De cultuursector in Stichtse Vecht is afhankelijk van haar eigen bewoners

De cultuursector in Stichtse Vecht is afhankelijk van haar eigen bewoners

Geld speelt vaak een rol bij de mogelijkheden voor culturele initiatieven, zo is er sinds 2021 bijvoorbeeld het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Zij zijn een grote factor binnen de gemeente in het realiseren van zulke initiatieven, doordat ze vier keer per jaar subsidies kunnen geven aan culturele initiatieven die hier een verzoek voor indienen. Hierbij wordt wel gelet op de vereisten die het Cultuurfonds stelt. Echter hebben ze wel allemaal hetzelfde gemeenschappelijke doel, namelijk de culturele sector binnen Stichtse Vecht bevorderen en te blijven ontwikkelen.

Het Cultuurfonds
Sinds 2021 is het Cultuurfonds Stichtse Vecht zelfstandig actief binnen de gemeente. Hiervoor stond het fonds  vijf jaar bekend als het Prins Bernhard Cultuurfonds, toen beheerde dit fonds het cultuurbudget voor de levende kunsten. Het Cultuurfonds Stichtse vecht staat juridisch los van de gemeente, maar ondanks dat ontvangt het jaarlijks nog wel een financiële bijdrage van de gemeente. Daarnaast is er het Zadelhoff Cultuurfonds, zij schenken ook aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Het fonds, actief sinds 2018, heeft als streven goede doelen en met name op cultureel vlak financieel te ondersteunen. Het fonds uit Stichtse Vecht is verder compleet afhankelijk van donaties/schenkingen. Hierbij wordt dan ook een beroep gedaan op particulieren die een bijdrage kunnen leveren, om zo de culturele sector te bevorderen.

Het promoten van de culturele sector
Bij veel fondsen is het gebruikelijk dat degene die een aanvraag doet voor een subsidie een rechtspersoon is, denk hierbij aan een stichting of een vereniging. Juliette Jonker, ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Stichtse Vecht, benoemde dat dit bij hen niet het geval is. ‘Door het loslaten van deze eis neem je een drempel weg voor startende initiatieven, hiermee proberen we te bereiken dat het iedereen vrij staat een subsidieaanvraag in te dienen bij ons,’ aldus Juliette. Verder is het fonds ook op andere fronten actief om de culturele sector te promoten binnen de gemeente. ‘Via Facebookberichten en publicaties in de pers proberen we mensen te enthousiasmeren. Hierbij kan het gaan om zelf iets cultureels/creatiefs op te pakken of juist het bijwonen van zoiets dergelijks,’ vertelt Jonker. Verder staan ze ook op een verenigingenmarkt op 26 juni namens het fonds, om mensen te informeren. Direct contact met de mensen is hierbij van belang.

Belang van de culturele sector
‘Er is geen geslaagde maatschappij zonder cultuur,’ stelt Jonker. Het is een onderdeel van de samenleving in allerlei vormen. Mensen kunnen zelf hun creatieve kanten uiten door middel van dingen zoals toneel, kunst of muziek. Anderzijds kunnen mensen zoals eerder benoemd juist dit soort gelegenheden bijwonen en het op die manier beleven. Jaap van Beek, voorzitter van Vreeland Vocaal zei over de cultuur binnen de gemeente het volgende: ‘De culturele sector binnen Stichtse Vecht heeft een zware periode gekend door de coronapandemie. Het was al niet een sector die voorop liep binnen de gemeente en des te meer reden is er om er meer aandacht aan te besteden.’ Ook het koor is afhankelijk van donaties aan het Cultuurfonds.

Hoe het cultuurfonds naar initiatieven kijkt
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo beschouwt het Cultuurfonds ook de aanvragen. Elke subsidieaanvraag moet opnieuw worden ingediend en wordt telkens op dezelfde manier beoordeelt door het fonds. Dit betekend dus dat als een vereniging in het verleden bijvoorbeeld bewezen succes heeft geboekt met initiatieven, zij evengoed geen extra aanspraak of voordelen hebben bij toekomstige subsidies. Ook wordt er door het fonds achteraf gekeken naar de resultaten van een initiatief. ‘Nadat een evenement heeft plaatsgevonden dient de subsidieaanvrager een verantwoording in met een verzoek tot betaling. Hierin staat een verslag van het project, de uitingen in de pers, het aantal bezoekers en o.a. de voorziene gerealiseerde begroting. Dat is het formele bewijs of er voldaan is aan het toegekende subsidieverzoek. In de praktijk zie je dat aanvragers vrijwel altijd zo enthousiast en betrokken zijn dat er gestreefd wordt naar het best mogelijke resultaat,’ vertelt Jonker.

Onze verslaggever Nick heeft nog gesproken met Jaap van Beek, voorzitter van Vreeland Vocaal. Hier vertelde Jaap over de vereniging en de culturele sector. Bekijk het complete interview hieronder:

Over de auteur

Nick van Nijburg

Nick is een student journalistiek. Geboren op 18-11-1999 in Nederhorst den Berg. Hij zit in zijn eerste jaar op de Hogeschool van Utrecht. Zijn ambities liggen vooral binnen de sportjournalistiek. Ook heeft hij zelf een verleden in de topsport, als voormalig Nederlands kampioen wedstrijdzwemmen. Echter liggen alle routes voor hem nog open, hij is breed inzetbaar op alle facetten van de journalistiek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.