versterking van lokaal mantelzorgbeleid

In de hoofdvestiging van Welzijn Stichtse Vecht houdt Steunpunt Mantelzorg een bijeenkomst over de mogelijkheden van respijtzorg binnen de gemeente. De bijeenkomst is op 12 april van 10:00 tot 11:30 en is voor iedereen toegankelijk. Er is al langere tijd discussie over de zorg binnen de gemeente, dus waarom komt er nu zoveel aandacht voor de respijtzorg? 

De Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBS laten zien dat in 2020 15,6% van de inwoners van Stichtse Vecht die ouder zijn dan 18 jaar mantelzorg verleende, waarvan 10,8% zich overbelast voelde. Hiervan was 18,6% 65-plusser en voelde 9,5% zich overbelast. Naar verwachting is het aantal mantelzorgers vorig jaar al toegenomen en zal het aantal blijven toenemen de komende jaren.  

Respijtzorg 

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat, of als diegene de zorg tijdelijk niet aan kan,’ vertelt Marieke Broersma, projectcoördinator bij Steunpunt Mantelzorg. Volgens de organisatie is toegankelijkheid van informatie en voorzieningen noodzakelijk voor de mantelzorgers binnen de gemeente bij Steunpunt Mantelzorg. 

Om deze ondersteuning uit te breiden en te verbeteren, hebben de gemeente en Welzijn Stichtse Vecht gereageerd op een oproep van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het ministerie kwam namelijk met een pilot, een klein project waarbij iets wordt onderzocht, met de naam: ‘Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen in uw gemeente.’ De bijeenkomst van 12 april is een eerste aanzet om informatie te geven over respijtzorg, maar ze willen hen ook bevragen welke behoefte er is aan vervangende zorg.

Het plan 

‘We hebben ervoor gekozen om ons te richten op het beter inzichtelijk maken van informatie, regelingen en advies aan mantelzorgers in de vorm van een respijtwijzer,’ vertelt Broersma,’ Daarmee willen we de toegang tot regelingen voor mantelzorgers vereenvoudigen en zodoende bijdragen aan preventie en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers.’ Om dit te doen word er eerst gekeken naar de voorzieningen en regelingen rondom de mantelzorg. Deze informatie komt dan, met de respijtwijzer, op een online platform terecht. Naast het digitale platform is er ook fysieke steun: ‘Mantelzorgers die minder digitaal onderlegd zijn, worden persoonlijk ondersteund door consulenten en vrijwilligers, zoals dit nu ook gebeurt.’ 

De reden waarom ze hiervoor kiezen is omdat de samenwerking verbeterd wordt tussen verschillende organisaties, het zorgt voor ontlasting, het digitale platform is makkelijk toegang baar, preventief ondersteuning, advies kan geboden worden en het zorgt voor verdere verbetering van ondersteuning aan mantelzorgers.  

Tijdens het proces zal het adviesteam mantelzorg vanuit VWS de gemeenten ondersteunen. Daarnaast komen ze in alle gemeentes langs voor evaluatie. ‘Gedurende 2022 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om te evalueren en kennis uit te wisselen. Eind 2022 worden de ervaringen verzameld en wordt een advies uitgebracht door het bureau,’ vertelt Broersma.  

‘Respijtzorg vinden is een doolhof’ 

Terwijl met dit plan veel mantelzorgers geholpen kunnen worden, hadden mantelzorgers dit hulp al eerder kunnen gebruiken. ‘Ik heb het hele internet afgezocht. Respijtzorg vinden is een doolhof,’ vertelt oud mantelzorger Désirée Donga. Zij heeft langer dan een jaar 24/7 voor haar man gezorgd als mantelzorger, waarbij ze vaak overbelast raakte. Omdat ze overbelast raakte, ging ze wel eens naar een meeting voor advies. Maar dat hielp haar niet echt: ‘Er werd gesproken over dementie en hoe je daar mee moest omgaan, maar dat wist ik al. Dat je dingen aangereikt kreeg waar je iets mee kon, dat gevoel heb ik nooit gehad.’  

‘Gelukkig heb ik mijn kinderen, buren en vrienden die mijn mantelzorg soms even over kunnen nemen zodat ik bijvoorbeeld boodschappen kan doen,’ vertelt Donga.  

In 2018 kreeg Donga bezoek van twee fysiotherapeuten. Nadat ze het huis hadden bekeken, vertelde de twee dat het hele huis eigenlijk verbouwd moest worden en er bepaalde middelen moesten komen. Zoals een douchestoel, aangepaste rolstoel en een oprijplaat bij de voordeur, waar ze zelf voor moest betalen. Een medewerker van het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vertelde dat er ook een traplift zou moeten komen, maar daarna kreeg mevrouw Donga meteen dit te horen: ‘Maar dat doen we niet omdat uw man er waarschijnlijk over een jaar niet meer is en dat is dan toch heel veel geld die geïnvesteerd wordt.’ Terwijl Donga vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om elke mantelzorger te helpen waar het kan.  

De man van Donga is vorig jaar overleden, maar ze hoopt dat er nieuwe en makkelijke mogelijkheden van respijtzorg komen voor mantelzorgers die overbelast zijn/raken. 

Mantelzorgcompliment 

Naast dat de gemeente adviseert om naar Steunpunt Mantelzorg te gaan, reiken ze in november het mantelzorgcompliment uit. Zo laat de gemeente weten dat dit cadeaubonnen zijn voor mantelzorgers in Stichtse Vecht. Deze zijn in te wisselen bij 150 inwisselpunten.

(Hieronder kunt u het gesprek zien met Marieke Broersma over de bijeenkomst)

Over de auteur

Abel Aikema

Probeert van elke dag een boeiende dag te maken. Houdt van films, documentaires , nieuws en alles wat met beeld te maken heeft. Honger naar kennis. Dol op lekker eten, en zonder muziek geen leven.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.