Hoe het Cultuurfonds te werk gaat en wat dit voor de culturele sector inhoudt

Hoe het Cultuurfonds te werk gaat en wat dit voor de culturele sector inhoudt

De culturele sector in Stichtse Vecht is mede afhankelijk van hoe het Cultuurfonds hier aan bijdraagt. Geld kan een rol spelen bij de mogelijkheden voor culturele initiatieven. En om dit in goede banen te begeleiden is er sinds 2021 het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Zij zijn een grote factor binnen de gemeente in het realiseren van zulke initiatieven, doordat ze vier keer per jaar subsidies kunnen geven aan culturele initiatieven die hier een verzoek voor indienen. Echter, hebben ze allemaal hetzelfde gemeenschappelijke doel en dat is de culturele sector binnen Stichtse Vecht bevorderen en te blijven ontwikkelen.

Het Cultuurfonds
Sinds 2021 is het Cultuurfonds Stichtse Vecht zelfstandig actief binnen de gemeente. Voor 2021 stond het fonds vijf jaar lang bekend als het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds beheerde het cultuurbudget voor de levende kunsten. Het Cultuurfonds Stichtse vecht staat juridisch los van de gemeente, maar desondanks ontvangt het jaarlijks nog wel een financiële bijdrage van de gemeente. Daarnaast is er het Zadelhoff Cultuurfonds, zij schenken ook aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Het fonds, actief sinds 2018, heeft als streven goede doelen met name op cultureel vlak financieel te ondersteunen. Het fonds uit Stichtse Vecht is naast de bijdrage van de gemeente en de donaties van het Zadelhoff Cultuurfonds verder compleet afhankelijk van donaties.

Het promoten van de culturele sector
Bij veel fondsen is het gebruikelijk dat degene die een aanvraag doet voor een subsidie een rechtspersoon is, denk hierbij aan een stichting of een vereniging. Juliette Jonker, ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Stichtse Vecht, benoemt dat dit bij hen niet het geval is. ‘Door het loslaten van deze eis neem je een drempel weg voor startende initiatieven, hiermee proberen we te bereiken dat het iedereen vrij staat een subsidieaanvraag in te dienen bij ons’, aldus Jonker. Verder is het fonds ook op andere fronten actief om de culturele sector te promoten binnen de gemeente. ‘Via Facebookberichten en publicaties in de pers proberen we mensen te enthousiasmeren. Hierbij kan het gaan om zelf iets cultureels of creatiefs op te pakken, of juist het bijwonen van zoiets dergelijks,’ vertelt Jonker. Verder staan ze op 26 juni ook op een verenigingenmarkt namens het fonds, om mensen te informeren. ‘Direct contact met de mensen is hierbij van belang’, zegt Jonker.

Belang van de culturele sector
‘Er is geen geslaagde maatschappij zonder cultuur’, stelt Jonker. Het is een onderdeel van de samenleving in allerlei vormen. Mensen kunnen hun creatieve kanten uiten door middel van dingen zoals toneel, kunst of muziek. Anderzijds kunnen mensen zoals eerder benoemd juist dit soort gelegenheden bijwonen en het op die manier beleven. Jaap van Beek, voorzitter van Vreeland Vocaal, stelt over de cultuur binnen de gemeente het volgende: ‘De culturele sector binnen Stichtse Vecht heeft een zware periode gekend door de coronapandemie. Het was al niet een sector die voorop liep binnen de gemeente en des te meer reden is er om er meer aandacht aan te besteden. ‘Ook het koor is afhankelijk van donaties aan het Cultuurfonds’, vertelt Van Beek.

Hoe het cultuurfonds tegen initiatieven aankijkt
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo kijkt het Cultuurfonds ook naar de aanvragen. Elke subsidieaanvraag moet opnieuw worden ingediend en wordt telkens op dezelfde manier beoordeeld door het fonds. Dit betekent dus dat als een vereniging in het verleden bijvoorbeeld bewezen succes heeft geboekt met initiatieven, zij evengoed geen extra aanspraak of voordelen hebben bij toekomstige subsidies. Ook wordt er door het fonds achteraf gekeken naar de resultaten van een initiatief. ‘Nadat een evenement heeft plaatsgevonden dient de subsidieaanvrager een verantwoording in met een verzoek tot betaling. Hierin staat een verslag van het project, de uitingen in de pers, het aantal bezoekers en onder andere de voorziene gerealiseerde begroting. Dat is het formele bewijs of er voldaan is aan het toegekende subsidieverzoek. In de praktijk zie je dat aanvragers vrijwel altijd zo enthousiast en betrokken zijn dat er gestreefd wordt naar het best mogelijke resultaat’, vertelt Jonker.

Onze verslaggever Nick heeft nog gesproken met Jaap van Beek, voorzitter van Vreeland Vocaal. Hier vertelde Jaap over de vereniging en de culturele sector. Bekijk het complete interview hieronder:

Over de auteur

Nick van Nijburg

Nick is een student journalistiek. Geboren op 18-11-1999 in Nederhorst den Berg. Hij zit in zijn eerste jaar op de Hogeschool van Utrecht. Zijn ambities liggen vooral binnen de sportjournalistiek. Ook heeft hij zelf een verleden in de topsport, als voormalig Nederlands kampioen wedstrijdzwemmen. Echter liggen alle routes voor hem nog open, hij is breed inzetbaar op alle facetten van de journalistiek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *